… vše o historii a vývoji
brněnského železničního uzlu

[rozbalit menu | sbalit menu]


Na stránkách v této části se pohybujte pomocí rozbalovacího menu v levé části. Obsah je rozdělen na:

 • uzel (vybrané informace vztahující se k celému železničnímu uzlu Brno a blízkému okolí),
 • stanice a zastávky (abecední seznam bývalých i současných stanic a zastávek),
 • tratě (historie trati, mezistaniční úseky, odbočky, výhybny atd.),
 • spojky mezi tratěmi,
 • vlečky z jednotlivých stanic.

Na tomto webu je dělení na tratě, spojky a vlečky čistě účelové a neodpovídá zcela drážním zvyklostem. Záměrem je, aby dělení bylo přehledné a aby respektovalo historický vývoj.


Označení tratí a spojek je představeno v následující mapě:

 • Tratě jsou popsány velkými písmeny, spojky (lépe viditelné při přiblížení mapy) jsou popsány malými písmeny
 • Čárkovaně jsou označeny zrušené úseky.
 • Pro orientaci jsou (velkým bílým písmem) doplněny také železniční stanice.

Každá položka v menu odkazuje na samostatnou kapitolu, rozdělenou do tří částí (záložek):

 • textový popis
 • fotogalerii
 • interaktivní mapu

Takto odsazeným textem a kurzívou jsou uvedeny vzpomínky pamětníků.

Poznámky k mapám:

 • Pomocí menu vpravo nahoře lze volit různé mapové podklady.
 • Pro usnadnění orientace (zejména u stanic) je někdy oblast zájmu zlatě ohraničena a podbarvena.
 • Je-li zákres kolejí vícebarevný, je význam jednotlivých barev popsán v odstavci nad mapou.
 • Čárkovaný zákres označuje zrušené úseky.
 • Textové popisy mají barvu podle příslušnosti ke kresbě. V některých případech je pro přehlednost použita zlatá barva popisů.
 • Černě jsou uváděna čísla kolejí.


Pokud hledáte fotografie z vybraných stavebních akcí, můžete namísto menu vlevo použít následující rozcestník:

břeclavská trať
10/2007 úpravy TZZ v úseku Horní Heršpice – Modřice
5-7/2015 modernizace úseku Horní Heršpice – Modřice

Hlavní nádraží
4-8/2007 stavba lávky přes Svratku
6-8/2008 úprava jižního napojení odstavného nádraží A
2008-2013 stavba BC Titanium
2010-2011 úpravy odstavného nádraží S
7-9/2013 rekonstrukce mostu Křenová
6-7/2016 rekonstrukce 2. nástupiště
7-9/2016 rekonstrukce 3. nástupiště
7-8/2017 rekonstrukce 4. nástupiště

Dolní nádraží
2003-2004 snesení tělesa spojky mezi Dolním a Hlavním nádražím
2003-2004 demolice areálu Vaňkovka
2007 a 2010 stavba spojky na odstavným nádražím B a úprava zhlaví
7-8/2008 úprava napojení vlečky Kovošrot
7-8/2008 úprava napojení vlečky Feramo
2009 a 2018 úpravy jižního zhlaví
10-11/2010 demolice budov v nákladovém obvodu
6-7/2013 úpravy na osobní provoz
9/2023 demolice budov u Rosické ulice
2018-2019 stavba druhého nástupiště a podchodu

nákladní průtah
2007-2009 zánik původní trasy Horní Heršpice – Dolní nádraží
2008-2009 stavba nové trasy Horní Heršpice – Dolní nádraží
5/2016 oprava mostů na židenické spojce

Horní Heršpice
11/2007 demolice bývalých strážních domků
11/2007 demolice zástavby Severní x Sokolova
12/2007 snesení mostu 90. koleje přes břeclavskou trať
2007-2008 snesení přejezdu přes ul. Bohunickou
2007-2008 stavba podjezdů na odstavném nádraží H
2007-2008 stavba provozní budovy odstavného nádraží H
2007-2009 přestavba stanice
2007-2009 úprava trasy 90. koleje
2007-2009 stavba silničního podjezdu
2007-2009 úpravy jižního zhlaví a odbočení 93. koleje
3/2008 snesení mostu 90. koleje přes ul. Sokolovu
2008-2009 stavba služebního podchodu
2008-2009 stavba mostu 90. koleje přes břeclavskou trať
2008-2010 stavba myčky a napojení do odstavného nádraží F
6/2009 snesení lávky pro pěší
4-9/2009 stavba mostu 90. koleje přes ul. Sokolovu

třebovská trať
7/2014 rekonstrukce mostu přes Špitálku
6-11/2015 modernizace úseku Židenice – Maloměřice
2016-2017 rekonstrukce Pražského viaduktu
7-8/2017 rekonstrukce svršku mezi Pražským viaduktem a Židenicemi
7-8/2020 rekonstrukce mostu přes Svitavu
3-11/2022 rekonstrukce mostu přes Šámalovu ulici
2022-2023 rekonstrukce mostu přes ulici Borky

Maloměřice
2019-2021 stavba nové opravárenské haly
2020-2022 stavba kolejí u nové opravárenské haly
2022-2024 stavba nadjezdu Velkého městského okruhu

posvitavské vlečky
7/2019 rušení napojení vlečky První brněnské strojírny
3-9/2022 stavba podjezdu pod Hladíkovou ulicí
8-11/2022 rekonstrukce mostu přes Šámalovu ulici

střelická trať
7/2010 rekonstrukce silničního nadjezdu Vídeňská
2020-2021 rekonstrukce a elektrizace trati
2020-2021 stavba zastávky Starý Lískovec
2020-2021 stavba zastávky Ostopovice
2020-2021 rekonstrukce zastávky Troubsko

přerovská trať
7/2015 rekonstrukce přejezdu v Brněnských Ivanovicích (Kaštanová)
11-12/2019 rekonstrukce přejezdu v Holáskách (Rolencova)

Chrlice
5/2005 rekonstrukce sokolnického zhlaví
9/2013 rekonstrukce brněnského zhlaví
7/2016 rekonstrukce výhybek č. 7 a 8 a přejezdu
7/2017 rekonstrukce 3. staniční koleje

Sokolnice-Telnice
3-6/2021 stavba parkoviště
2022-2024 rekonstrukce výpravní budovy

vlárská trať
2004-2005 stavba silničního nadjezdu (Švédské valy)
2004-2006 stavba silničního nadjezdu (Tuřanka) a snesení přejezdu
2015-2016 rekonstrukce svršku mezi Černovicemi a Slatinou
2015-2016 rekonstrukce stanice Slatina
2018-2019 rekonstrukce silničního nadjezdu Evropská
2018-2019 rekonstrukce přejezdu polní cesty k letišti
2018-2019 stavba zastávky Šlapanice zastávka
2018-2019 rekonstrukce přejezdu ve Šlapanicích (Švehlova)
4-12/2018 rekonstrukce stanice Šlapanice

nová Tišnovka
3-4/2002 rekonstrukce silničního nadjezdu třídy Generála Píky
9-12/2006 stavba zastávky Lesná
6-11/2015 modernizace úseku Maloměřice – Kuřim

Licence Creative Commons  Obsah webu podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ – Zachovejte licenci (CC BY-SA 4.0).

Webarchivováno Národní knihovnou ČR.