>
        Brno, Nádraží, Koleje... BRŇÁK      O WEBUŽELEZNIČNÍ SÍŤOSTATNÍ

[rozbalit menu | sbalit menu]


Vlečky z Dolního nádraží

úvod | Vaňkovka ad. | Výstaviště | nákladový obvod | ZNZP ad. | Feramo ad. | Kovošrot ad. | nákladiště Nový jih


odběrný list

Tříkolejné nákladiště Nový Jih (místně označováno Jičín) bylo vybudováno v rámci stavby nákladního průtahu Brnem (1966-1970). Příjezd z Dolního nádraží byl po spojovací koleji 90, ze které odbočuje vlečka Kovošrotu. Nákladiště mělo být „první vlaštovkou“ uvažovaného nového nákladového nádraží, které v tomto prostoru mělo být postaveno v rámci přesunu osobního nádraží. Zpočátku sloužilo jako provizorní kontejnerové překladiště. Manipulaci s velkými kontejnery prováděl boční kolový překladač kontejnerů. Příjezd pro silniční vozidla byl veden z ulice Košuličovy. Po vzniku kontejnerového terminálu u stanice Brno jih sloužilo nákladiště pro nakládku a vykládku vozových zásilek. Často se využívalo pro nakládku nebo vykládku objemnějších kusů vzhledem k dostatku prostoru na nákladišti, k jeho umístění na kraji města a vhodnému příjezdu k němu. Začátkem 90. let však využití nákladiště značně pokleslo, což záhy vedlo k jeho uzavření. Později bylo využíváno traťovou distancí Brno-jih (středisko svrškového materiálu).

Jako zajímavost je třeba zmínit úlohu nákladiště v létě 1989 v době oslav „150 let železnice v Československu“. O víkendech 24.-25. 6., 1.-2., 8.-9., 15.-16. 7. 1989 se v rámci těchto oslav konaly přehlídky (defilé) železničních vozidel v Horních Heršpicích. Provizorní dřevěná tribuna pro diváky byla vybudována na svahu náspu 90. koleje (mezi staničními kolejemi a nákladištěm). Přístup diváků na tribunu byl Košuličovou ulicí přes nákladiště. Na nákladišti vyrostlo provizorní sociální zázemí pro diváky a stánky se suvenýry. Železniční vozidla všech trakcí (i s rakouskou účastí) jezdila z Dolního nádraží po 12. staniční koleji do stanice Brno jih se zastávkou před tribunou. Odtud se po skončení přehlídky vozidla v konvojích vracela zpět na Dolní nádraží. Na 10. staniční koleji byly odstaveny dvounápravové kryté spěšninové vozy, které tvořily oddělující hradbu od ostatního kolejiště heršpické stanice, kde probíhal normální provoz. Po dobu akce jezdily nákladní vlaky přes Hlavní nádraží.

Počátkem 21. století byl areál opuštěný a bez využití. Během první fáze přestavby ŽUB (nový nákladní průtah + odstavné nádraží H) v letech 2007-2008 byl částečně využíván pro zařízení staveniště, následně zanikl.


(2/2019)

Licence Creative Commons  Obsah webu podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ – Zachovejte licenci (CC BY-SA 4.0).