… vše o historii a vývoji
brněnského železničního uzlu

[rozbalit menu | sbalit menu]


Vlečky z Horních Heršpic

úvod | Kohnova cihelna | Ferona a Energetické strojírny | Mechanizace traťového hospodářství

Označení vlečky ve vybraných dobových dokumentech:

(1928) G. Kohn a syn, parní cihelny v Brně-Bohunicích
(1939) Brünn Bohonitzer Ziegelwerke
(1945) Brno-Bohunické cihlářské závody a továrna na hliněné zboží
(1947) Moravskoslezské cihelny, nár. pod., závod Bohunice
(1950) Bohunické cihelny n. p., Brno-Bohunice
(1951) Cihelny Gustava Klimenta, n. p., Brno (CGK Bohunice)

Cihelna fungovala od roku 1850. Vlečka byla vybudována ve druhé polovině 20. let. Odpojovala se z první traťové koleje Brno – Břeclav výhybkou v km 141,1 v obvodu heršpické stanice. Výhybka byla vložena v listopadu 1928, následně (do konce roku) byl zahájen provoz na vlečce; oficiálně byl provoz na vlečce povolen k 15. lednu 1929. V cihelně vzniklo překladiště s denní kapacitou až 60 vagonů – uvádí se, že tím byla nahrazena práce 35 párů tažných koní, kteří do té doby každý den pendlovali k železnici s hotovými výrobky a od železnice zpět s topivem pro kruhové pece.

V blízkosti břeclavské tratě byla v km 0,1 vlečky odvratná kolej, vlečka dále vedla poli (tento úsek je zachován v trase dnešní vlečky Ferony) a úrovňově křížila Vídeňskou ulici s tramvajovou tratí (km 1,2). Dále se stáčela vpravo a stoupala do svahu u dnešní ulice Obloukové a dále do prostoru cihelny (u dnešních ulic Horní, Strž a Stráň). Zde se vlečka větvila (cca v km 1,6) do dvou kolejí, na konci (km 1,9) se koleje opět spojily a následovala 60 metrů dlouhá výtažná kolej, končící až za dnešní Celní ulicí. Na heršpickém konci byly dvě odvratné koleje se zarážedly. Kolejiště leželo nad areálem dnešní SŠ polytechnické na Jílové ulici, resp. v místech garáží mezi Horní a Jílovou ulicí. Podél západnější koleje (blíže ke svahům hliniště) byla cca 200 metrů dlouhá rampa, po které byla vedena kolej úzkorozchodné elektrizované drážky a na níž probíhala nakládka zboží do vagónů. Na vlečku se naopak dopravovalo uhlí.

Na konci 30. let byl v souvislosti s výstavbou nové výpadovky v pokračování Nových Sadů a dnešní Renneské ulice (Krematorní ulice) přes vlečku na konci Obloukové ulice v km 1,4 vybudován betonový silniční most s jedním obloukem – „tunýlek“ byl široký 20 metrů.

Počátkem 50. let se na vlečku postupně připojily další vlečky – Ferona, Energetické strojírny (ESB) a zejména kolejiště Polní (Morávka).

V roce 1962 se udávala roční produkce 75 milionů výrobků, z toho dvě třetiny tvořila střešní krytina. Dopravu však převzaly nákladní automobily; počátkem 60. let již vlečka není pravidelně provozována. Provoz cihelny byl ukončen v průběhu roku 1986, hlavně v souvislosti se zprovozněním nové cihelny Šlapanicích. V tuto dobu již pece měly hořáky na plyn.

Během 70. a 80. let, při výstavbě sídliště na ulicích Horní a Strž a policejní školy pod Krematorní ulicí, pozůstatky po vlečce (od odpojení vlečky ESB dále) postupně zmizely. Most výpadovky byl z větší části zasypán při stavbě tramvajové tratě do Bohunic na přelomu 70. a 80. let. Do dnešních dnů se zachovala část stěny nadjezdu výpadovky (bližší k Heršpicím) a náznak zářezu podél Obloukové ulice, která má ostatně název právě podle oblouku vlečky, která pod ní vedla. Za garážemi mezi Horní a Jílovou ulicí je zachována část rampy vlečky.

V prostoru opuštěné cihelny vznikla časem skládka. Postupně v areálu působily různé firmy, off-road centrum, paintball park a další.


Použité a doplňující zdroje:
- Crha, A. Z historie Bohunic. Vydavatel PhDr. Jitka Crhová, Brno, 2014.
- Holub, P., Anton, O. 99 brněnských cihelen: Historický vývoj stavebních materiálů z pálené hlíny a jejich výroby na území města Brna. Nakladatelství VUTIUM, Brno, 2020.
- statistické přehledy vleček

(6/2021)

Licence Creative Commons  Obsah webu podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ – Zachovejte licenci (CC BY-SA 4.0).

Webarchivováno Národní knihovnou ČR.