… vše o historii a vývoji
brněnského železničního uzlu

[rozbalit menu | sbalit menu]


Nová Tišnovka

Pro malou propustnost a náročné sklonové podmínky na staré Tišnovce byla otevřena nová trať přes Křižanov na Havlíčkův Brod jako součást druhého hlavního tahu (Praha - Havlíčkův Brod - Břeclav - Bratislava). Koncem 30. let 20. století se začlo v oblasti Židenic a Maloměřic stavět nové seřaďovací nádraží Brno-Maloměřice. Aktuálnost nové trati se ještě zvýšila po roce 1938, kdy byla třebovská trať u Svitav přerušena novými hranicemi. Trasa nové trati se totiž okupovaným územím vyhýbala.


nultý kilometr

Trať vede ze Židenic kolem maloměřického nádraží, po úpatí širokého údolí Svitavy po okraji Obřan a Husovic vystupuje k Černým Polím a odtud klesá do nového nádraží v Králově Poli. Odvedení tišnovské tratě ze středu města bylo vykoupeno delší vzdáleností a značnými stavebními náklady. Úsek z Hlavního nádraží do Králova Pole je o 5 km delší než na staré trati, má však lepší sklonové poměry.

Mezi Maloměřicemi a Královým Polem byly proraženy 4 tunely (Obřanský, Cacovický, Husovický a Královopolský). Cacovický a Husovický tunel sloužily za války jako sklad pro leteckou výrobu. Královopolský tunel byl jako jediný budován povrchově a za války sloužil jako protiletecký kryt zaměstnancům Královopolské strojírny.

Stavba nové trati byla kvůli válečným událostem v letech 1942-49 přerušena. Po válce se doprava na trať vracela postupně: 5. 12. 1953 byla zprovozněna částečně, kompletně pak 20. 12. 1953. Zatím jezdily na trati nákladní vlaky a některé rychlíky, osobní vlaky byly stále vedeny po staré trati. Od roku 1955 jezdily po nové trati i některé rychlíky. Až v květnu 1962 po dokončení traťových kolejí podél maloměřického nádraží byl převeden veškerý tišnovský provoz na novou trať a stará byla zrušena. Následovalo zdvojkolejňování: od 3. 7. 1957 se jezdilo dvoukolejně mezi Maloměřicemi a Křižanovem, 15. 4. 1958 již po celé trati. Na celé trati jsou nové drážní budovy. Jedinou výjimkou je původní výpravní budova na tišnovském nádraží. Od roku 1964 probíhala elektrizace trati. Při souvisejících stavebních úpravách bylo zrušeno nákladiště v Řečkovicích. Elektrický provoz na celé trati byl zahájen 7. 11. 1966.

V úseku Maloměřice - Královo Pole byla pod dnešním sídlištěm Lesná zřízena hláska Fučíkova čtvrť. Po dlouholetém odkládání zde byla roku 2006 otevřena zastávka Brno-Lesná.

Kromě této hlásky fungovala i hláska Řečkovice. Zabezpečení s telefonickým dorozumíváním ovšem bylo nedokonalé a mělo na svědomí několik vážných nehod. Byl to jeden z důvodů modernizace zabezpečovacího zařízení na trati. V roce 1971 bylo v Maloměřicích a v Králově Poli spuštěno reléové zabezpečovací zařízení a na trati autoblok. V roce 1976 byl zřízen autoblok mezi Královým Polem a Tišnovem.

Licence Creative Commons  Obsah webu podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ – Zachovejte licenci (CC BY-SA 4.0).

Webarchivováno Národní knihovnou ČR.