… vše o historii a vývoji
brněnského železničního uzlu

[rozbalit menu | sbalit menu]


Vlečky z vlárské trati

Schwarz | dobytčí rampa | štěrkovna

Počátkem 20. století fungovala v úseku mezi mostem přes Svitavu a mostem přes Brněnskou ulici (dnes Charbulovu) vlečková kolej s oboustranným napojením a rampou pro nakládku dobytka (Viehverladerampe). Příjezdová cesta k rampě vedla od Charbulovy ulice.

Vlečka byla doložena mezi lety 1904 a 1909, dále se pravděpodobně nepoužívala (v roce 1918 se již neuváděla). Označení rampy se ale zachovalo, jak dokazuje výkres trati z roku 1914, ve kterém je stavědlo černovické odbočky u Svitavy označeno jako „stará dobytčí rampa“ (Alte Viehrampe).

V souvislosti s plánovanou komárovskou spojkou a očekávanou zvýšenou frekvencí přepravy zboží na černovické zastávce se v roce 1922 objevil projekt nákladiště s druhou kolejí ve dvou variantách: jedna využívala prostor rampy (vpravo trati), druhá měla využít prostor za mostem přes Charbulovu (vlevo trati). K realizaci však nedošlo.

O rok později byla zmiňována plánovaná (ale nerealizovaná) přestavba vlečky pro potřeby firmy H. Fink, velkoobchodu s uhlím a dřevem sídlícího na černovickém nádraží BLD.

Vlečka byla pravděpodobně snesena v době výstavby komárovské spojky ve druhé polovině 20. let.


Použité a doplňující zdroje:
- prováděcí plán vlárské dráhy (Moravský zemský archiv, fond H 685, ka 1774-8)
- výkres podélného profilu (Moravský zemský archiv, fond H 685, ka 1855-10)
- plán projektovaného nákladiště (Moravský zemský archiv, fond H 685, ka 1187-27)
- Výsledky činnosti státní železniční správy v roce 1923 (Ministerstvo železnic, Praha, 1925)
- Přibyl, J. Brno – Vlárský průsmyk – Trenčianská Teplá. Tulák po drahách, č. 54/2008.
- statistické přehledy vleček

(12/2022)

Licence Creative Commons  Obsah webu podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ – Zachovejte licenci (CC BY-SA 4.0).

Webarchivováno Národní knihovnou ČR.