… vše o historii a vývoji
brněnského železničního uzlu


Zdroje

Při získávání informací využíváme hodně zdrojů (knihy, články, mapy, plány, služební pomůcky...). Jejich seznam uvádíme vždy na konci příslušné stránky.

Níže jsou uvedeny nejčastěji používané knižní zdroje. Seznam je seřazen chronologicky podle roku vydání a pro přehlednost je doplněn náhledy obálek nebo titulních stran. Lze jej chápat i jako výběr zdrojů pro ty, kteří se chtějí o tématu dovědět více.


ŽELEZNIČNÍ UZEL BRNO (a související problematika):

Ideová soutěž na regulaci vnitřního Brna (kol. autorů, 1924)
Popis města Brna k soutěži na regulační plán (J. Peňáz a kol., 1926)
Popis města Brna k soutěži na dopravně-komunikační plán (kol. autorů, 1933)
Brno – přehled historického, hospodářského, sociálního a stavebního rozvoje (kol. autorů, 1935)
Brno zítřka (R. Spazier a kol., 1939)
Brno a železnice (J. Raab a kol., 1946)
Brno (Národohospodářská propagace Československa) (kol. autorů, 1949)
Budujeme Brno, město mezinárodních veletrhů (F. Kalivoda a kol., 1958)
150 let železnice na jižní Moravě (J. Kotrman, 1989)
Železniční uzel Brno (publikace k výstavě) (F. Mráz a J. Fixel, 1992)
160 let železnice v Brně (J. Kotrman a kol., 1999)
Brněnské nádraží – nové pojetí rekonstrukce železničního uzlu a osobního nádraží (B. Fabiánová a kol., 2009)
Historie vzniku brněnského železničního problému a jeho řešení v období 1839–1989 (P. Pelčák, 2013)
Brno postavené nepostavené (O. Stehlík, 2014)
Nádraží Brno (Kancelář architekta města Brna, 2022)


Ideová soutěž... (1924)

Popis města Brna... (1926)

Popis města Brna... (1933)

Brno – přehled rozvoje (1935)

Brno zítřka (1939)

Brno a železnice (1946)

Brno (1949)

Budujeme Brno... (1958)

150 let železnice na jižní Moravě (1989)

Železniční uzel Brno (1992)

160 let železnice v Brně (1999)

Brněnské nádraží... (2009)

Historie vzniku problému... (2013)

Brno postavené nepostavené (2014)

Nádraží Brno (2022)


JEDNOTLIVÉ TRATĚ:

- břeclavská trať
130 let trati Brno – Břeclav (J. Kopečný a kol., 1969)
První železnice s parním provozem v zemích koruny české (K. Žerávek a kol., 1969)
150 let dráhy Brno – Rajhrad (kol. autorů, 1988)
Čtení o Severní dráze Ferdinandově (J. Hons a kol., 1990)
Kulturní dědictví Severní dráhy císaře Ferdinanda (A. Borovcová, 2012)


130 let trati Brno – Břeclav (1969)

První železnice... (1969)

150 let dráhy Brno – Rajhrad (1988)

Čtení o Severní dráze Ferdinandově (1990)

Kulturní dědictví KFNB (2012)


- třebovská trať
140 let trati Brno – Česká Třebová (J. Kotrman, 1989)
140 let na trati Brno – Česká Třebová (kol. autorů, 1989)
Přestavba dráhy Brno – Česká Třebová (J. Jaroš, 1997)
150 let trati Brno – Česká Třebová (I. Dobiáš a kol., 1999)
Kulturní dědictví Severní státní dráhy (A. Borovcová, 2016)
Železniční trať Brno – Česká Třebová na starých pohlednicích (K. Černý a kol., 2019)


140 let trati Brno – ČT (1989)

140 let na trati Brno – ČT (1989)

Přestavba dráhy Brno – ČT (1997)

150 let trati Brno – ČT (1999)

Kulturní dědictví kkNStB (2016)

staré pohlednice (2019)


- střelická trať
130 let brněnsko-rosické uhelné dráhy Brno – Zastávka u Brna (V. Kotoul a kol., 1986)
120 let trati Brno – Znojmo (J. Kotrman, 1990)
140 let trati Brno – Boží Požehnání (P. Fiala a Z. Hájek, 1996)
150 let železnice z Brna do Zastávky (A. Butschek a kol., 2006)
Kulturní památky rosicko-oslavanské průmyslové aglomerace (M. Matěj a kol., 2012)
150 let státní dráhy z Brna přes Moravský Krumlov do Vídně a Znojma (M. Kuča a J. Kacetl, 2016)


