… vše o historii a vývoji
brněnského železničního uzlu

[rozbalit menu | sbalit menu]


Jih

Šestikolejná železniční stanice Brno jih byla zprovozněna dne 15. 10. 1976 spolu s kontejnerovým terminálem, který je se stanicí spojen vlečkovou kolejí. Stavba probíhala od dubna 1973 jako jeden z kroků uvažované přestavby ŽUB. Už při výstavbě bylo kolejiště stanice elektrifikováno.

Obsluhuje se odtud vlečka kontejnerového terminálu. Odbočná výhybka je na heršpickém zhlaví. Vlaky přijedou do stanice Brno jih a odtud posunem sunou na kolejiště kontejnerového terminálu. Zejména před rokem 1989 byla stanice využívána pro provádění nácestných technických prohlídek tranzitních nákladních vlaků a pro přepřahy mezi motorovou a elektrickou trakcí u nákladních vlaků od a do České Třebové. V tomto období byla stanice také obsazena vozmistrem.

Po poklesu nákladní dopravy v 90. letech stanice sloužila dlouhá léta jen jako deponie nákladních vozů určených ke zrušení. Dočasně osiřel i kontejnerový terminál, od roku 2007 je však opět provozní.

V letech 2017 a 2018 proběhla rekonstrukce výpravní budovy včetně zateplení.


Organizace provozu + zabezpečovací zařízení:

Stanice je vybavena RZZ (se skupinovým stavěním výhybek) s vazbami na zabezpečovací zařízení v Modřicích a Horních Heršpicích (odjezdová návěstidla jedné stanice jsou vjezdovými návěstidly stanice druhé). Pro jízdy z a do sousedních stanic se udělují souhlasy obsluhou ZZ. Obvod vlečky kontejnerového terminálu s místně stavěnými výhybkami není zabezpečen.

Ve stanici na modřickém zhlaví je jedno pomocné stavědlo PSt 1, z kterého lze obsluhovat výhybky a návěstidla pro posun na tomto zhlaví.

Kolejové obvody automatického bloku mezi Modřicemi a Horními Heršpicemi slouží současně pro ovládání zabezpečení přejezdu ulice Moravanské, které je závislé i na ZZ sousedních stanic Modřice, Horní Heršpice a Brno jih.

Stanice byla obsazena výpravčím. Postupem času v souvislosti s nižším využitím této stanice pro dopravní provoz se doba obsazení výpravčím snižovala, až došlo k situaci, kdy v době uzavření kontejnerového terminálu byla dlouhodobě neobsazená. V případě potřeby se obsazovala výpravčím vnější služby z Horních Heršpic. V té době bylo dokonce na jednom zhlaví vypnuto ZZ. Od roku 2007 je opět obsazena výpravčím, i když jen po část dne. Dlouhá léta zde byla zavedena výluka dopravní služby v nočních hodinách a navíc od sobotního poledne až do pondělního rána. Během roku 2017 obsazení stanice postupně rozšiřovalo a byla obsazována i v neděli. Výluka dopravní služby byla zrušena od 3. 10. 2018 v souvislosti s velkými výlukami na Hlavním nádraží a s tím souvisejícím omezením na odstavných nádražích. Operativně se zde odstavovaly soupravy osobních vozů. Po celou dobu jízdního řádu 2018/2019 zde byly v noci pravidelně odstavovány nocující rychlíkové soupravy dopravce RegioJet, které zde byly navíc doplňovány hygienickými potřebami a občerstvením.

Stanice byla a je používána jako součást objízdné trasy při mimořádnostech nebo výlukách. Od 30. 3. 2015 je úsek z Modřic po Břeclav dálkově řízen z Centrálního dispečerského pracoviště (CDP) Přerov.


(9/2020)

Licence Creative Commons  Obsah webu podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ – Zachovejte licenci (CC BY-SA 4.0).

Webarchivováno Národní knihovnou ČR.