>
        Brno, Nádraží, Koleje... BRŇÁK      O WEBUŽELEZNIČNÍ SÍŤPROVOZ

[rozbalit menu | sbalit menu]


Horní Heršpice

Názvy podle vybraných jízdních řádů:

(1912) Ober Gerspitz
(1918) Horní Heršpice
(1940) Ober-Gerspitz – Horní Heršpice
(1946) Horní Heršpice
(1952) Brno-Horní Heršpice

Předchůdcem dnešní heršpické stanice byla výhybna, kterou postavila roku 1856 společnost rosické dráhy na svém úrovňovém křížení s břeclavskou tratí KFNB. Výhybna měla na obě strany od břeclavské trati jednu kolej. Vlaky na rosické trati musely vždy zastavit a čekat na povolení k přejezdu přes trať KFNB. Křížení bylo provedeno na severním zhlaví výhybny, západně od břeclavské koleje byly pak postupně přistavovány další koleje rosické dráhy. Pro nákladní dopravu tedy výhybna fungovala od zprovoznění tratě 2. 1. 1856, pro osobní později - 1. 8. 1858.

Poté, co se rosická dráha stala majetkem společnosti StEG, bylo zřízeno mimoúrovňové křížení. Rosická trať křížila břeclavskou nadjezdem nad jižním zhlavím původní výhybny. Nadjezd byl postaven v roce 1869, zprovozněn byl 15. 7. 1870. Původní výhybna byla téhož roku rozšířena na stanici KFNB Horní Heršpice. Zároveň byla postavena nová výtopna.

Dnešní staniční budova byla postavena již kolem roku 1850 jako byty pro zaměstnance výtopny. Jednalo se o první výtopnu v Brně - byla pojmenována „Brünn NB“. Staniční budova sloužila pro společnosti BRD i KFNB.

Při rozsáhlých přestavbách železničního uzlu v letech 1893-1897 byla stanice rozšířena přibližně do dnešní podoby. Po roce 1918 význam stanice velice vzrostl. Výtopna byla přejmenována na „Výtopnu Brno severní dráha“. V letech 1919-1943 pak fungovala jako „správa pobočné výtopny Horní Heršpice“ podřízená správě výtopny v Brně. K heršpické pobočné výtopně patřilo pracoviště na horním nádraží u řeky Svratky.

Dne 8. 11. 1929 byla ve stanici zprovozněna spojka, která umožnila jízdu na dolní nádraží ze všech staničních kolejí. Byla to v podstatě obnovená původní kolej rosické dráhy.

Ke dni 17. 7. 1946 byla zprovozněna tzv. heršpická spojka (dnes oficiálně kolej 93) pro osobní vlaky ve střelickém směru.

Dne 6. 3. 1949 byla v Horních Heršpicích zprovozněna nová motorová remíza. Měla čtyři provozní koleje a jednu dílenskou kolej.

V roce 1985 bylo zprovozněno prozatímní staniční zabezpečovací zařízení. Součástí akce byly i změny na odbočce Státní silnice - stala se součástí heršpické stanice a je dálkově ovládána heršpickým výpravčím. „Prozatímní“ charakter zabezpečení byl dán plány na přestavbu brněnského uzlu, při které se měla stanice zrušit. V současných plánech se počítá se změnou na zastávku.

V roce 2001 proběhla rekonstrukce silničního přejezdu u stavědla 1 na modřickém zhlaví.


Zabezpečovací zařízení:

Stanice Horní Heršpice je vybavena kombinovaným SZZ s rychlostní návěstní soustavou. Skládá se z následujících částí:

 • RZZ pro individuální stavění vlakových cest do/z Dolního nádraží po kolejích č. 12, 14, 16 a 90
 • RZZ pro individuální stavění vlakových cest na Střelice po spojovacích kolejích č. 90 a 93 přes zhlaví Státní silnice
 • provizorní SZZ s prvky RZZ pro individuální stavění vlakových cest se stavědly St 1 (směry Modřice, Jih a kolej č. 93) a St 2 (směry Hlavní a Dolní nádraží kromě kolejí č. 12, 14 a 16)

RZZ jsou ovládána z ovládacího stolu výpravčím vnitřní služby v dopravní kanceláři, prozatímní zabezpečovací zařízení ovládá ve spolupráci se signalisty St 1 a St 2.

V přilehlých mezistaničních úsecích je následující TZZ:

 • k Dolnímu nádraží a Jihu: automatické hradlo bez návěstidel (odjezdová návěstidla jedné stanice jsou zároveň vjezdová návěstidla druhé stanice, pro jízdy vlaků se udělují souhlasy)
 • k Modřicím: trojznakový univerzální automatický blok s traťovými souhlasy
 • k Hlavnímu nádraží: reléový poloautomatický blok s traťovými souhlasy
 • ke Střelicím: automatické hradlo Troubsko s traťovými souhlasy

Kolejové obvody automatického bloku k Modřicím slouží současně pro ovládání zabezpečovacího zařízení na přejezdu ulice Moravanské. Kolejové obvody automatického hradla Troubsko slouží současně pro ovládání zabezpečovacího zařízení na čtyřech přejezdech (Bohunice, Starý Lískovec, Troubsko a Střelice).

Provoz ve stanici řídí:

 • výpravčí vnitřní služby: obsluhuje ovládací pult RZZ a prozatímního zabezpečovacího zařízení
 • výpravčí vnější služby: vypravuje vlaky, sleduje jízdy vlaků, zjišťuje volnost vlakové cesty atd.
 • signalista na St 1
 • dva signalisté na St 2
Licence Creative Commons  Obsah webu podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ – Zachovejte licenci (CC BY-SA 4.0).