>
        Brno, Nádraží, Koleje... BRŇÁK      O WEBUŽELEZNIČNÍ SÍŤOSTATNÍ


Zdroje


Při získávání informací využíváme hodně zdrojů. Nejdůležitější prameny textů jsou uvedeny níže. Pokud se jedná o fotografie (ať už původní či reprodukované), je jejich autor/zdroj vždy uváděn v jejich popisu. Původní fotografie jsou chráněny logem - u novějších fotografií v rohu, u starších fotografií v celé ploše.

Následující seznam lze chápat i jako výběr zdrojů pro ty, kdo se chtějí o tématu dovědět více.


ŽUB a jednotlivé tratě:

150 let železnice na jižní Moravě (1989)
160 let železnice v Brně (1999)

130 let trati Brno – Břeclav (1969)

140 let na trati Brno – Česká Třebová (1989)
150 let trati Brno – Česká Třebová (1999)

130 let brněnsko-rosické uhelné dráhy Brno – Zastávka u Brna (1986)
140 let trati Brno – Boží Požehnání (1996)
150 let železnice z Brna do Zastávky (2006)

100 let železniční trati Brno – Tišnov (1985)
110 let trati Brno – Tišnov (1995)
45 let trati Brno – Havlíčkův Brod (1998)
120 let trati Brno – Tišnov (2005)

100 let vlárské tratě (1987)

Čtení o Severní dráze Ferdinandově (J. Hons, 1990)
Přestavba dráhy Brno – Česká Třebová (J. Jaroš, 1997)
Koridory českých drah 1, 2 (KPM Consult, 2000, 2002)
Elektrotechnika a energetika na železnici – Historie a současnost na jižní Moravě a Vysočině, I. a II. díl (ČD, 2002; SŽDC, 2015)


Brněnská městská hromadná doprava:

100 let městské hromadné dopravy v Brně (1970)
MHD v Brně v obrazech (1984)
120 let městské hromadné dopravy v Brně (1989)
100 let elektrické pouliční dráhy v Brně (2000)
Trolejbusy v Brně (2002)
Autobusy v brněnské městské dopravě (2005)


Místopis, průmysl...:

Brno – významné centrum československého průmyslu (1969)
Dějiny města Brna 2 (J. Dřímal a V. Peša, 1973)
Brno – proměny města (B. Samek a K. O. Hrubý, 1982)
Brno – staré pohlednice (V. Filip, 1998–...)
Brno – vývoj města, předměstí a připojených vesnic (K. Kuča, 2000)
Proměny století (P. Dížka, 2002–...)
Historie a současnost podnikání na Brněnsku (P. Cibulka a kol., 2005)
Zmizelá Morava – Brno, II. a III. díl (Nakladatelství Paseka, 2010 a 2014)
Dějiny Brna 6 – Předměstské obce (AMB, 2017)
Normalizační Brno I–VI (F. Kressa, 2017–2019)
Licence Creative Commons  Obsah webu podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ – Zachovejte licenci (CC BY-SA 4.0).