… vše o historii a vývoji
brněnského železničního uzlu

[rozbalit menu | sbalit menu]


Posvitavský vlečkový areál

úvod | Mosilana | Plynárna | Teplárna | Šmeral | Vojenské skladiště | Masná | Jatky | Škrobárna a PSB | Mrazírny | Technoplyn

Označení vlečky ve vybraných dobových dokumentech:

(1957) Olomoucké mrazírny, n.p., provozovna Brno
(1977) Mrazírny n.p. Praha, závod 12 Brno
(1990) Mrazírny s.p. závod Brno
(2001) ROVNER a.s. Brno
(2015) FIRN, a.s.

Jedním z podniků, které v 50. letech vyrostly na pravém nábřeží řeky Svitavy na jižním konci Masné ulice, byly i mrazírny. Nové mrazírny navazovaly na areál jatek – hned za železničním přejezdem na Masné ulici (do areálu Nábytku) byla vjezdová brána, za kterou následovala rozlehlá přízemní budova. Ze strany od řeky byla dlouhá podélná rampa, u které byla v roce 1956 zřízena vlečka. Vlečková kolej mrazíren se napojovala na jednu ze dvou kusých hlavních kolejí vlečky jatek – č. 2 (blíže k řece). Vzápětí pod téměř pravým úhlem křižovala obě koleje vlečky jatek směřující k Masné ulici. Poté vlečková kolej mrazíren č. 1 vedla podél rampy, vzápětí se mírně stočila k řece a po cca 100 metrech byla kuse ukončena (celková délka byla 333 metrů). Podél rampy byla oboustranně napojená objízdná kolej (č. 2). Od rampy směrem ke kolejím směřujícím k Masné ulici se do koleje č. 1 odpojovala krátká kusá kolej č. 3.

Při přestavbě napojení vlečky škrobáren v 60. letech byl kusý konec koleje č. 1 napojen do příjezdové koleje do škrobáren, která procházela v jeho blízkosti (doloženo v roce 1966). Od té doby byl obsluha mrazíren možná jednak přímo ze strany jatek a jednak přes nové předávací kolejiště na nábřeží řeky. Po zprovoznění prodloužení pobřežní dráhy po nábřeží Svitavy do nového předávacího kolejiště (1969–1970) ztratilo napojení přes jatky smysl (znamenalo dvě úvratě). Mrazírny byly nadále obsluhovány výhradně z koleje škrobáren a napojení od severu z jatek bylo odstraněno.

Po této úpravě došlo ke změně číslování kolejí: původní koleje 1, 2, 3 byly přečíslovány na 11, 10, 12.

V 80. letech vyrostla jižně od původní haly mrazíren hala nová, ještě rozměrnější než původní – sahala až k příjezdové koleji škrobáren. I ona měla ze strany od řeky podélnou rampu a z koleje 10 k ní úvratí odbočovala nová kusá kolej 10a.

Podnik Mrazírny Brno byl tradičním výrobcem mražených smetanových krémů (např. známého Ledňáčka). Po privatizaci v roce 1993 se jeho nástupcem stala firma Rovner. Ta je dnes jedním z hlavních výrobců mražených výrobků pro divizi Algida nadnárodní společnosti Unilever a zároveň pronajímá skladovací prostory.

Po roce 1990 využití vlečky sláblo a provoz byl brzo ukončen. Převážná část kolejí vlečky je však zachována a pod různými zásypy či zákryty existuje dodnes.


(2/2023)

Licence Creative Commons  Obsah webu podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ – Zachovejte licenci (CC BY-SA 4.0).

Webarchivováno Národní knihovnou ČR.