>
        Brno, Nádraží, Koleje... BRŇÁK      O WEBUŽELEZNIČNÍ SÍŤPROVOZ

[rozbalit menu | sbalit menu]


Černovice

Názvy podle vybraných jízdních řádů:

ČSD:
(1906) Czernowitz bei Brünn
(1918) Černovice u Brna
(1921) Černovice u Brna transit
(1931) Brno-Černovice přechod
(1940) Brünn-Tschernowitz Übergang – Brno-Černovice přechod
(1949) Brno-Černovice

BLD:
(1912) Brünn-Černowitz
(1918) Brno-Černovice
(1940) Brünn-Tschernowitz – Brno-Černovice

Pod názvem Černovice se skrývají následující dopravny a zastávky:

  • zastávka a odbočka fungující od zprovoznění vlárské dráhy z dolního nádraží do vzniku nákladního průtahu
  • výchozí stanice líšeňské dráhy
  • zastávka na komárovské spojce
  • současná odbočka, odkud jsou řízeny odbočky Táborská a Slatinská

Zastávka byla zřízena se vznikem vlárské trati roku 1887. Ležela před mostem přes Olomouckou ulici (blíž k dolnímu nádraží) na straně trati dál od města. Budova odbočky stála úhlopříčně přes kolej naproti osobní zastávce. Odbočka a zastávka dohromady tvořily dopravnu Černovice u Brna (obec se stala součástí tehdejšího Velkého Brna až v roce 1919).

Roku 1905 byla otevřena místní brněnsko-líšeňská dráha (BLD). Její koncové nádraží Brno-Černovice bylo umístěno mezi Olomouckou ulicí a náspem vlárské dráhy. Na státní síť byla BLD připojena spojovací kolejí odbočující z vlárské dráhy mezi mostem přes Olomouckou ulici a výhybkou odbočující židenické spojky. Místní dráhu pak vlárská trať přecházela u židovského hřbitova novým ocelovým mostem. Po určitou dobu (maximálně však do roku 1918) fungovala v úseku mezi mosty přes Svitavu a Olomouckou ulici vlečková kolej s oboustranným napojením (doložena roku 1909), podle některých pramenů se jednalo o výhybnu související právě s novou odbočkou na nádraží BLD. Poblíž mostu přes Svitavu pak stála budova stavědla pro tuto vlečku, byla zbořena koncem roku 2005.

Černovické nádraží BLD mělo tři dopravní koleje, vodárnu a výtopnu. Postupně se rozšířilo např. o skladiště, pilu nebo silniční mostní váhu. V říjnu 1942 byla do černovického nádraží napojena tramvajová trať z Olomoucké ulice - místní dráha byla následně elektrizována a začleněna do sítě pouliční elektrické dráhy. S poklesem nákladní přepravy na líšeňské dráze ztrácí černovické nádraží význam a jeho provoz dne 30. 6. 1969 končí. Staniční budova s přístavbou (používanou jako měnírna DPmB) stojí dodnes.

S výstavbou komárovské spojky roku 1927 původní zastávka zůstává beze změny a teprve po nějaké době je vybudováno nové nástupiště mezi ulicemi Charbulovou a Elišky Krásnohorské (v současné poloze), včetně nového přístupu od Charbulovy ulice a nové budovy zastávky (s výdejnou jízdenek, čekárnou a záchody). Původní nástupiště mezi Charbulovou a Olomouckou bylo však i nadále zčásti využíváno. Budova odbočky zůstala v původní poloze a nadále sloužila svému účelu. Od roku 1930 je pak dopravna včetně zastávky uváděna jako Brno-Černovice přechod.

Při stavbě nákladního průtahu (1969) dochází k následujícím změnám: ruší se odbočka na posvitavské vlečky a k již bývalému černovickému nádraží líšeňské dráhy, zaniká nástupiště zastávky mezi Olomouckou a Charbulovou ulicí. Odbočka Brno-Černovice přechod je tedy zrušena, domek dopravny stojí dodnes. Na i nadále jednokolejné „vlárské“ straně trianglu je vystavěna nová budova dopravny Odb Brno-Černovice (která od té doby dálkově ovládá dvě odbočky - Odb Táborská a Odb Slatinská). Zároveň s průtahem bylo v prostoru zastávky zprovozněno traťové hradlo pro směr do Brna (ovládané z dopravny Brno-Černovice).

Přibližně od roku 1981 je zastávka, doposud hojně využívaná zaměstnanci okolních strojírenských firem, vedena jako neobsazená a vandalové postupně demolují interiér čekárny i služební místnosti. Brzo poté byla budova přestavena do dnešní podoby, kdy jsou její prostory uzavřeny a cestujícím slouží pouze přístřešek. V současnosti má v budově sídlo soukromá firma.

Od roku 2003 je dosavadní Odb Táborská přejmenována na Odb Brno-Černovice, zhlaví Táborská a dosavadní Odb Slatinská je přejmenována na Odb Brno-Černovice.


Zabezpečovací zařízení:

Odb Brno-Černovice je vybavena RZZ cestového systému. V přilehlých mezistaničních úsecích je následující TZZ:

  • k Dolnímu nádraží (nákladní průtah): trojznakový jednosměrný automatický blok s traťovými souhlasy
  • k židenické odbočce (židenická spojka): trojznakový obousměrný automatický blok s traťovými souhlasy
  • ke Slatině (vlárská trať): trojznakový obousměrný automatický blok s traťovými souhlasy
  • k Hlavnímu nádraží (komárovská spojka): reléový poloautomatický blok s traťovým souhlasem

SZZ a TZZ jsou na sobě závislá.

Černovická odbočka je řízena výpravčím, který má stanoviště v budově u koleje komárovské spojky. Obsluhu výhybek a návěstidel provádí z ovládacího pultu RZZ.

Licence Creative Commons  Obsah webu podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ – Zachovejte licenci (CC BY-SA 4.0).