… vše o historii a vývoji
brněnského železničního uzlu

[rozbalit menu | sbalit menu]


Vlečky z Dolního nádraží

úvod | Vaňkovka ad. | Výstaviště | nákladový obvod | Moragro ad. | Feramo ad. | Kovošrot ad. | nákladiště Nový jih

Označení vlečky ve vybraných dobových dokumentech:

(1957) Park kultury a oddechu Brno (PKO)
(1959) Brněnské výstaviště, zařízení MNV Brno
(1964) Brněnské veletrhy a výstavy, podnik pro pořádání veletrhů a výstav


Výstavní areál v okolí bývalého Bauerova cukrovaru v Pisárkách začal vyrůstat v druhé polovině 20. let 20. století. Při jeho stavbě mohlo být využito torza již nepoužívané vlečky pouliční dráhy do cukrovaru, ale ta již v této době končila před Rybářskou ulicí, chyběl most přes mlýnský náhon. Při vlastní Výstavě soudobé kultury v roce 1928 nebyla vystavována klasická železniční vozidla.

V 50. letech bylo rozhodnuto o zmrtvýchvstání výstaviště a pořádání velkolepých výstav. Již na první výstavě v roce 1955 byly představeny i velké traťové lokomotivy. Jejich cesta brněnskými ulicemi na podvalnících za tahači byla často dost krkolomná, a protože se zároveň připravovala výstavba nových pavilonů, byla potřeba vlečkového napojení na pořadu dne.

Realizační projekt vlečky s výmluvným názvem „III. strojírenská výstava v Brně – vlečka“ spatřil světlo světa na jaře roku 1957 a vzápětí začala stavba. Byla rozdělena na dvě etapy – mezi dolním nádražím a Křížovou ulicí a od Křížové ulice dále na výstaviště.

Vlečka se napojovala na stávající kolej č. 45 (později 145) lokomotivního depa dolního nádraží. Na výhybku navazoval oblouk, do protisměru se odpojovala krátká odvratná kolej (č. 1a), následoval přejezd přeložené polní cesty a brána v oplocení depa, dále osvětlené tříkolejné předávací kolejiště na nábřeží řeky Svratky. U zhlaví blíže k železničnímu nadjezdu vzniklo trvale neobsazené výhybkářské stanoviště (km 0,500 – označení V). Následně vlečková kolej (se žlábkovými kolejnicemi) směřovala pod železniční trať – využila existující klenutý podjezd. A po nábřeží řeky směřovala ke křižovatce s ulicí Nové sady. Ulice Poříčí v úseku mezi železničním mostem a Novými sady byla v souvislosti se stavbou vlečky přestavěna, pod mostní oblouk s vlečkovou kolejí byla směrována vozidla se výškou větší než 4 metry. Ulice Opuštěná směrem k Zvonařce v tuto dobu ještě neexistovala. Od křižovatky s Novými sady směrem ke křižovatce s Křížovou ulicí vedla vlečková kolej v ose rozšířené ulice Poříčí. V křižovatce s Křížovou ulicí vlečková kolej křižuje dvoukolejnou tramvajovou trať.

Pokračování vlečky od křižovatky s ulicí Křížovou dále na západ si opět vyžádalo přestavbu (rozšíření) nábřežní komunikace Poříčí – vedle demolic několika objektů musela být snesena i stávající vlečka pouličních drah do smaltovny a pokračování tramvajové koleje k tzv. blatné jámě, včetně trolejového vedení. Tento kolejový úsek pouliční dráhy byl torzem původní vlečky do Bauerova cukrovaru. Kolej v oblouku z Křížové ulice (napojení vlečky do smaltovny na tramvajovou síť) zůstala zachována, ale do nové vlečky výstaviště nebyla napojena výhybkou. V prostoru dnešního hotelu Voroněž se vlečková kolej odklonila od řeky a obloukem se prosmýkla mezi továrními objekty kosárny a družstva Rohoplast. Přes koryto mlýnského náhonu bylo nutné vybudovat železobetonový most (v km 2,318). Pak již následoval vjezd do areálu výstaviště (ulice Křížkovského vznikla později) – brána dostala číslo 3. Zde se příjezdová kolej rozvětvila na dvě koleje, které v dlouhém oblouku obkroužily průmyslový palác (pavilon A) a byly kuse ukončeny u výstavní třídy od vchodu směrem k pavilonu G (km 2,906). Před zarážedly byla mezi kolejemi rampa, přibližně v polovině oblouku pak mezikolejová spojka. Z jedné z kolejí úvratí odbočovala kusá kolej do prostoru budoucího pavilonu B. Koleje v areálu jsou žlábkové, ve vozovce (původně z žulových kostek), výhybky mají pružinové přestavníky, obsluhované místně otočením šroubu přestavovací tyčí.

