… vše o historii a vývoji
brněnského železničního uzlu


Doprava a přeprava

staniční zálohy | manipulační vlaky | služební a zaměstnanecké vlaky | přepravní činnost | vybrané nehody

Uváděné údaje, zpracované dle vzpomínek pamětníka, se vztahují k činnostem v osobní a nákladní přepravě v celém obvodu železniční stanice Brno hlavní nádraží v období 1974–1979, které byly podřízeny přepravnímu náměstkovi železniční stanice Brno hlavní nádraží. V následujícím textu je stručně uvedeno obsazení jednotlivých přepravních činností, pracovní funkce a místa, kde tito pracovníci sídlili a místa, kde se příslušné přepravní činnosti prováděly.

Kancelář přepravního náměstka byla v prvním patře budovy Amerika, nad skladištěm VI. V tomto patře byly tři kanceláře přepravní činnosti, přepravního náměstka, dozorčího přepravy pro komerční obvod a dozorčího přepravy pro kusové zásilky-podej. Jinak zbytek celého patra patřil Zásobovacímu skladu železnic - skladu uniforem. Přepravní náměstek řídil jak osobní, tak nákladní přepravní činnost celé stanice. Tuto řídící činnost prováděl prostřednictvím následujících řídících pracovníků (9 dozorčích přepravy):

1) Dozorčí přepravy pro komerční obvod

Kancelář dozorčího byla v prvním patře budovy Amerika. Dozorčí byl zástupcem přepravního náměstka, zajišťoval styk s ostatními dozorčími, vedoucím VPK (vozová a přepravní kancelář), vedoucím reklamace, hlavním pokladníkem a nákladními pokladnami.

2) Dozorčí přepravy pro vozové zásilky

Kancelář dozorčího byla na dolním nádraží v budově Dřevák. Dozorčí řídil práci vozových skladníků v pěti manipulačních obvodech:

  • Dřevák - kancelář skladníků, kde se vykonávala rozhodující manipulační činnost (nakládka a vykládka jednotlivých vozových zásilek). Obsazení pracoviště skladníka nepřetržitě a k tomu ještě jeden skladník na 8,5 hod. ve všední dny. Byla zde boční i čelní rampa, z mechanizace autojeřáb s obsazením 1 řidič autojeřábník a 1 vazač a úpravářská četa o síle 3 pracovníci. Tito prováděli lehčí úpravy nákladů, k tomu sloužila i provizorní dřevěná rampa, dále úklid manipulačních míst. Prováděla se zde také vykládka ucelených vlaků s auty a nakládky a vykládky cirkusů. Složiště zde měly Brněnské papírny. Dokud neměly k nakládce vysokozdvižný vozík, nakládaly velké a těžké role papíru pomocí autojeřábu se speciálním závěsným nástavcem ve tvaru ležatého U. Na jeho spodní stranu (výčnělek) se nasadila role papíru a bylo možno ji naložit dveřním otvorem do krytého železničního vozu, vrchní strana (výčnělek) byl nad střechou vagónu. Dále v budově Dřeváku sídlila nákladní pokladna - dodej, nákladní pokladna - podej a pracovníci VPK - přepravní pomůcky.
  • Místní vlečky - kancelář skladníka byla na Dřeváku, skladník se staral o vlečky odbočující z dolního nádraží a o uhelné sesuvky. Obsazení pracoviště nepřetržitě. Vlečky odbočující z dolního nádraží jsme mohli rozdělit do čtyř skupin: 1. vlečka BVV odbočující z depa, 2. vlečky za výhybkou č. 3 (největší přepravce Kovošrot, Staviva, Prefa), 3. vlečky za výhybkou č. 10 (EJF, Ferona, Benzina, Domácí potřeby aj.), 4. vlečky na Dřeváku (Brněnské papírny, Lacrum, Benzina aj.)
  • Nový jih - skladník měl kancelář na Novém jihu. Zde se manipulovalo rozměrné zboží (konstrukce, panely, roury), aby přepravci nemuseli zboží přivážet a odvážet přes město. Zde se také do doby, než byl postaven KTER, manipulovaly velké kontejnery a zde také měl kancelář pracovník ČSKD Intransu. Obsazení pracoviště nepřetržitě.
  • Horní Heršpice - bramborová kolej. Skladník měl kancelář ve výpravní budově Brno-Horní Heršpice, nad dopravní kanceláří. Bylo to pomocné manipulační místo, protože jeho osvětlení nevyhovovalo ČSN. Místo bylo nutné z důvodu, že rozsah ložných manipulací v obvodu Brno hl. n. byl v té době obrovský a ostatní manipulační místa to kapacitně nezvládala. Dále skladník přepravy měl také na starosti vlečky odbočující z Horních Heršpic. Na tomto manipulačním místě probíhala každoročně bramborová kampaň (vykládka zejména pytlovaných brambor pro zásobování celého města), odtud ten místní název. Obsazení pracoviště nepřetržitě. Ve výpravní budově stanice Brno-Horní Heršpice sídlila ještě nákladní pokladna a osobní pokladna.
  • Amerika - skladník přepravy měl kancelář v malé budově vedle manipulačních kolejí u zděného plotu u ulice Hybešova (dnes zbořeno), bylo to nejmenší manipulační místo. Skladník přepravy obsluhoval kromě manipulačních kolejí ještě uhelné sesuvky a vlečky odbočující z tohoto obvodu. Obsazení pracoviště nepřetržitě.

