… vše o historii a vývoji
brněnského železničního uzlu

[rozbalit menu | sbalit menu]


Vlečky z Dolního nádraží

úvod | Vaňkovka ad. | Výstaviště | nákladový obvod | Moragro ad. | Feramo ad. | Kovošrot ad. | nákladiště Nový jih

Označení vleček ve vybraných dobových dokumentech:

MoragroBenzinaLacrum
(1898)Brünner Stearinkerzen- und Seifenfabrik---Eduard Kordina
(1919)Výsadní brněnská stearinová a svíčková továrna---F. Haas a K. Žáček, továrna na obrábění dřeva
(1928)Agrární banka čsl.---F. Haas a K. Žáček, parní pila a parketárna
(1947)Moragro, jednota hospodařských družstev, ústřední skladiště, vlečka IAvion, olej. spol. akc.Moragro, jednota hospodařských družstev, ústřední skladiště, vlečka II
(50. léta)Krajský výkupní podnik, n.p., výkupní závod 1004Benzinol, n.p., sklad 6014Lacrum, n.p., skladovací středisko
(60. léta)Zemědělský nákupní a zásobovací podnik, n.p.Chema, n.p., sklad 0602
(70. léta)---Benzina, n.p., sklad 0602Lacrum, n.p., závod 11

V jižní části seřaďovacího kolejiště odbočovala vlečka podniku Moragro. Kolej se odkláněla vpravo, úrovňově křížila kolej 42a, přes mostek přejela účelovou komunikaci a po náspu pokračovala k ulici U vlečky. Ještě před touto ulicí se doprava odklonily vlečky Benziny a Lacrumu.

Po průjezdu ulicí U vlečky následoval přejezd ulice Komárovské a brána do areálu. Zde se zboží překládalo na úzkorozchodnou drážku.

Vlečka Benziny byla krátká; kolej do Lacrumu ovšem procházela celým objektem a křížila i další ulici Komárovské nábřeží.

Dodnes zbylo jen těleso náspu (bez podjezdu), název ulice U vlečky a vjezdová vrata do bývalého Lacrumu a Benziny. Budovy v areálu Moragro byly během podzimu 2021 zbořeny v souvislosti se stavbou polyfunkčního komplexu Allrisk Meridiem.


Historie podniků:

Od roku 1853 sídlila v areálu továrna na výrobu stearinových svíček a mýdel (F. Semmler a H. Frenzel). Následně areál sloužil pro skladování zemědělských komodit: nejprve Agrární banka, dále Moragro a Krajský výkupní podnik, následně Zemědělský nákupní a zásobovací podnik (ZNZP).

Z vlečky stearinové továrny odbočovala vlečka do továrny obchodní firmy Eduarda Kordiny - později patřila vlečka dřevozpracující firmě Haas a Žáček, následně jednotě hospodářských družstev Moragro, stejně jako hlavní vlečka. Od 50. let patřila národnímu podniku Lacrum.

Od roku 1936 odbočovala z vlečky stearinové továrny vlečka do chemické továrny Avion - později Benzinol, Chema a Benzina.

Jmenované vlečky zanikly v 60. až 70. letech: v roce 1970 byla v provozu Benzina a Lacrum, v roce 1979 nebyl v seznamu vleček uveden už ani jeden ze tří podniků.


(12/2023)

Licence Creative Commons  Obsah webu podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ – Zachovejte licenci (CC BY-SA 4.0).

Webarchivováno Národní knihovnou ČR.