… vše o historii a vývoji
brněnského železničního uzlu

[rozbalit menu | sbalit menu]


Spojky mezi dolním a horním nádražím

Dvoukolejná spojka („spojovací dráha“):

Pro značnou vzdálenost rosického nádraží od centra Brna a očekávané zvýšení osobní dopravy v souvislosti s vrcholící stavbou vídeňské tratě přes Hrušovany nad Jevišovkou se společnost StEG rozhodla vést veškeré osobní vlaky od Střelic až do prostoru státního nádraží.

Byla realizována dvoukolejná spojka, která začínala na severním (tehdy ještě kusém) zhlaví rosického nádraží, v celé trase byla vedena na náspu a ústila do severního zhlaví severního nádraží u viaduktu přes ulici Křenovou. Trať byla zprovozněna 15. 9. 1870. Společnost si takto zajistila bezúvraťový průjezd Brnem nezávisle na kolejích společnosti KFNB.

Rosické nádraží se od tohoto okamžiku stává nádražím výhradně nákladním. Od této chvíle se také pro rosické nádraží začíná používat neoficiální název dolní, pro státní nádraží pak název horní.

Díky vedení trati již tehdy hustou městskou zástavbou nad úrovní terénu bylo na pouhých 900 metrech délky realizováno množství mostů - přes ulici Zvonařka (s ocelovou mostovkou), přes vjezd do areálu strojírny Vaňkovka, klenuté mosty z cihelného zdiva přes vjezdy do zadních traktů domů na Trnité ulici, přes ulici Úzkou (tehdy Tovární - s ocelovou mostovkou) a taktéž přes Uhelnou ulici. Mezi Úzkou a Uhelnou ulicí byl postaven viadukt z cihelných oblouků (mj. přes svratecký náhon).

Spojka byla zrušena roku 1970 se zprovozněním nákladního průtahu Brnem. Vzápětí byly sneseny konstrukce mostů a zbytky trati se postupně vytrácely v souvislosti se stavbou Ústředního autobusového nádraží Zvonařka (ÚAN) a obchodního domu Prior. Na zbytku náspu byl zbudován chodník s lávkami pro pěší přes ulice Úzkou a Zvonařku a s novým mostem přes vjezd do Vaňkovky - to vše pro pěší obsluhu nového ÚAN. Počátkem roku 2004 začala výstavba obchodního centra Galerie Vaňkovka, která smazala téměř veškeré stopy po spojce - zůstal pouze fragment náspu u křižovatky Plotní ulice a Zvonařky s jednou původní mostní opěrou.

Během přípravy stavby tramvajové trati na Plotní ulici v roce 2019 zmizely poslední stopy po trase spojky: na jaře byl odstraněn zbytek náspu spojky mezi křižovatkou Dornych – Plotní a Zvonařkou, na podzim pak byly sneseny pěší lávky přes Zvonařku a Plotní ulici a poslední zbytek náspu.

Střelická spojka („spojovací smyčka“):

Druhá spojka ústící do horního nádraží byla zprovozněna dne 28. 4. 1904. Tato střelická spojka byla jednokolejná a vedla po pravém břehu Svratky v místech dnešního odstavného nádraží B, přes nový most a na jižním zhlaví dolního nádraží se napojovala na střelickou trať.

Na střelickou spojku se přesunula většina dopravy z původní spojky, která se od té doby používala spíše pro strojové jízdy lokomotiv do a z depa na dolním nádraží, eventuelně pro nákladní vlaky z důvodu přetížení nákladní tratě přes Židenice. Odlehčilo se tak severnímu zhlaví horního nádraží - vlaky nyní vjížděly z jižní strany, nejčastěji k III. nebo IV. nástupišti.

Roku 1945, po ukončení provozu po mostě přes břeclavskou trať v Horních Heršpicích, se střelická spojka stala odstavnou. Dnes se nazývá strojová kolej.


(3/2020)

Licence Creative Commons  Obsah webu podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ – Zachovejte licenci (CC BY-SA 4.0).

Webarchivováno Národní knihovnou ČR.