Protože se blížil termín výstavy, byla vlečka dokončena v předstihu před rozšířením Poříčí v celé délce. Nebyla ani zprovozněna požadovaná světelná signalizace na křižovatkách se Švancarovou ulicí (dnes Novými sady v km 0,951) a s Křížovou (km 1,571). Světelná signalizace byla namontována až v dalších letech, navíc v roce 1959 přibylo křížení s ulicí Křížkovského (v km 2,438 – rovněž s dodatečně doplněnou světelnou signalizací). Signalizaci včetně houkačky zapínala četa vlečkového vlaku v ovládacích skříních poblíž přejezdu.

Provizorní (zkušební) provoz na vlečce byl zahájen 20. 7. 1957 dle telegramu správy Bratislavské dráhy (první technická revize proběhla 16. 7. 1957). V srpnu se již navážely exponáty. Zátěž se předávala na předávacím kolejišti, kolej č. 2 sloužila k předávce od ČSD, kolej č. 3 z výstaviště na ČSD a kolej č. 1 byla objízdná. Dále po vlečce směrem k výstavišti již jezdila lokomotiva vlečkaře. Dnem 12. 12. 1964 je datován souhlas k zahájení trvalého provozu.

Již v roce 1965 byla jako vlečková zmiňována lokomotiva T 211.0754, která zde jezdila až do konce pravidelného provozu vlečky. V mimopracovní době se odstavovala na montážní jámě na konci kusé koleje v pavilonu B. Po dobu její opravy si BVV zapůjčovaly lokomotivu od jiného vlečkaře či loko ČSD.

Vlečka sice byla primárně využívána pro přepravu exponátů a materiálu pro tvorbu výstavních expozic (a zpočátku i stavebního materiálu pro budování nových pavilónů), poměrně brzo však začaly volný prostor výstaviště využívat i externí podniky pro dovoz zboží a surovin. Po Poříčí brzo začaly jezdit dlouhé nákladní vlaky. Služeb vlečky využívala například Mototechna pro návoz a skládání nových automobilů. Podél vlečkových kolejí bylo možné vidět nejrůznější provizorní dřevěné rampy pro vykládku, které však bylo nutné na dobu konání podzimního veletrhu odstranit.

V druhé polovině 60. let byly prováděny stavební změny na výstavišti – v roce 1966 proběhla přestavba rampy na konci kusých kolejí (po zkrácení jedné z kolejí byla možná vykládka i z čela vagónů). Vzápětí byla zprovozněna zbrusu nová, 300 metrů dlouhá kusé kolej (dobové č. 7) – odbočovala poblíž pavilonu C, obloukem zamířila mezi tehdejší pavilony NORDSTAHL a F, podél kterého vedla až na prostranství u pavilonu Z (doložena počátkem roku 1969).

V souvislosti s nemožností vykládání nových tramvají T3 a K2 na postupně rušeném čenovickém nádraží líšeňské dráhy byla v roce 1967 urychleně vložena výhybka mezi zachovaný oblouk z Křížové ulice a vlečku BVV, čímž získal DPMB nové napojení na železniční síť. Bylo využíváno zejména pro dovoz nových tramvají (z výstaviště nová vozidla tahalo nákladní auto či autojeřáb DPMB) a zpočátku i pro dovoz materiálu pro vrchní stavbu (do zprovoznění nové vlečky v Králově Poli). DPMB byl uváděn jako spoluuživatel vlečky. Spoluuživatelem vlečky BVV byly v tuto dobu i Dopravní stavby Olomouc (DSO), které využívaly k vykládce kusou odvratnou kolej u předávacího kolejiště na nábřeží Svratky. Na výstavišti se pak skládaly i mnohé kolejové exponáty vznikající expozice historie MHD Technického muzea v Brně – a odtud mířily do Líšně buď na podvalníku za tahačem, nebo po kolejích za nákladním automobilem.

