… vše o historii a vývoji
brněnského železničního uzlu


Vybrané stavby a výluky

rekonstrukce PVA (1965–1969) | nové napojení PVA (1967–1970) | Brno – Adamov – Blansko (1996) | viadukt Křenová (2013) |
Brno – Kuřim (2015) | Černovice – Slatina (2015–2016) | Brno hlavní nádraží (2016–2017)


Výluky při rekonstrukci stanice Brno hlavní nádraží v letech 2016 a 2017


Výluka ve stanici Brno hlavní nádraží v roce 2016:

 • Oprava druhého nástupiště v železniční stanici Brno hlavní nádraží začala v sobotu 11. 6. 2016. Vlaky linky S3 (Břeclav – Tišnov) jezdily ve směru od Tišnova po nákladním průtahu (nezastavovaly na dolním nádraží) do Modřic, kde byly ukončeny s možností přestupu na vlaky směr Břeclav, které byly vypravovány z hlavního nádraží. A naopak zde tišnovské vlaky jízdu zahajovaly. Vlaky linky S2 byly v úseku Brno – Křenovice horní nádraží nahrazeny prodlouženými autobusovými linkami 509, 610, 611, 612 a linkou NAD S2, ukončenými u viaduktu na Uhelné ulici. Na nástupišti bylo zcela sneseno zastřešení (původní litinové sloupy byly odvezeny na repasi) a poté byl i kompletně odstraněn povrch nástupiště včetně hran. (Úpravy na nástupištích probíhaly naposledy v roce 1987 v souvislosti s budováním nového podchodu z přednádražního prostoru k obchodnímu domu Prior.) Zčásti se opravovalo i kolejiště – byly vyměněny kolejnice na některých kolejích. Na nástupišti byla položena nová betonová dlažba s vodícími liniemi s funkcí varovného pásu pro nevidomé. Zastřešení nástupišť je zcela nové, původní litinové sloupy byly opískovány a znovu použity, některé nevyhovující sloupy nahradily přesné repliky. Cestující po rekonstrukci na nádraží našli také nové orientační tabule, osvětlení a nové reproduktory (informační tabule s odjezdy vlaků byly vyměněny již v roce 2015).

 • rekonstrukce 2. nást.

  rekonstrukce 2. nást.

  rekonstrukce 2. nást.

  rekonstrukce 2. nást.

 • Zároveň probíhala oprava mostu přes ulici Špitálka. Výluka začala 27. 6. 2016 a jednokolejný provoz si vyžádal úpravy jízdních řádů vlaků linky R2 (Brno – Blansko – Letovice) a S6 (Brno – Kyjov). Byl odstraněn zásyp a opravena izolace klenby – a to vždy na polovině mostu. Napřed byla vyloučena kolej směrem na hlavní nádraží, potom kolej v opačném směru. Byly také vybetonovány římsy. Dne 28. 7. 2016 se měnily vyloučené koleje. Výluka byla ukončena v sobotu 27. 8. 2016.
 • Oprava druhého nástupiště byla ukončena ve čtvrtek 28. 7. 2016 a byla zahájena oprava třetího nástupiště. Stejně tak byla ukončena výluka 1. traťové koleje (správná směrem do Židenic) na mostě přes Špitálku a zároveň vyloučena 2. traťová kolej. Od 9. 8. 2016 byl na hlavním nádraží zcela uzavřen odjezdový podchod (z odjezdové haly) k nástupištím 2, 3 a 4. V sobotu 27. 8. 2016 byla výluka 2. traťové koleje (správná od Židenic) přes most na Špitálce ukončena a nyní se již jezdí po obou kolejích. V neděli 11. 9. 2016 byla oprava třetího nástupiště a příchodového podchodu ukončena a od pondělí 12. 9. již byly nástupiště i podchod plně provozní. Po celou dobu výluky byla v provozu tramvajová linka P6. Stejně jako druhé nástupiště bylo i třetí uzavřeno po dobu 45 dní. Na hlavním nádraží také opět zazněla původní znělka před hlášeními – Bromova melodie „Hvězdy jsou jak sedmikrásky nad Brnem“. Rekonstrukce přišla na 92 milionů Kč.


rekonstrukce 3. nást.

rekonstrukce 3. nást.

rekonstrukce 3. nást.

rekonstrukce 3. nást.