3) Dozorčí přepravy pro kusové zásilky

Dozorčí měl kancelář v prvním patře budovy Amerika, vedle kanceláře přepravního náměstka a dozorčího přepravy pro komerční obvod. Dozorčí řídil a organizoval nakládku kusových zásilek. K tomu sloužilo skladiště VI, které bylo v přízemí budovy Amerika, tj. v úrovni kolejiště hlavního nádraží. Práci řídil prostřednictvím skladmistrů a skladníků. V přízemí budovy Amerika sídlila ještě nákladní pokladna. K manipulaci sloužily dvě sousední souběžné manipulační koleje, stabilní rampy a provizorní dřevěná mezikolejová rampa tzv. Jazyk. Do vozů přistavených u vzdálenější koleje se jelo rudlem ze stabilní rampy u skladiště skrz vůz přistavený u bližší koleje a přes mezikolejovou rampu.

4) Dozorčí přepravy pro kusové zásilky

Dozorčí měl kancelář naproti Grandu v budově Daliborka (dvoupatrová administrativní budova navazující na skladiště I). Řídil vykládku kusových zásilek, která se prováděla ve skladištích II a III (dnes zbořena). Spolupracoval při odvozu těchto zásilek s pracovníkem ČSAD, který sídlil v pronajaté malé budově naproti Grandu mezi skladišti I a II. Po delimitaci kusových zásilek ke Sběrné službě ČSAD byla většina zaměstnanců ČSD a skladiště VI a II této službě delimitována a u ČSD se nadále prováděla pouze přeprava Mezinárodních kusových zásilek ve skladišti III.

5) Dozorčí přepravy pro celní a spedici

Dozorčí měl kancelář v Daliborce, řídil práci celních deklarantů a práci spedice. Spediční sklad byl ve spodním patře budovy Amerika, ložily se zde zejména zásilky na Balkán: Sofie a Soluň.

6) Dozorčí přepravy pro spěšniny

Dozorčí měl kancelář ve výpravní budově hlavního nádraží v tzv. Recepci, dnes je tato kancelář zrušena. Byla v místech, kde je dnes spojovací chodba mezi příjezdovou a odjezdovou halou. Řídil a organizoval přepravu spěšnin. Spěšninová pokladna a sklad spěšnin se nacházel ve skladišti I za viaduktem přes ulici Křenovou naproti Grandu.

7) Dozorčí přepravy pro kulturu cestování

Dozorčí měl kancelář ve výpravní budově hlavního nádraží v tzv. Recepci, společně s dozorčím pro spěšniny. Hlavní činností byla péče o pořádek a úklid. Tato kancelář také sloužila ke styku s cestujícími, např. stěžovateli aj.

8) Dozorčí přepravy pro osobní pokladny

Dozorčí přepravy měl kancelář ve výpravní budově hlavního nádraží v příjezdové hale. Kancelář je již zrušena a dnes je tam samoobslužná prodejna POINT.

9) Dozorčí přepravy pro KTER

Dozorčí do doby vybudování KTER (kontejnerového terminálu) v Horních Heršpicích měl kancelář na nákladišti Nový jih, kde se tyto manipulace dočasně prováděly. Po otevření KTER v roce 1976 měl kancelář v tomto areálu, při přepravě velkých kontejnerů spolupracoval s pracovníky ČSKD Intransu, kteří zde rovněž sídlili. Překládku a další manipulace s velkými kontejnery zajišťovali zaměstnanci ČSKD Intransu.

Dále přepravní náměstek řídil tyto další vedoucí pracovníky:

  • Vedoucí VPK a zástupce vedoucího VPK. VPK (vozová a přepravní kancelář) sídlila ve výpravní budově Brno dolní nádraží (vedoucí VPK a jeho zástupce, vozoví disponenti, tranzitéři), pracovníci přepravních pomůcek (tzn. vozových plachet a dalších pomůcek) sídlili na Dřeváku, kde měli i sklad těchto pomůcek. Vozový disponent řídil práci s nákladními vozy v celém obvodu železniční stanice Brno hl. n.
  • Vedoucí reklamace. Vedoucí i reklamanti sídlili v Daliborce, naproti Grandu, někteří reklamanti měli odloučená pracoviště (např. na Dřeváku nebo na KTER).
  • Hlavní pokladní. Kancelář hlavní pokladní byla ve výpravní budově hlavního nádraží v prvním patře příjezdového křídla.
Licence Creative Commons  Obsah webu podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ – Zachovejte licenci (CC BY-SA 4.0).

Webarchivováno Národní knihovnou ČR.