Již v roce 1971 fungovala na křižovatce s Novými sady (Švancarovou/Renneskou) klasická světelná signalizace, výstražníky byly odstraněny. Podobný postup byl brzo poté zvolen i na křižovatce s Křížovou ulicí.

V souvislosti se stavbou hotelu B (později Voroněž – v provozu od roku 1979) zmizely v 70. letech původní tovární objekty v prostoru oblouku vlečky mezi Poříčím a Křížkovského ulicí. Ještě dříve byl kanalizován mlýnský náhon a vlečkový most zanikl. A v roce 1987 vyrostla v těsné blízkosti vlečky budova ve své době vyhlášené restaurace Moravská chalupa. Na konci 70. let vznikla na Poříčí další důležitá křižovatka – pro napojení nové ulice Ernsta Thälmanna (Heršpická) překlenul Svratku nový most. Vlečka procházela i přes tuto křižovatku, která byla opatřena standardní světelnou signalizací. V 90. letech byl znemožněn průjezd vysokých automobilů pod mostním obloukem břeclavské trati a v tomto úseku jsou nyní vignolové kolejnice.

V roce 1989 byly po vlečce dopravovány kolejové exponáty pro velkolepou výstavu ke 150 letům železnice v Československu.

Již v 80. letech využívání vlečky ostatními podniky začalo slábnout, v průběhu 90. let zaniklo zcela. DPMB přestal služeb výstaviště využívat hned po roce 1990. I nadále se po vlečce vozily exponáty pro podzimní mezinárodní strojírenský veletrh (MSV), postupně se to však redukovalo pouze na exponáty kolejové. Po roce 2000 však začal trend specializace výstavnictví, což se postupně projevilo i na železniční části MSV. První ročník specializovaného veletrhu Transport a logistika se konal v roce 2001 a tento veletrh se konal každé dva roky. V letech bez tohoto veletrhu se však počet vystavovaných železničních vozidel blížil nule. A oproti předchozím letům, a to třeba i devadesátým, radikálně poklesl počet vozidel i na tom specializovaném. V roce 2012 svitla naděje v podobě plánu na konání středoevropského dopravního veletrhu, která však vzápětí pohasla. Na výstaviště občas zamířila jako poutač některá z nevšedních tramvají DPMB či TMB (po ulici Poříčí za tahačem).

Na druhou stranu se však začalo využívat výjimečnosti vedení vlečky přímo uličním profilem a na výstaviště pod nejrůznějšími záminkami mířily vlaky plné dychtivých zájemců. Premiérou byla asi jízda parní lokomotivy 354.1217 se soupravou v říjnu 1999, která však skončila vykolejením na předávacím kolejišti. Vrcholem zvláštních vlaků s cestujícími byl asi speciální rychlík pro fanoušky brněnského hokejového klubu Kometa, jehož jízda začínala přímo u domovské haly klubu u křižovatky Nových sadů a Poříčí na konci roku 2017. Bohužel následující pandemie koronaviru výrazně omezila veškeré společenské aktivity a počet zvláštních vlaků na vlečce výstaviště výrazně poklesl.

Ve 21. století prošlo vlečkové kolejiště v areálu výstaviště poměrně zásadními změnami – v letech 1999–2000 probíhala výstavba nového pavilonu V, která znamenala zánik rampy na konci obou kusých kolejí kolem pavilonu A a také jejich zásadní zkrácení. Náhradou za ně byla jednak zdvoukolejněna trasa k pavilonu F (s novou mezikolejovou spojkou) a jednak vznikla krátká kusá kolej v kosém směru k novému pavilonu V. Již v roce 2003 však začala výstavba nového pavilonu F (na místě původního F a pavilonu NORDSTAHL), a dvě koleje vedoucí dosud podél něj byly citelně zkráceny a ukončeny v parčíku, posunuta (a otočena) byla i mezikolejová spojka (vše zadlážděno zámkovou dlažbou). V blíže neurčené době po roce 2000 byla snesena kusá odvratná kolej poblíž odbočné výhybky v depu, minulostí je samozřejmě i její využívání DSO.

