… vše o historii a vývoji
brněnského železničního uzlu

[rozbalit menu | sbalit menu]


Posvitavský vlečkový areál

úvod | Mosilana | Plynárna | Teplárna | Šmeral | Vojenské skladiště | Masná | Jatky | Škrobárna a PSB | Mrazírny | Technoplyn

   [rozbalit všechny galerie | sbalit všechny galerie]

HLAVNÍ VLEČKOVÁ KOLEJ:

- začátek

   [sbalit galerii]


kolej rovně

kolem TO

pohled zpět

850 na Hlavní n.

výsypky


- vlečkový most přes Šámalovu (rekonstrukce v roce 2022 viz třebovská trať)

   [sbalit galerii]

- bývalé odbočení vlečky První brněnské strojírny (snesení v roce 2019 viz vlečka)

   [sbalit galerii]


350 na Hlavní n.

odbočení vlečky

zničené návěstidlo

nové návěstidlo

po výluce

brána (2007)

cedule - místo styku dvou drah

do Alstomu

z Alstomu

km 0,7 od odbočky nákladiště

- vlečkový most přes Svitavu

   [sbalit galerii]


kolej přes mostem

most

pohled z náspu

pohled z vlaku

vlak na mostě

pohled zpět

most zespoda

560 do Židenic

oprava mostu

oprava mostu

oprava mostu

po opravě

po opravě

po opravě

vlak na mostě

2 vlaky

- úsek mezi mostem a Křenovou

   [sbalit galerii]


rovně vede vedl. vleč. kolej

bývalé stanoviště Radlas

interiér

doleva koleje Šmeralu

754 do Židenic

731 od Křenové

vpravo Šmeral

731 ke Křenové

750 ke Křenové

pohled k Radlasu

pohled ke Křenové

pohled k Radlasu

- přejezd Křenová

   [sbalit galerii]


742.295 se blíží k přejezdu

přejezd (pohled k jihu)

731.020 jede přes přejezd

pohled k centru

pohled od centra

oprava kol. křížení

pohled k Radlasu

731.007 jede k severu

býv. celnice a stanoviště

býv. stanoviště

býv. stanoviště

výhled ze stanoviště

- úsek mezi Křenovou a Hladíkovou

   [sbalit galerii]


pohled k ul. Křenové

posun kolem stavby

posun kolem stavby

pohled k Hladíkově ul.

posun k severu + vlak na NP

- stavba podjezdu pod Hladíkovou (2022)

   [sbalit galerii]


3/2022

3/2022

4/2022

4/2022

4/2022

4/2022

4/2022

5/2022

5/2022

6/2022

6/2022

8/2022

8/2022

9/2022

9/2022

- přejezd Hladíkova

   [sbalit galerii]


přejezd + nadjezd nákl. průtahu

posun k severu

posun k jihu

pohled z nadjezdu

posun bez zabezpečení

posun se zabezpečením

posun k severu

posun k severu


VEDLEJŠÍ VLEČKOVÁ KOLEJ:

   [sbalit galerii]


doleva vede vedl. vleč. kolej

pohled z náspu

vedl. vleč. kolej

vlak podjíždí most

bývalá drážní budova

bývalá drážní budova

pohled zpět

nahoře vlak na Hlavní n.

pohled k Radlasu

Licence Creative Commons  Obsah webu podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ – Zachovejte licenci (CC BY-SA 4.0).

Webarchivováno Národní knihovnou ČR.