130 let dráhy Brno – Zastávka (1986)

120 let trati Brno – Znojmo (1990)

140 let trati Brno – Boží Požehnání (1996)

150 let železnice Brno – Zastávka (2006)

Kulturní památky RUD (2012)

150 let dráhy Brno – M. Krumlov... (2016)


- přerovská trať
Cukrovarská dráha Brno – Přerov a Nezamyslice – Šternberk (M. Leštinský, 2020)


Cukrovarská dráha


- stará Tišnovka
100 let Brno – Tišnov (Z. Hájek a kol., 1985)
110 let trati Brno – Tišnov (M. Vašíček a kol., 1995)
120 let trati Brno – Tišnov (M. Vašíček a kol., 2005)
Železniční trať Německý Brod – Brno (přes Nové Město na Moravě) na starých pohlednicích (V. Cisár a K. Černý, 2010)
Poslední vlak brněnským Severem – 60 let od zániku staré Tišnovky (J. Kotrman a kol., 2022)
Poslední vlak brněnským Severem II – Doplněk ke staré Tišnovce (J. Kotrman a kol., 2023)


100 let Brno – Tišnov (1985)

110 let trati Brno – Tišnov (1995)

120 let trati Brno – Tišnov (2005)

staré pohlednice (2010)

Poslední vlak... (2022)

Poslední vlak... II (2023)


- nová Tišnovka
30 let zahájení provozu na trati Brno - Havlíčkův Brod (V. Kalas a kol., 1983)
45 let trati Brno – Havlíčkův Brod (I. Filka a kol., 1998)
Továrna Diana a historie trati Brno – Havlíčkův Brod (M. Vaněk, 2020)


30 let trati Brno – Havl. Brod (1983)

45 let trati Brno – Havl. Brod (1998)

Továrna Diana... (2020)


- vlárská trať
100 let vlárské tratě (L. Poláček, 1987)


100 let vlárské tratě (1987)


- brněnská pouliční dráha
100 let městské hromadné dopravy v Brně (kol. autorů, 1970)
120 let městské hromadné dopravy v Brně (J. Morávek a kol., 1989)
100 let elektrické pouliční dráhy v Brně (Z. Nesiba a kol., 2000)


100 let MHD v Brně (1970)

120 let MHD v Brně (1989)

100 let el. poul. dráhy v Brně (2000)BRNĚNSKÝ MÍSTOPIS A PRŮMYSL:

Deset let technické práce (L. Záruba a K. Ryska, 1928)
Zemské hlavní město Brno (A. V. Kožíšek a kol., 1928)
Brno – město a okolí (A. V. Kožíšek a kol., 1938)
Brno – významné centrum československého průmyslu (J. Škvařil a kol., 1969)
Dějiny města Brna 2 (J. Dřímal a V. Peša, 1973)
Brno – proměny města (B. Samek a K. O. Hrubý, 1982)
Brno – vývoj města, předměstí a připojených vesnic (K. Kuča, 2000)
Historie a současnost podnikání na Brněnsku (P. Cibulka a kol., 2005)
Brněnští podnikatelé a jejich podniky 1764–1948 (B. Smutný, 2012)
Kulturní dědictví brněnského vlnařského průmyslu (M. Ryšková a P. Mertová, 2014)
Zmizelá Morava – Brno, III. díl (A. Vyskočil, 2014)
Dějiny Brna 6 – Předměstské obce (L. Fasora a V. Štěpánek, 2017)
Brnem textilním (M. Ryšková, 2018)
99 brněnských cihelen – Historický vývoj stavebních materiálů z pálené hlíny a jejich výroby na území města Brna (P. Holub a O. Anton, 2020)
Industriální Brněnsko (K. Sklenář, 2021)


Deset let technické práce (1928)

Zemské hlavní město Brno (1928)

Brno – město a okolí (1938)

Brno – centrum čs. průmyslu (1969)

Dějiny města Brna 2 (1973)

Brno – proměny města (1982)

Brno – vývoj města... (2000)

Historie a současnost podnikání... (2005)

Brněnští podnikatelé a jejich podniky (2012)

Dědictví vlnařského průmyslu (2014)

Zmizelá Morava – Brno, III. díl (2014)

Dějiny Brna 6 (2017)

Brnem textilním (2018)

99 brněnských cihelen (2020)

Industriální Brněnsko (2021)


... a dále fotografické publikace, zejména z nakladatelství Josefa Filipa a Přemysla Dížky

Licence Creative Commons  Obsah webu podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ – Zachovejte licenci (CC BY-SA 4.0).

Webarchivováno Národní knihovnou ČR.