V roce 2022 byl provoz na vlečce paralyzován z důvodu zahájení výstavby protipovodňových opatření na souběžné řece Svratce. Vlečka byla využita pouze při návozu exponátů na veletrh Rail Business Days na začátku června. Patrně poslední železniční vozidla po ní projely v noci z 9. na 10. června 2022. Počátkem července 2022 byla kolej vlečky mezi Heršpickou ulicí a železničním nadjezdem pokryta geotextilií a zasypána zeminou pro usnadnění přístupu stavební techniky při realizaci protipovodňových opatření. Začátkem září 2022 bylo rekonstruováno křížení s tramvajovou tratí na Nových sadech – tramvajová kolej již nebyla přerušena žlábkem pro okolek železničních vozidel na vlečce. Podobná úprava byla následně v říjnu provedena i na druhém (neměněném) křížení s tramvajovou tratí na ulici Křížové (žlábky byly zavařeny a vybroušeny). Definitivní konec vlečky přineslo její úřední zrušení k 1. listopadu 2022.Lokomotivy:

Na vlečce BVV se v průběhu času vystřídala řada lokomotiv, ať už se jednalo o prasátka (T211.0754, T211.0725, T212.0024, T212.0059, 701.704), hektora T 435.0069 nebo rosničku T 334.0080. V roce 1993 se jako stálá sestava uváděla dvojice T 212 + T 435.Přehled kolejových exponátů na akcích BVV:

rok akce vozidlo + budoucí vlastník/provozovatel
1955 I. výstava čs. strojírenství (bez exponátů)
1956 II. výstava čs. strojírenství T434.002 ČSD, E499.031 ČSD, T211.0 ČSD, T47.0 ČSD, 556.0305 ČSD, tramvaj TII ev. č. 6002
1957 III. výstava čs. strojírenství T211.1002 ČSD, T435.001 ČSD, T306.0501, 21E2 SSSR
1959 Mezinárodní veletrh Brno E698.002 ČSD, T698.002 ČSD
1960 Mezinárodní veletrh Brno EM475.003+004 ČSD, T658.001 ČSD, T435.057 ČSD, M230.5001+Balm ČSD, prototyp tramvaje T3
1961 Mezinárodní veletrh Brno T334.001 ČSD, T426.002 ČSD, T658.001 ČSD, T435.0113 ČSD, T211.0 ČSD
1962 Mezinárodní veletrh Brno T679.003 ČSD
1963 Mezinárodní veletrh Brno T678.007 ČSD, M240.0 ČSD, E479.002 ČSD, tramvaj T3 ev. č. 267 DPK
1964 MSV EM475.1007/008 ČSD, T669.0001 ČSD, T444.101 ČSD
1965 MSV EM475.1029/030 ČSD, S699.001 ČSD, T478.1002 ČSD, T334.0, T444.101 ČSD, tramvaj T3SU (Moskva)
1966 MSV T478.1001 ČSD, T212?, T335.001 ČSD, tramvaj K2 ev. č. 7000
1967 MSV S489.0061 ČSD, T478.1008 ČSD, T669.0006 ČSD, ČME3-350 SŽD, tramvaj K2 ev. č. 605 DPMB
1968 MSV ???
1969 MSV T212.1501, T465.001, T478.1/2 ČSD
1970 MSV T478.3006 ČSD, kolejový jeřáb EDK300, 42-83 BDŽ
1971 MSV T475.1502 ČSD, 43-03 BDŽ
1972 MSV E458.0002 ČSD
1973 MSV ???
1974 MSV M152.0002+Blm ČSD, ES499.0001 ČSD, LDH???
1975 MSV M474.0001 ČSD, LDH70-337
1976 MSV T448.0583
1977 MSV LDH125-263, LDH70-457, AČ0-003 SŽD, Škoda 66E (ČS200) SŽD
1978 MSV T466.2083 ČSD, M152.0280 ČSD
1979 MSV Bzmot 019+přívěsný vůz (MÁV), E457.0001 ČSD, vagón Ba 51 54 20-41 528-0 ČSD, V60, LDE125-041
1980 MSV E479.1003+E479.1004 ČSD, LDH45-311
1981 MSV ???
1982 MSV ES499.1002 ČSD
1983 MSV ???
1984 MSV S499.2001 ČSD, ES499.1003 ČSD, vagón Eas-u ČSD
1985 MSV ???
1986 MSV E499.3023 ČSD, LDH18-035, tramvaj KT8D5 ev. č. 1702 DPMB
1987 MSV ???
1988 MSV AČ 2-021 SŽD, 704.001 ČSD, 731.002 ČSD, tramvaj T5
1989 výstava ke 150 letům železnice viz rozpis
MSV 372.001 ČSD, T419.1502, T237.0001, 169.001, tramvaj KT8D5 ev. č. 1703 DPMB
1990 MSV 363.174 ČSD, 704.002 ČSD, vagón Bte ČSD, tramvaj T7B5
1991 MSV 470.004+070.006 ČSD, 162.058 ČSD
1992 MSV 796.002
1993 MSV 842.009 ČD
1994 MSV 93E 002 (184.502) DNT, 714.003 ČD, T448.0731, T334.1589
1995 MSV 843.001 ČD, MPZ-27-002, tramvaj T3R ev. č. 1615 DPMB, tramvaj T6A5 ev. č. 8613 DPP
1996 MSV 752.001 ČD, 709.535, 90E 002 (114.502) DNT, T334.1727, 740.422, 770.511, jednotka ICE2 402.020 DB, vagón 043 ČD, Bafx ČD, Ahee ČD, Bhee ČD, tramvaj RT6S, tramvaj K2R ev. č. 1066 DPMB, tramvaj ev. č. 107 DPMB
1997 MSV 711.702 Chemopetrol, 744.701 Chemopetrol, 703.702 Chemopetrol, T314.1621, VT 611.011 Regioswinger DB, 854.030 ČD, 471.001+skříň ČD, 755.001 ŽSR, T448.1001, vagón Beel, tramvaj Astra
1998 MSV 772.001 ŽSR, 736.016 ŽSR, 740.424 OKD-D, 711.703, 704.531 CEMO, MV97.001 EŽ, 744.701 Chemopetrol, 709.601, 773.001, motorový vůz Bombardier, salonní vagón Majestic Imperator, vagón Ampz ČD, Bpb 056.001 ČD, nákladní vagóny Habbilnss, Uacns, Rils, Smmpns BDŽ, řídící vůz metra M1 DPP ev. č. 4107+vložený vůz metra M1 ev. č. 4211, tramvaj K2R ev. č. 7102 DPB
1999 MSV 754.043 ČD, 751.001 ČD, 773.004 ŽSR, 724.701 TŽ, 711.703, 709.701, 771.512 Chemopetrol, 854.216 ČD, 471.002+ 071.001+971 002 ČD, vagón Bmz 73 54 21-91010-1 ČD, nákladní vagóny Hiirs 292 2 174-0 DB, Zacems 33 80 793 3 123-1 DB, tramvaj KT8 ev. č. 1733 DPMB, tramvaj T3S ev. č. 7301 DPB
