… vše o historii a vývoji
brněnského železničního uzlu

[rozbalit menu | sbalit menu]


Husovice

Pod názvem Husovice se skrývají následující dopravny a zastávky:

  • 1) výhybna na staré Tišnovce
  • 2) zastávka na starém úseku třebovské trati (též Husovice-Maloměřice)
  • 3) hláska na nové tišnovské trati (též Fučíkova čtvrť)


ad 1)

V průběhu první světové války byla v první polovině roku 1915 zřízena mezi km 2,9 a 3,1 (tj. mezi pozdějším brněnským zhlavím výhybny a „tunýlkem“ na Venhudově ulici) provizorní zastávka pro blízký vojenský lazaret (Ausladestelle für Cholerakranke, tj. výkladiště pro nemocné cholerou). Nemocnice se nacházela v prostoru křižovatky dnešních ulic Merhautovy a Venhudovy.

Během druhé světové války, z důvodu zvýšených přepravních nároků hlavně do zbrojovek v Kuřimi, byla v roce 1943 vybudována a 1. 11. 1943 zprovozněna výhybna Husovice, jejíž kolejiště leželo cca mezi km 2,9 a 3,45 (víceméně podél dnešní Tišnovské ulice). Výhybna byla opatřena vjezdovými návěstidly s předvěstmi. Druhá kolej (označovaná jako č. 3) byla vybudována blíže k Tišnovské ulici, z tohoto důvodu byly upravovány některé z propustků. Na brněnském zhlaví výhybny byla vybudována jako přímo pokračování koleje č. 3 odvratná kolej dlouhá několik desítek metrů. Její zarážedlo bylo umístěno cca za domem Tišnovská 76. U brněnského zhlaví stál domek výpravny (km 2,931) - na opačné straně náspu (směrem k Rotalově ulici). Domek stál cca nad zahradami domů Rotalova č. 33 a 35. Na tišnovském zhlaví pak byla vybudována budka pro výhybkáře (km 3,443) - zhlaví výhybny bylo cca v polovině vzdálenosti mezi dosud zachovaným propustkem nad bývalým husovickým hřbitovem (km 3,420) a náspem dnešní Provazníkovy ulice. Celé kolejiště bylo v poměrně prudkém stoupání 20 promile a mírném oblouku.

Po válce brzo ztratila na významu a od začátku grafikonu 1947/1948 (4. 5. 1947) zde byl ukončen výkon dopravní služby, poté byla zčásti využívána k odstavování vozů. Výhybna byla snesena ještě před ukončením provozu na původní tišnovské trati.

Zatímco v době stavby tišnovské tratě byl prostor západně od trati stoupající od Vranovské ulice směrem k Černým Polím téměř nezastavěn, v meziválečné době zde probíhala intenzivní výstavba rodinných domků a v době stavby výhybny již vlaky projížděly poměrně hustou zástavbou. Po zrušení trati byl prostor výhybny na soukromých nepřístupných pozemcích, s výjimkou tišnovského zhlaví nad parkem - bývalým husovickým hřbitovem - a omezeně přístupného prostoru brněnského zhlaví výhybny, který byl využíván jako hřiště.

U konce Svitavské si pamatuji plaňkový plot a když se prošlo brankou po ukončení provozu nezamčenou, tak chůzí po trati směrem k Lesné cca 200 m, tak tam byly koleje dvě, kolejové uspořádání si už nepamatuji, a na té nepoužívané (odvratné?) stály vyřazené osobní i nákladní vagony i v době, kdy nebyl ukončen pravidelný provoz. Později po ukončení úplném staly i na trati od těch cca 200 m k tunýlku na Venhudové. Dnes by se tam dalo dostat, v místě toho rozšíření traťového tělesa byl pokus v akci Z vystavět tam hřiště, což se sice povedlo, ale nepamatuji se, že by se tam něco hrálo mimo fotbálku o bečku místních výrostků (několikrát i já, než zjistili, že se k tomu nehodím). (Josef Mlaskač, kolem roku 2008)

V roce 2016 bylo bývalé hřiště na brněnském zhlaví výhybny upraveno na „Park Tišnovka“. Chodníky evokují koleje výhybny, je zde i odpočinkový přístřešek s informačními panely, lavičky a veřejné ohniště. V roce 2019, v rámci revitalizace prostoru bývalého hřbitova (v roce 1999 pojmenovaného „Park Marie Restituty“), byla vybudována nad propustkem vyhlídková terasa a chodník, propojující ulice Tišnovská a Provazníkova.


ad 2)

Zastávka Husovice-Maloměrice na třebovské trati fungovala v letech 1921-1932. V plánu z roku 1918 je označena jako dělnická zastávka. V jízdních řádech je označena jako Husovice-Maloměřice (1921) nebo Husovice (1925 a 1931).

Zastávka ležela v úseku mezi mosty přes ulice Selská a Borky (nad dnešním maloměřickým fotbalovým hřištěm). V prostoru zastávky stál strážní domek - zbořen v 80. letech. Přístup byl po schodišti z ulice Borky.


ad 3)

Pod názvem Husovice byla po jistou dobu uváděna i hláska na nové tišnovské trati pod dnešním sídlištěm Lesná v místě dlouho nezprovozněné zastávky. Této zastávce je věnována kapitola Lesná.

Licence Creative Commons  Obsah webu podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ – Zachovejte licenci (CC BY-SA 4.0).

Webarchivováno Národní knihovnou ČR.