>
        Brno, Nádraží, Koleje... BRŇÁK      O WEBUŽELEZNIČNÍ SÍŤPROVOZ

[rozbalit menu | sbalit menu]


Heršpická kolej 600

Heršpická kolej 600 (před rokem 2009 měla číslo 90) slouží pro nákladní vlaky ze/ve směru na Střelice (mezi heršpickým zhlavím Státní silnice a Dolním nádražím). Přemosťuje břeclavskou trať, heršpickou stanici míjí na samostatném náspu (odtud místní název záplotní kolej) a připojuje se k nákladnímu průtahu.

Tato kolej je nástupcem dvoukolejného úseku, který byl zprovozněn 15. 7. 1870 společností StEG se záměrem vyhnout se úrovňovému křížení břeclavské trati patřící konkurenční společnosti KFNB.

Po 2. světové válce byl nadjezd břeclavské trati pro rozsáhlá poškození stržen a nahrazen novým. Úsek byl poté obnoven jen jednokolejně. Určitou dobu byla druhá kolej používána na odstavování vraků parních lokomotiv. V 60. letech byl při úpravách stanice i zbytek koleje snesen.

Licence Creative Commons  Obsah webu podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ – Zachovejte licenci (CC BY-SA 4.0).

Webarchivováno Národní knihovnou ČR.