2000 Autotec 751.001 ČD
MSV M131.1549, 425.951 ŽSR, 740.850 CEMO, 797.507, 711.501, 724.502, 740.622, tramvaj ev. č. 8211 DPP, vlečný tramvajový vůz č. 215 DPMB, tramvaj ev. č. 359 DPK
2001 Transport a logistika 350.002 ŽSR, 812.001 ŽSR, 753.701, MV97.003 EŽ, 811.494 ČD, 812.613 ČD, VT 504.005 Eurobahn, T238.0017, 709.701, PVA 211.1, vagóny ARpeer 51 56 85-70 002-0 ŽSR, WLABmee 61 54 70-71 004-2 ČD, nákladní vagóny Sgkkmss 689 DB, Rils 354 1 078-4 ČD, Zacns 792 9 000-9 ČD, historický tramvajový vlečný vůz č. 69 DPO, tramvaj K2R-03P ev. č. 1040 DPMB
2002 MSV 753.703, 812.613+912.001 ČD, 471.009+971.009 ČD, 797.701 EŽ, MUV 73.001 DPP, nákladní vagóny Fa (Uas) OKD-D, Fals, Eaos, Rns, vagón Apeer ZSSK, nízkopodlažní střední článek pro tramvaj KT8 (hrubá stavba skříně)
2003 Transport a logistika 705.918 JHMD, 840.004 ŽSR, 812.008 ŽSR, PVA 211.002, MV 20.002, MUV 71.001, 726.702 Lomy Mořina, 703.711, vagón WRmee 88-81 016-4, vagón Bnp 80 5489-00 192-7 (Bam 5148), nákladní vagóny Habbillns 278 0 086-9 ČD, Tams 107.9 080 7 096-1 ČD, Rils 354 1 015-6 ČD, Sgnss 539.8 457 5 034 ČD, Shimmns-ttu 723 DB Cargo, Tams 080 8 100-6 Lokotrans Slovakia, Habbllis 274 1 000-2, tramvaj K3R-N ev. č. 1751 DPMB
2004 GO 830.045
MSV 714.229 ČD, 774.503 USS, MUV 73.009 Skanska, nákladní vagón Eas, tramvaj Satra III DP Sarajevo
2005 Transport a logistika 814.001+914.001 ČD, BR232-066 PCC Rail Szczakowa, 724.601 Unipetrol Doprava, 744.728 Slovnaft, 621-101 ŽS, 709.621, nákladní vagón Eaos PTKiGK Zabrze, nákladní vagón Rils-y 649 DB
2006 MSV 954.002 ČD
2007 Transport a logistika 814.212+014.006+814.211 ČD, 954.202 ČD, 774.702 Sokolovská uhelná, B4 s 4 680-0 + B4ip 4 600-8 ÖBB, Bmpeer 61 56 20-70 201-4 ZSSK, 813.004+913.004 pro ZSSK, nákladní vagón Eaos 33 56 534 2 112-3
2008 přeprava tramvaje Unimog ev. č. 5297 DPMB, tramvaj ev. č. 1902 DPMB
MSV M124.001 NTM, nákladní vagón Eas
2009 Transport a logistika 746.001 ZSSK Cargo, 813.033+913.033 ZSSK, 719.701, 380.003 ČD, 471.056+071.056+971.056 ČD, 814.080+914.080 ČD, 230.095 ČDC, osobní vagón Ampeer, ARmpee61, tramvaj 15T ev. č. 9200 DPP
2010 MSV 703.821 Vítkovice Doprava, M131.1454
2011 ??? ???
2012 MSV 714.811 Vítkovice Doprava
2013 Transport a logistika 703.821 Vítkovice Doprava, vůz metra ex ev. č. 2501 DPP, 813.110+913.110 ZSSK, tramvaj ev. č. 1018 DPMB
2014 MSV 714.811 Vítkovice Doprava, vůz metra ex ev. č. 2501 DPP, tramvaj ev. č. 1018 DPMB
2015 ??? ???
2016 MSV tramvaj Škoda 13T ev. č. 1935 DPMB, tramvaj Vario LF2 ev. č. 1131 DPMB
2017 Transport a logistika tramvaj T2 ev. č. 1435 DPMB
2018 MSV (výstava 100ries) 230.001 ČDC, M260.001, tramvaje T3 ev. č. 1525, T2 ev. č. 1435, K2 ev. č. 1123 DPMB
2019 Transport a logistika tramvaj+vlečný vůz 4MT ev. č. 134+313 DPMB
2020 ??? ???
2021 ??? ???
2022 Rail Business Days TGV PSE 16 SNCF, 388.010 ČDC, 744.120 ČDC, 193-901 ČDC, měřicí vůz EM 100 (9162 003) SŽ, měřicí vůz 90-62 001 SŽ, souprava InterJet ČD (Bdmpz 73 54 21-91 085-3 + Bmpz 73 54 21-91 075-4 + Bmpz 73 54 21-91 065-5+ Bbmpz 73 54 84-91-006-3 + Ampz 73 54 10-91-026-0), Bmx 9929 131 SŽ, nákladní vůz Hadgs (49 54 2603 842-0) ČDC, podbíječka Unimat Hrochostroj
Zkratky dopravců: BDŽ (Bulharsko), DB (Německo), MÁV (Maďarsko), SNCF (Francie), SŽD (SSSR), ŽSR (Slovensko)
+ dopravní podniky DPB (Bratislava), DPK (Košice), DPP (Praha)


