… vše o historii a vývoji
brněnského železničního uzlu

[rozbalit menu | sbalit menu]


Vlečky z Dolního nádraží

úvod | Vaňkovka ad. | Výstaviště | nákladový obvod | Moragro ad. | Feramo ad. | Kovošrot ad. | nákladiště Nový jih

Nákladový obvod leží v severovýchodní části Dolního nádraží, směrem k ulici Plotní. Prováděla se zde nakládka a vykládka celovozových zásilek. Obvod zahrnoval pět manipulačních kolejí (34, 36, 38, 40, 42) a částečně i tzv. rosické koleje (1r, 2r, 4r) s následujícím využitím:

  • boční (tzv. velká) rampa se zastřešením a portálovým jeřábem (u koleje 34)
  • čelní (tzv. malá) rampa (u koleje 36)
  • vykládka hořlavin (u koleje 44a)
  • vykládka uhlí s 19 skládkami (na koleji 1r)
  • obrysnice na kontrolu dodržení ložné míry (na koleji 2r)
  • kolejová váha (na koleji 4r)
  • silniční váhy (u boční rampy a u ul. Plotní)

K nákladovému obvodu patřilo skladiště VIII (tzv. Dřevák) a také nákladiště Nový jih.

V jihovýchodní části areálu vznikly postupně tři koleje, využívané různými firmami. Kolej 40a využívala firma Austria, koleje 42a a 44a vznikly ve 20. letech pro firmu Vacuum Oil Company. Po válce obě firmy zanikly a koleje 40a a 42a byly zrušeny. Kolej 44a byla nadále využívána pro obsluhu rampy skladu pohonných hmot, který do 90. let patřil podniku Hospodářská ústředna železnic (HÚŽ).

V 80. letech byly jako vlečkové používány i koleje 1r (Jihomoravské uhelné sklady) a 42 (Brněnské papírny).

V současnosti nákladový obvod neslouží původnímu účelu, takže se neudržuje a chátrá (zastřešení a jeřáb u velké rampy již neexistuje, vykládka uhlí zanikla, stejně jako silniční váhy). Nárazově se prostor využívá jako zařízení staveniště - v té souvislosti došlo k úpravám některých kolejí (včetně snesení koleje 44a).

Do areálu lze zahrnout i rohovou budovu Plotní 6, která byla využívána Sdělovací a zabezpečovací distancí, později firmou AK Signal. V souvislosti s přípravou na stavbu Tramvaje Plotní byl dům v roce 2010 zbourán. Zbylá plocha je nyní využívána jako parkoviště.

Licence Creative Commons  Obsah webu podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ – Zachovejte licenci (CC BY-SA 4.0).

Webarchivováno Národní knihovnou ČR.