… vše o historii a vývoji
brněnského železničního uzlu

[rozbalit menu | sbalit menu]


Vlečky z Dolního nádraží

úvod | Vaňkovka ad. | Výstaviště | nákladový obvod | Moragro ad. | Feramo ad. | Kovošrot ad. | nákladiště Nový jih


odběrný list

Tříkolejné nákladiště Nový jih (místně označováno Jičín) bylo vybudováno v rámci stavby nákladního průtahu Brnem (1966-1970). Příjezd z Dolního nádraží byl po spojovací koleji (prodloužené výtažné koleji).

Areál byl původně zamýšlen jako náhrada za nákladiště, která byla zrušená spolu se stavbou nákladního průtahu (židenické nákladiště bylo zrušeno v roce 1967, nákladiště na černovickém nádraží líšeňské dráhy v roce 1969) - původně se proto označoval jako „náhradní nákladiště“. Protože leželo v prostoru uvažovaného ústředního nákladového nádraží, počítalo se i s jeho budoucím využitím.

Později se nákladiště označovalo jako „provizorní kontejnerové překladiště“. Manipulaci s velkými kontejnery prováděl boční kolový překladač kontejnerů. Příjezd pro silniční vozidla byl veden z ulice Košuličovy. I po vzniku kontejnerového terminálu u stanice Brno jih sloužilo nákladiště dál pro nakládku a vykládku vozových zásilek. Často se využívalo pro nakládku nebo vykládku objemnějších kusů vzhledem k dostatku prostoru na nákladišti, k jeho umístění na kraji města a vhodnému příjezdu k němu. Začátkem 90. let však využití nákladiště značně pokleslo, což záhy vedlo k jeho uzavření. Na přelomu tisíciletí bylo využíváno traťovou distancí Brno-jih jako středisko svrškového materiálu.

Jako zajímavost je třeba zmínit úlohu nákladiště v létě 1989 v době oslav „150 let železnice v Československu“. O víkendech 24.-25. 6., 1.-2., 8.-9., 15.-16. 7. 1989 se v rámci těchto oslav konaly přehlídky (defilé) železničních vozidel v Horních Heršpicích. Provizorní dřevěná tribuna pro diváky byla vybudována na svahu náspu 90. koleje (mezi staničními kolejemi a nákladištěm). Přístup diváků na tribunu byl Košuličovou ulicí přes nákladiště. Na nákladišti vyrostlo provizorní sociální zázemí pro diváky a stánky se suvenýry. Železniční vozidla všech trakcí (i s rakouskou účastí) jezdila z Dolního nádraží po 12. staniční koleji do stanice Brno jih se zastávkou před tribunou. Odtud se po skončení přehlídky vozidla v konvojích vracela zpět na Dolní nádraží. Na 10. staniční koleji byly odstaveny dvounápravové kryté spěšninové vozy, které tvořily oddělující hradbu od ostatního kolejiště heršpické stanice, kde probíhal normální provoz. Nákladní vlaky jezdily po dobu akce přes Hlavní nádraží.

Počátkem 21. století byl areál opuštěný a bez využití. Během první fáze přestavby ŽUB (nový nákladní průtah + odstavné nádraží H) v letech 2007-2008 byl částečně využitý pro zařízení staveniště, následně zanikl.

Použité a doplňující zdroje:
- úřední korespondence z roku 1966 ohledně likvidace vleček v Brně-Černovicích (Moravský zemský archiv, fond K 453, inv. č. 70, ka 42)
- Na trase ústředního nákladového nádraží (Jihomoravský železničář, 1967)
- Provozní řád kontejnerového překladiště Brno-Horní Heršpice (1975)

(12/2019)

Licence Creative Commons  Obsah webu podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ – Zachovejte licenci (CC BY-SA 4.0).

Webarchivováno Národní knihovnou ČR.