… vše o historii a vývoji
brněnského železničního uzlu

[rozbalit menu | sbalit menu]


Na stránkách v této části se pohybujte pomocí rozbalovacího menu v levé části. Obsah je rozdělen na:

 • uzel (vybrané informace vztahující se k celému železničnímu uzlu Brno a blízkému okolí),
 • stanice a zastávky (abecední seznam bývalých i současných stanic a zastávek),
 • tratě (historie trati, mezistaniční úseky, odbočky, výhybny atd.),
 • spojky mezi tratěmi,
 • vlečky z jednotlivých stanic.

Na tomto webu je dělení na tratě, spojky a vlečky čistě účelové a neodpovídá zcela drážním zvyklostem. Záměrem je, aby dělení bylo přehledné a aby respektovalo historický vývoj. Označení tratí a spojek je představeno v následující mapě: tratě jsou popsány velkými písmeny, spojky (lépe viditelné při přiblížení mapy) jsou popsány malými písmeny. Čárkovaně jsou označeny zrušené úseky. Pro orientaci jsou (velkým bílým písmem) doplněny také železniční stanice.


Každá položka v menu odkazuje na samostatnou kapitolu, rozdělenou do tří částí (záložek):

 • textový popis
 • fotogalerii
 • interaktivní mapu

Takto odsazeným textem a kurzívou jsou uvedeny vzpomínky pamětníků.

Poznámky k mapám:

 • Pomocí menu vpravo nahoře lze volit různé mapové podklady.
 • Pro usnadnění orientace (zejména u stanic) je někdy oblast zájmu zlatě ohraničena a podbarvena.
 • Je-li zákres kolejí vícebarevný, je význam jednotlivých barev popsán v odstavci nad mapou.
 • Čárkovaný zákres označuje zrušené úseky.
 • Textové popisy mají barvu podle příslušnosti ke kresbě. V některých případech je pro přehlednost použita zlatá barva popisů.
 • Černě jsou uváděna čísla kolejí.


Pokud hledáte fotografie z vybraných stavebních akcí, můžete namísto menu vlevo použít následující rozcestník:

Hlavní nádraží
4-8/2007 stavba lávky přes Svratku
6-8/2008 úprava jižního napojení odstavného nádraží A
2008-2013 stavba BC Titanium
2010-2011 úpravy odstavného nádraží S
7-9/2013 rekonstrukce mostu Křenová
6-7/2016 rekonstrukce 2. nástupiště
7-9/2016 rekonstrukce 3. nástupiště
7-8/2017 rekonstrukce 4. nástupiště

Dolní nádraží
2003-2004 snesení tělesa spojky mezi Dolním a Hlavním nádražím
2003-2004 demolice areálu Vaňkovka
11/2007 stavba spojky mezi odstavným nádražím B a Dolním nádražím
7-8/2008 úprava napojení vlečky Kovošrot
7-8/2008 úprava napojení vlečky Feramo
10/2008 úprava kolejí u rampy
10-11/2009 úprava jižního zhlaví
3-4/2010 úprava jižního zhlaví odstavného nádraží B
10-11/2010 demolice domu Plotní 6
6-7/2013 úpravy na osobní provoz

nákladní průtah
2007-2009 zánik původní trasy Horní Heršpice – Dolní nádraží
2008-2009 stavba nové trasy Horní Heršpice – Dolní nádraží
5/2016 oprava mostů na židenické spojce

Horní Heršpice
11/2007 demolice bývalých strážních domků
11/2007 demolice zástavby Severní x Sokolova
12/2007 snesení mostu 90. koleje přes břeclavskou trať
2007-2008 snesení přejezdu přes ul. Bohunickou
2007-2008 zánik nákladiště Nový jih
2007-2008 stavba podjezdů na odstavném nádraží H
2007-2008 stavba provozní budovy odstavného nádraží H
2007-2009 přestavba stanice
2007-2009 úprava trasy 90. koleje
2007-2009 stavba silničního podjezdu
2007-2009 úpravy jižního zhlaví a odbočení 93. koleje
3/2008 snesení mostu 90. koleje přes ul. Sokolovu
2008-2009 stavba služebního podchodu
2008-2009 stavba mostu 90. koleje přes břeclavskou trať
2008-2010 stavba myčky a napojení do odstavného nádraží F
6/2009 snesení lávky pro pěší
4-9/2009 stavba mostu 90. koleje přes ul. Sokolovu

Chrlice
5/2005 rekonstrukce sokolnického zhlaví
9/2013 rekonstrukce brněnského zhlaví
7/2016 rekonstrukce výhybek č. 7 a 8 a přejezdu
7/2017 rekonstrukce 3. staniční koleje

třebovská trať + Židenice
2014 rekonstrukce mostu přes Špitálku
6-11/2015 modernizace úseku Židenice – Maloměřice
2016-2017 rekonstrukce Pražského viaduktu
2017 rekonstrukce svršku mezi Pražským viaduktem a Židenicemi
7/2019 rušení napojení vlečky První brněnské strojírny
7-8/2020 rekonstrukce mostu přes Svitavu

břeclavská trať
10/2007 úpravy TZZ v úseku Horní Heršpice – Modřice
5-7/2015 modernizace úseku Horní Heršpice – Modřice

střelická trať
7/2010 rekonstrukce silničního nadjezdu Vídeňská
2020-2021 výstavba zastávky Starý Lískovec a rekonstrukce přejezdu

přerovská trať
7/2015 rekonstrukce přejezdu a okolí v Brněnských Ivanovicích (Kaštanová)
11-12/2019 rekonstrukce přejezdu v Holáskách (Rolencova)

vlárská trať
2004-2005 stavba silničního nadjezdu (Švédské valy)
2004-2006 stavba silničního nadjezdu (Tuřanka) a snesení přejezdu

nová Tišnovka
3-4/2002 rekonstrukce silničního nadjezdu třídy Generála Píky
9-12/2006 výstavba zastávky Lesná
6-11/2015 modernizace úseku Maloměřice – Kuřim

Licence Creative Commons  Obsah webu podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ – Zachovejte licenci (CC BY-SA 4.0).

Webarchivováno Národní knihovnou ČR.