… vše o historii a vývoji
brněnského železničního uzlu

[rozbalit menu | sbalit menu]


Vlečky na ulicích Hrnčířské a Kotlářské

úvod | napojení na železnici | Poříčí | Hlinky | Hybešova | Hrnčířská a Kotlářská | Šumavská a Domažlická

Zajímavý vlečkový komplex se rozkládal v prostoru dnešních ulic Hrnčířská, Kotlářská a Botanická. První ze čtyř vleček byla zprovozněna v roce 1893 (podle jiných údajů už roku 1890), zbývající v roce 1894. Jednalo se o tyto vlečky:

  • vlečka smaltovny bratří Bartelmusů na Hrnčířské ulici
  • vlečka strojírny Brandt & Lhuillier na Kotlářské ulici
  • vlečka pivovaru Morgenstern a syn u ulice Hoppovy a Kotlářské
  • vlečka sladovny Morgenstern a syn na Kotlářské ulici

Kolej odbočovala z ulice Štefánikovy do smaltovny mezi dnešními ulicemi Hrnčířskou a Kabátníkovou. Od roku 1898 nesl podnik název AUSTRIA, po roce 1918 SFINX. Odbočka ke třem zbývajícím vlečkám byla zřízena asi o 50 m dále - ve výsledku vznikl rozlehlý komplex celkové délky přes 1 km. Pivovar se v roce 1898 osamostatnil pod názvem MORAVIA. V roce 1908 byla část vlečky zrušena a komplex se tak rozdělil na dvě křídla. Zároveň proběhla elektrizace a napojení na elektrickou dráhu na křižovatce ulic Kotlářské a Lidické, v roce 1923 následovala oprava vlečky.

Ve 30. letech skončil provoz na vlečce sladovny (1932), pivovaru (1931 nebo 1933) a strojírny (1927 nebo 1931). V roce 1937 byly vlečky na Kotlářské ulici sneseny. Doprava tedy přetrvala jen na vlečce smaltovny, v roce 1935 zde proběhla oprava. Za války však podnik utrpěl při bombardování a v roce 1946 byla vlečka zrušena.

Dnes stojí na místě bývalé smaltovny moderní obytný dům s kruhovým půdorysem. Jako stopa po trase vlečky zůstává jen šikmá stěna objektu restaurace „U Sládků“. Ostatní budovy byly nahrazeny zástavbou, v části sladovny je dnes obchodní centrum.

Licence Creative Commons  Obsah webu podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ – Zachovejte licenci (CC BY-SA 4.0).

Webarchivováno Národní knihovnou ČR.