… vše o historii a vývoji
brněnského železničního uzlu

[rozbalit menu | sbalit menu]


Vlečky z vlárské trati

Schwarz | dobytčí rampa | štěrkovna

Označení vlečky ve vybraných dobových dokumentech:

(1917) Schwarz & Comp., Schaffwollwarenfabrik in Brünn
(1919) Schwarz a spol., přádelna v Brně
(1928) Schwarz a spol., továrna na vlněné zboží v Brně
(1929) Škodovy závody

Přádelna Sigmunda Schwarze původně (od roku 1908) sídlila na Křenové 60 a využívala vlečku odbočující ze Svitavské pobřežní dráhy. Když se v roce 1917 přestěhovala na ulici Dornych, potřebovala zajistit přepravu (navíc navýšenou o aktuální potřebu zásobování armády) po železnici. Nechala si proto vybudovat vlečku, která odbočovala v km 0,526 vlárské trati mezi mostem přes Dornych a mostem přes Svitavský náhon.

Vlečková kolej dlouhá 79 m vedla k dřevěné rampě o nosnosti 300 kg. Po ní se zboží v úrovni čtyř metrů nad terénem přepravovalo k výtahu, navazujícímu na úzkou dráhu o rozchodu 600 mm.

Vlečka byla uváděna ve statistikách mezi lety 1919 a 1928. V roce 1929 byla uvedena ve schématu železniční sítě jako vlečka Škodových závodů, které se v tomto roce přestěhovaly na Dornych z Lidické ulice. Zanikla pravděpodobně při stavbě výtažné koleje ze severního zhlaví Dolního nádraží (dokončené v roce 1934), při které se rozšiřoval násep včetně zmíněných mostů.


Použité a doplňující zdroje:
- B. Smutný, Brněnští podnikatelé a jejich podniky 1764–1948 (Archiv města Brna, 2012)
- Pamětní kniha dopravního úřadu Brno (Národní archiv, fond 814, inv. č. 109)
- projekt vlečky Schwarz & Comp. (Moravský zemský archiv, fond H 685, ka 1159-1)
- projekt přestavby kolejiště Dolního nádraží (Moravský zemský archiv, fond H 685, ka 1767-1)
- statistické přehledy vleček

(12/2022)

Licence Creative Commons  Obsah webu podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ – Zachovejte licenci (CC BY-SA 4.0).

Webarchivováno Národní knihovnou ČR.