… vše o historii a vývoji
brněnského železničního uzlu


Vybrané stavby a výluky

rekonstrukce PVA (1965–1969) | nové napojení PVA (1967–1970) | Brno – Adamov – Blansko (1996) | viadukt Křenová (2013) |
Brno – Kuřim (2015) | Černovice – Slatina (2015–2016) | Brno hlavní nádraží (2016–2017)


Výluky při optimalizaci úseku Brno – Adamov – Blansko v roce 1996


V roce 1994 byla trať Česká Třebová – Brno zahrnuta do trasy I. koridoru (Děčín – Břeclav). Trať bylo nutno optimalizovat, což obnášelo celkovou rekonstrukci trati, modernizaci zabezpečovacího zařízení a také elektrizaci trati.

Stavba byla rozdělena na dva úseky (Česká Třebová – Skalice nad Svitavou, Skalice nad Svitavou – Brno-Maloměřice) a probíhala v letech 1996 až 1998. Elektrizace byla provedena až do Brna-Židenic, kde navázala na již elektrizovaný úsek do Modřic.

Vzhledem ke geografickým podmínkám nebyl na řadě míst jiný přístup mechanizace než po drážním tělese. Namísto obvyklého jednokolejného omezení provozu musel být proto zaveden tzv. „nickolejný provoz“. V období 25.3.–15.10.1996 byla proto úplně vyloučena železniční doprava mezi Brnem a Blanskem (a do 15.12.1996 ještě mezi Brnem a Adamovem).


Bílovice n. Sv.

Bílovice n. Sv.

Babice n. Sv.

Adamov zastávka

Adamov – Blansko

Blansko

Po dobu výluky byla přeprava cestujících zajišťována náhradní autobusovou dopravou. Následující popis vychází z dobového oznámení pro cestující:


Upozornění k trati 260

Z důvodu rekonstrukce trati Brno – Česká Třebová jsou všechny vlaky osobní dopravy v úseku Brno hl. n. – Blansko s platností od 25.3.1996 6:25 hod. (počínaje vlakem 4703 ve směru Česká Třebová – Brno a vlakem 4706 ve směru Brno – Česká Třebová) předpokládaně do 30.11.1996 nahrazeny náhradní autobusovou dopravou.


Náhradní autobusová doprava je zajišťována třemi linkami:

 • 1. linka: Brno – Blansko žst – (Blansko město)
  Přímá linka pro cestující, kteří v tomto úseku projíždějí (spoje bez zvláštního číselného odlišení). U spojů vedených až do Blanska města zajíždí na tuto zastávku pouze omezený počet autobusů zvláštně označených a to jen v pracovní dny. Ve směru Blansko – Brno nezajíždí již autobusy jedoucí z Blanska města k žst Blansko.
 • 2. linka: Bílovice n. Sv. – Babice n. Sv. – Adamov – Blansko žst (spoje série 100)
  V úseku Bílovice n. Sv. – Adamov žst bude veden zpravidla jen jeden autobus.
 • 3. linka: Brno – Brno-Židenice – Bílovice n. Sv. – Babice n. Sv. – Adamov žst – Adamov zastávka (spoje série 200)

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:

 • Brno hl. n.: parkoviště před hotelem Grand na Benešově ulici (staré autobusové nádraží).
 • Brno-Židenice *): ve směru do Bílovic n. Sv. na zastávce ČSAD Židenice-Stará osada, ve směru do Brna hl. n. na zastávce MHD Stará osada.
 • Bílovice n. Sv.: před nákupním střediskem Jednota.
 • Babice n. Sv.: u sanatoria.
 • Adamov: před výpravní budovou ČD.
 • Adamov zastávka: v prostoru parkoviště na náměstí.
 • Blansko: před výpravní budovou ČD.
 • Blansko město: na Svitavské ulici před budovou Adastu. Zastávka je společná pro výstup i nástup. Na této zastávce není možný přestup mezi autobusy a vlaky ani přestup opačný.

*) Tuto zastávku lze použít jen pro jízdy v úseku Brno-Židenice – Adamov zastávka, kde nebude zajištěn přestup na autobusy do Blanska.
Cestující z Brna do Blanska a dále, resp. opačně musí cestovat pouze ze stanice, resp. do stanice Brno hl. n.
Zastávka Židenice-Stará osada se tarifně považuje za neobsazenou zastávku. Cestující budou odbaveni v autobuse náhradní dopravy bez přirážky.


stanoviště NAD u Grandu

stanoviště NAD u Grandu


Přeprava cestovních zavazadel bude omezena následovně:

 • V autobusech náhradní autobusové dopravy se přepravují pouze dětské kočárky jako ruční zavazadlo.
 • U všech rychlíků a spěšných vlaků v relaci Brno hl. n. – Blansko a zpět bude zajištěna náhradní přeprava cestovních zavazadel.
 • U osobních vlaků bude náhradní přeprava cestovních zavazadel zajištěna jen u určených spojů.
 • Zastávky Bílovice n. Sv., Babice n. Sv. a Adamov zastávka jsou po dobu výluky pro přepravu cestovních zavazadel uzavřeny.


Použité a doplňující zdroje:
Třebovská trať
Železniční koridory ČR


Licence Creative Commons  Obsah webu podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ – Zachovejte licenci (CC BY-SA 4.0).

Webarchivováno Národní knihovnou ČR.