>
        Brno, Nádraží, Koleje... BRŇÁK      O WEBUŽELEZNIČNÍ SÍŤOSTATNÍ


Vítejte na webu BRŇÁK!


Brno, jeden z nejvýznamnějších tuzemských železničních uzlů, má velmi zajímavou historii a vývoj, které stojí za to, aby byly zachyceny a zpracovány. Posláním webu BRŇÁK je, aby údaje, události a zajímavosti z historie brněnského železničního uzlu neupadly v zapomnění. Hlavní zaměření je na popis a historii tratí, dopraven a vleček, a to vše včetně fotografií a zákresů v mapě. Uvedené informace vychází z našeho studia provozu, dobových dokumentů, map, literatury (viz Zdroje)... a objevíte zde i hodně věcí, které doposud publikovány nebyly.

(Základní představení webu je dispozici také v přiloženém informačním letáku.)

Pomocí barevných záložek v horní části je web je rozdělen do tří částí:

  • O WEBU: Zde se dovíte něco o webu samotném, aktualizacích, autorech webu...
  • ŽELEZNIČNÍ SÍŤ: Nosná část celého webu - texty, fotografie a mapy všech stanic a zastávek, tratí, spojek a vleček v železničním uzlu Brno.
  • OSTATNÍ: Zde najdete věci, které se nějakým způsobem týkají brněnského železničního uzlu, ale ne přímo konkrétních tratí nebo dopraven. Zároveň je zde popis tzv. „zákulisí“ železničního provozu (např. výtopen, staničních záloh, unikátních lokomotiv apod.).

S myšlenkou soustředit informace o historii brněnského uzlu na jednom místě, nejlépe na webu, jsme si pohrávali už od roku 2005. Stávající informace na tomto webu určitě nepovažujeme za vyčerpávající, konečné a definitivní; přesto jsme se rozhodli je zveřejnit. Impulsem k tomu bylo výročí 180 let železnice v Brně - web byl představen na přednášce Jiřího Kotrmana věnované tomuto významnému výročí, která se uskutečnila dne 11. 4. 2019 v Technickém muzeu v Brně.

Název webu vznikl kombinací slov BRno + draží + Koleje = BRŇÁK a odráží tak hlavní náplň webu.

Obsah webu (texty, fotografie i mapy) průběžně aktualizujeme a to třemi směry:

  • do historie: Aktuálně jsou k dispozici převážně fotografie od roku 2000. Postupně budeme přidávat starší fotografie.
  • do současnosti: Aktuální popis brněnského železničního uzlu víceméně reprezentuje stav do roku 2007 (do zahájení přestavby uzlu). Text i fotografie budeme postupně aktualizovat směrem do současnosti.
  • v prostoru: Plánujeme i rozšíření zájmového území webu. Aktuálně se jedná o železniční uzel Brno, ale chystáme se přidat např. stanice Modřice, Šlapanice, Sokolnice a další...

Tímto vás zároveň vyzýváme ke spolupráci na upřesňování a doplňování obsahu tohoto webu. Ke komunikaci s námi můžete využít následující kontakty:

Licence Creative Commons  Obsah webu podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ – Zachovejte licenci (CC BY-SA 4.0).