>
        Brno, Nádraží, Koleje... BRŇÁK      O WEBUŽELEZNIČNÍ SÍŤPROVOZ

[rozbalit menu | sbalit menu]


Lesná

V místech nad tehdejší Štefánikovou čtvrtí (v blízkosti nadjezdu Merhautovy ulice) byla v předválečném projektu (1939) železniční tratě Brno - Havlíčkův Brod navržena zastávka Štefánikova čtvrť. Při pozdější stavbě byla vybudována nástupiště se sypaným povrchem (ve skutečnosti o 100 metrů delší než udával projekt - 350 m) a budova zastávky se zděnou služební místností (osobní pokladnou) a dřevěným přístřeškem pro cestující pro směr do Brna. Plánovaná schodiště od obou předpolí mostu Merhautovy ulice a čekárna pro směr na Tišnov vystavěny nebyly a zastávka s tehdy již pozměněným názvem Fučíkova čtvrť nebyla zprovozněna - veškeré osobní vlaky na Tišnov totiž jezdily i po otevření nové tratě v roce 1953 po původní tišnovské trati přes Zábrdovice. Již stojící čekárna byla využita pro hlásku zprovozněnou pravděpodobně až nějaký čas po zprovoznění tratě vzhledem k postupně narůstajícímu počtu vlaků na nové trati (a to již pod názvem Brno-Fučíkova čtvrť, později přejmenovaná na Brno-Husovice).

To se ovšem mělo změnit – hned v prvním jízdním řádu po uzavření staré Tišnovky v letech 1962/63 se objevila zastávka Brno-Husovice, s pro zastávku tak typickým dovětkem „ode dne zahájení“. A tak to šlo rok po roku: impulsem pro otevření se mohlo stát budování sídliště nad novou tišnovskou tratí s příznačným názvem Nad Tišnovkou (od roku 1965 Lesná), ale nestalo se tak. Ke slovu přicházely autobusy a vnitroměstská doprava po železnici tehdy nebyla příliš využívána. Dokonce již byly vytisknuty jízdenky, kde je zastávka uvedena jako cílová. Potřebné stavební práce na zpřístupnění nástupišť však nebyly nikdy provedeny. Tehdejší myšlenku zastávky patrně nadobro pohřbila elektrizace tratě, kdy byl přímo v prostoru zastávky zřízen napájecí bod - zastávka se naposledy objevuje v jízdním řádu 1965/66.

Hláska přestala fungovat se zprovozněním autobloku v letech 1971–1972, budova zůstala napospas osudu. Počátkem 80. let byla při rekonstrukci koleje odstraněna hrana nástupiště pro směr na Tišnov.

Otevření zastávky, již s názvem Brno-Lesná, bylo opět avizováno v 90. letech (uvedena v jízdních řádech 1993/94 a 1994/95), ale nenašly se finance. Vybudování zastávky však komplikovalo těsně před vrcholem stoupání i úsekové dělení trakčního vedení v místech uvažované zastávky, které bylo potřeba přemístit. Až provozování IDS JMK a v něm zapojené tišnovské trati umožnilo vyčlenění financí. Stavba nové zastávky zcela v prostoru zastávky původní proběhla v období 3. 10. – 14. 12. 2006, slavnostní otevření se konalo dne 15. 12. 2006. Stavba zastávky definitivně smazala pozůstatky původní, nikdy nezprovozněné zastávky (nástupištní hranu u koleje do Brna a ruinu hlásky/čekárny včetně zárubní zdi za ní).

Zastávka není komerčně obsazena. Cestujícím slouží dvě nástupiště po stranách tratě o délce 170 metrů s dřevěnými přístřešky. Stěny přístřešků byly původně vytvořeny z tenkých latí a staly se téměř okamžitě terčem útoků vandalů. Teprve později byly stěny zhotoveny z odolnějšího materiálu. Přístup je veden od ulice Merhautovy dvěma chodníky, na druhé straně byla obě nástupiště napojena schodišti na již dříve (1998) vystavěnou lávku pro pěší mezi Sládkovou a Okružní ulicí klenoucí se nad železnicí a komunikací VMO. Vybavení zastávky, jako součást investice, tvořily i 4 označovače jízdenek IDS JMK a 2 elektronické informační panely typu ELP.


(2/2019)

odkazy: nová Tišnovka
Licence Creative Commons  Obsah webu podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ – Zachovejte licenci (CC BY-SA 4.0).