… vše o historii a vývoji
brněnského železničního uzlu

[rozbalit menu | sbalit menu]


Vlečky z Dolního nádraží

úvod | Vaňkovka ad. | Výstaviště | nákladový obvod | Moragro ad. | Feramo ad. | Kovošrot ad. | nákladiště Nový jih

   [rozbalit všechny galerie | sbalit všechny galerie]

Celkový pohled:

   [sbalit galerii]


2008 (dva jeřáby)

2010 (jeden jeřáb)

Začátek vlečky (původní napojení - do 2008):

   [sbalit galerii]


pohled z nadjezdu na jih

vlevo bývalý TO Dolní n.

odbočení vlevo

vrata

vrata

vrata a výtažná kolej (2005)

výtažná kolej (2004)

vrata a výtažná kolej (2008)

výtažná/odvratná kolej (2008)

vjezd

vpravo předávací kolejiště

pohled do areálu

rozvětvení (2005)

2008

2013 - bez kol. 2a a části před. kol.

Úprava napojení a nový stav (od 2008):

   [sbalit galerii]


pohled z nadjezdu (2008)

2013

pohled z nadjezdu (2018)

vjezd

7/2008

7/2008

7/2008

8/2008

8/2008

8/2008

8/2008

8/2008

8/2008

10/2008

9/2008

12/2008

2010

Předávací kolejiště:

   [sbalit galerii]


severní zhlaví

vlevo odbočení vlečky Staviva

pohled zpět

vlevo stará kolejová váha, vpravo nová

nová váha

pohled zpět

jižní zhlaví

jižní zhlaví

jižní zhlaví

před. kol. + Staviva + zbouraná stará váha

Staviva - zarážedlo

redukované kolejiště (2011)

redukované kolejiště (2011)

předávka (2011)

předávka (2011)

redukované kolejiště (2013)

redukované kolejiště (2013)

býv. odb. Staviva (2018)

býv. odb. Staviva (2018)

redukované kolejiště (2018)

redukované kolejiště (2018)

Bývalá vlečka Staviva:

   [sbalit galerii]


Staviva - koleje 5a a 4

Staviva - kolej 5a

Staviva - kolej 4

Staviva - kolej 4

areál u Košuličovy ul.

areál u Košuličovy ul.

areál u Košuličovy ul.

Střední část kolejiště + bývalá vlečka Prefa:

   [sbalit galerii]


posun

uprostřed 2 zrušené koleje vlečky

2 zrušené koleje vlečky

bývalá vlečka

bývalá vlečka

bývalá vlečka

bývalá vlečka

bývalá vlečka

Východní část kolejiště (kovošrot):

   [sbalit galerii]


areál kovošrotu

přejezd

přejezd

přejezd

posun

posun

posun

křižovatková výhybka

křižovatková výhybka

kusé koleje (2005)

kusé koleje (2005)

kusé koleje (2005)

kusé koleje (2008)

kusé koleje (2008)

Vlečkové lokomotivy:

   [sbalit galerii]


720.114

720.114

720.114

T 211.1742 (LMB)

740.531

740.531

740.531

740.531

740.531

740.531

ex 740.531 v JMKS

nově 740.318

704.514

704.514

704.514

704.514

704.514

Likvidace vozidel:

   [sbalit galerii]


likvidace čmeláků

likvidace čmeláků

likvidace čmeláků

likvidace čmeláků

likvidace čmeláků

likvidace čmeláků

likvidace čmeláků

likvidace čmeláků

likvidace motorových vozů

Licence Creative Commons  Obsah webu podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ – Zachovejte licenci (CC BY-SA 4.0).

Webarchivováno Národní knihovnou ČR.