Výluka ve stanici Brno hlavní nádraží v roce 2017:

 • V roce 2017 proběhla oprava tzv. Pražského železničního viaduktu mezi Vlhkou ulicí a Špitálkou a také svršku tratě mezi viaduktem a brněnským zhlavím židenické odbočky. Výluka obou traťových kolejí mezi hlavním nádražím a Židenicemi začala v sobotu 3. 6. 2017. Osobní vlaky linky S2 ze směru od/do Blanska byly ukončeny a jízdu zahajovaly v Brně-Židenicích, spěšné vlaky od Blanska pak v železniční stanici Brno dolní nádraží. Vlaky linky S2 směrem na Brno-Chrlice byly vypravovány z hlavního nádraží a jezdí bez omezení. Osobní vlaky linky S3 směr Vranovice a Břeclav jezdily z hlavního nádraží bez omezení (jízdu začínaly a končily zde). Vlaky od Tišnova začínaly a končily v Modřicích. Posilové špičkové vlaky byly zrušeny. Rychlíky směr Tišnov jízdu začínaly a končily ve stanici Brno-Královo Pole. Vlaky kategorie railjet, EC, EN, Ex a Rx, stejně jako vlaky společnosti RegioJet do/z Prahy zastavovaly ve stanicích Brno dolní nádraží a Brno-Židenice. Náhradní dopravu zajišťovaly v úseku mezi hlavním a dolním nádražím autobusové linky 60 a 61. V úseku mezi stanicemi Brno hlavní nádraží a Brno-Židenice cestující využívali posílené tramvajové linky 2 a 3. V trase Královo Pole, nádraží – Nové sady byla v provozu tramvajová linka P6. Výluka byla ukončena v neděli 10. 9. 2017 večer.
 • Zároveň probíhalo zlepšení služeb pro cestující na dolním nádraží – koncem června 2017 vyrostl na parkovišti před příchodem k nástupištím stánek s občerstvením a možností posezení, byl vybudován dřevěný přístřešek pro cestující (na straně kolejiště – přiléhající k budově blíže k bývalému depu) a počátkem července pak následoval druhý přístřešek (u budovy dále od depa). Druhé nástupiště bylo postaveno z použitých dílů na místě kusé koleje č. 4 (jeho cena byla 2,5 milionu Kč) – přístup na něj byl úrovňový, uzavíraný ručními závorami, které otevírali železničáři pouze při příjezdu vlaku k tomuto nástupišti.
 • Od 1. 7. 2017 začala oprava čtvrtého nástupiště hlavního nádraží – opravy byly v podobném rozsahu jako u 2. a 3. nástupiště. Také byla zahájena úplná výluka na trati Tišnov – Křižanov, která znamenala dočasné zrušení zajíždění rychlíků od Havlíčkova Brodu do Brna (rychlíky byly ukončeny v Křižanově a odtud jezdily do Brna autobusy). Rekonstrukce stanice v Kuřimi si vyžádala jednokolejný provoz v úseku Brno-Královo Pole – Kuřim – Tišnov. Výluka železniční tratě mezi stanicemi Brno hlavní nádraží a Brno-Židenice byla ukončena v neděli 10. 9. 2017 večer. Oprava čtvrtého nástupiště hlavního nádraží byla ukončena již 31. 8. 2017. Dne 8. 9. 2017 skončila výluka mezi Řikonínem a Vlkovem na trati č. 250.


rekonstrukce 4. nást.

rekonstrukce 4. nást.

rekonstrukce 4. nást.

rekonstrukce 4. nást.


(více fotografií z oprav nástupišť je ve fotogalerii Hlavního nádraží, z opravy mostů ve fotogalerii třebovské trati)


Licence Creative Commons  Obsah webu podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ – Zachovejte licenci (CC BY-SA 4.0).

Webarchivováno Národní knihovnou ČR.