Přehled zvláštních vlaků s cestujícími na vlečce BVV:

datum popis vozidlo
1999 4. 10. 1999 první jízda s cestujícími po vlečce,
vykolejení na předávacím kolejišti
354.1217
2000 ???
2001 7. 3. 2001 rychlík Praha – Brno, veletrh Salima 498.022 + 751.001
2002 12. 1. 2002 R 11025 Praha – Brno – Praha, veletrh GO 354.1217 + 754.042
8. 3. 2002 veletrh Salima 498.022
20. 9. 2002 Mezinárodní strojírenský veletrh (MSV) T478.1001
2003 11. 1. 2003 R 11025 Praha – Brno – Praha, veletrh GO 354.1217 + 751.001
15. – 19. 9. 2003 MSV 750.118
4. 11. 2003 veletrh Rehaprotex (Vlak plný úsměvů) 754.045
2004 10. 1. 2004 R 10503 / R 11025 Praha – Brno – Praha, veletrh GO 433.001 + 750.143 + 4× Bt277
+ WR 51 54 88-81 005-9
1. 9. – 3. 10. 2004 výstava díla Otakara Diblíka (před FA VUT, Poříčí 5) 230.001 + T478.1001
2005 13. – 15. 1. 2005 veletrh GO 354.1217 + 3× rybák
4. 7. 2005 Šotoušská dovolená T478.1001 + VT57 (Railtrans)
13. 9. 2005 veletrh HospiMedica (Vlak plný úsměvů) 754.045
2006 12. – 15. 1. 2006 veletrh GO 433.001
31. 8. 2006 návoz na koncert Čechomoru na Výstavišti 740.898
2007 21. 1. 2007 91. setkání KŽC a VČS v Židlochovicích 820.113
22. 9. 2007 20 let restaurace Moravská chalupa Caroline
3. 10. 2007 veletržní expres Praha – Brno, MSV 498.022 + T478.1001
2008 15. 9. 2008 zvláštní vlak z Prahy k 50. výročí MSV 498.022 + mj. prezidentský vůz T. G. M.
21. 10. 2008 veletrh Medical Fair (Vlak plný úsměvů) 749.039
2009 20. 10. 2009 veletrh Medical Fair (Vlak plný úsměvů) 749.039
2010 ???
2011 ???
2012 ???
2013 22. 6. 2013 veletrh MODELLBRNO 2013 213.901 + 2× Blm
2014 ???
2015 ???
2016 ???
2017 24. 6. 2017 Dopravní nostalgie Caroline, 433.001 + 751.001
7. 7. 2017 zvláštní vlak pro zahraniční příznivce železnice 751.001 + pk 714.028
+ B041 50 54 20-41 198-3
+ AB043 50 54 39-40 276-7
+ BDs046 50 54 82-40 001-5
+ A040 50 54 19-46 086-8
19. 9. 2017 veletrh Rehaprotex (Vlak plný úsměvů) 750.712 + 661.004
21. 10. 2017 festival Moravský podzim 213.901
22. 12. 2017 Ex 11774 „Kometa Expres“ Praha – Brno – Praha 754.012 + 750.709
+ 380.017 + 750.711
2018 11. 2. 2018 „Raška Expres“ Praha – Brno – Praha (olympijský park na BVV) 750.719 + 750.709
+ 362.161 + Wrmz + 3× B249
28. 6. – 2. 7. 2018 Prezidentský vlak (oslavy 100 let ČSR) 464.202 + 751.010 pk
20. 10. 2018 ??? 820.113
??? veletrh Rehaprotex (Vlak plný úsměvů) 750.712 + Interpanter
2019 5. – 6. 6. 2019 veletrh Urbis Smart City 721.519 + 850.044 (KPKV)
15. 6. 2019 Dopravní nostalgie 433.001 + 751.004
29. 10. 2019 veletrh Rehaprotex (Vlak plný úsměvů) 750.712 + 661.004
7. 12. 2019 Mikulášský vlak (Aliance drážního provozu) 213.901
2020 ???
2021 18. 9. 2021 Ex 11830 „Příští stanice svět“ (Olomouc – Brno), Festival mezinárodního vzdělávání 749.251
25. 9. 2021 soukromá jízda SŽ 213.901
19. 11. 2021 Revolution Train (protidrogový vlak) 75x

(1/2023)

Licence Creative Commons  Obsah webu podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ – Zachovejte licenci (CC BY-SA 4.0).

Webarchivováno Národní knihovnou ČR.