… vše o historii a vývoji
brněnského železničního uzlu


Vybrané stavby a výluky

rekonstrukce PVA (1965–1969) | nové napojení PVA (1967–1970) | Brno – Adamov – Blansko (1996) | viadukt Křenová (2013) |
Brno – Kuřim (2015) | Černovice – Slatina (2015–2016) | Brno hlavní nádraží (2016–2017)


Oprava traťových kolejí mezi Černovicemi a Slatinou (2015–2016)


V roce 2015 proběhla oprava traťových kolejí mezi odb. Brno-Černovice (mimo) a žst Brno-Slatina (včetně). Úplná výluka dopravy začala 1. 8. 2015 a trvala až do 11. 12. 2015 (dle plánů měla skončit 30. 11. 2015). Na vlárské dráze se opravovaly i další úseky až po Nesovice.

Náhradní dopravu zajišťovaly autobusy na linkách:

  • A Brno – Slavkov u Brna – Nesovice
  • B Šlapanice – Slavkov u Brna
  • R Brno – Slavkov u Brna – Bučovice – Nesovice
  • X Brno–Židenice – Brno–Slatina (pouze ve špičkách pracovních dní)

Autobusy náhradní dopravy začaly premiérově odjíždět ze stanoviště Uhelná – ze stávajícího parkoviště na Uhelné ulici poblíž železničního mostu na Hybešově ulici. Byl zde zprovozněn označovač jízdenek.
Po dobu výluky byl na trati zajištěn jednokolejný provoz, jezdily tudy vlaky směr Nezamyslice. Napřed byla obnovena kolej pro směr do Brna. Opravovaný úsek začínal na výhybkách černovické odbočky (výhybky zůstaly původní) a končil až na širé trati mezi Slatinou a Šlapanicemi (cca v km 8).


V zářezu u bývalých slatinských kasáren (km 4,650–4,750) byla z důvodu nestability podloží provedena celková sanace podloží. Část odvodňovacích příkopů byla zpevněna pomocí příkopových tvárnic.Ve stanici Slatina byly obnoveny koleje č. 1, 2, 3 a u nich tři úrovňová nástupiště, jejichž konstrukce je nově tvořena konzolovou deskou se zámky a nástupištními tvárnicemi (dosud byla nástupiště jenom sypaná). Přechodové konstrukce byly nahrazeny celopryžovými. Byl osazen nový orientační systém.

Vjezdové návěstidlo ve směru od Šlapanic bylo přemístěno na krakorec. Byly vyměněny některé konstrukce nesoucí trolejové vedení.
Dokončovací práce probíhaly i v roce 2016. Celkové náklady stavby s názvem „Trať 340 Brno – Uherské Hradiště v úseku odb. Brno-Černovice – Brno-Slatina“ činily téměř 400 mil. Kč. Zhotovitelem stavby byla Společnost ČERNOSLAT (OHL ŽS a.s. + Subterra a.s.).


Použité zdroje:
- Závod Železnice zrekonstruuje čtyři tratě (měsíčník OHL ŽS, 9/2015)
- Bezpečnější, rychlejší a pohodlnější cestování vlakem čeká cestující na trati z Brna do Uherského Hradiště (tisková zpráva Ministerstva dopravy, 6/2016)

Licence Creative Commons  Obsah webu podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ – Zachovejte licenci (CC BY-SA 4.0).

Webarchivováno Národní knihovnou ČR.