… vše o historii a vývoji
brněnského železničního uzlu

[rozbalit menu | sbalit menu]


Hlavní nádraží

   [rozbalit všechny galerie | sbalit všechny galerie]

Letecké pohledy:

   [rozbalit galerii]


BUDOVY A NÁSTUPIŠTĚ:

- výpravní budova:

   [rozbalit galerii]

- pošta:

   [rozbalit galerii]

- nástupiště (celkové pohledy):

   [rozbalit galerii]

- 1. nástupiště:

   [rozbalit galerii]

- 2. nástupiště:

   [rozbalit galerii]

- rekonstrukce 2. nástupiště (2016):

   [rozbalit galerii]

- 3. nástupiště:

   [rozbalit galerii]

- rekonstrukce 3. nástupiště (2016):

   [rozbalit galerii]

- 4. nástupiště:

   [rozbalit galerii]

- rekonstrukce 4. nástupiště (2017):

   [rozbalit galerii]

- nástupiště 5 a 6 + budovy:

   [rozbalit galerii]

- podchod myší díra:

   [rozbalit galerii]


MOSTY:

- viadukt + mosty Uhelná a Koliště:

   [rozbalit galerii]

- viadukt Křenová:

   [rozbalit galerii]

- rekonstrukce viaduktu Křenová v roce 2013:

   [rozbalit galerii]

- portály bývalého mlýnského náhonu:

   [rozbalit galerii]


ODSTAVNÁ NÁDRAŽÍ:

- státní nádraží (odstavné nádraží S) + okolí St 6:

   [rozbalit galerii]

- odstavné nádraží F:

   [rozbalit galerii]

- odstavné nádraží A:

   [sbalit galerii]


pohled z AZ Tower (1)

pohled z AZ Tower (2)

pohled z AZ Tower (3)

pohled z AZ Tower (4)

kom. spojka, TK, odst. A

severní zhlaví se 363.161

230 od Heršpic

242.243 vyjíždí

záloha 714

Spielberk Office Centre

750.115 pod lávkou

prohlížecí lávky

prohlížecí lávky

prohlížecí lávky

750.243

754.046 a 754.066

754.045

podjezd od západu

podjezd

podjezd od východu

St A2 (stanoviště A)

St A2 (stanoviště A)

St A2 (stanoviště A)

výhybka 4

560.022 jede do Heršpic

pohled od zarážedla

bez vegetace

bez vegetace

bez vegetace

jižní napojení (2008)

jižní napojení (2008)

jižní napojení (2008)

jižní napojení (2008)

jižní napojení (2008)

jižní napojení (2008)

jižní napojení (2008)

jižní napojení (2008)

jižní napojení (2008)

bývalý podjezd

bývalý podjezd

bývalý podjezd

bývalý podjezd

jižní napojení (2008)

jižní napojení (2008)

jižní napojení (2008)

jižní napojení (2008)

- odstavné nádraží B:

   [rozbalit galerii]

- budovy mezi odstavnými nádražími B a F:

   [rozbalit galerii]


NÁKLADNÍ OBVOD:

- odstavné nádraží N + přednádraží (okolí St 4 a 5):

   [rozbalit galerii]

- skladiště Amerika:

   [rozbalit galerii]

- obvod Amerika:

   [rozbalit galerii]

- rotunda:

   [rozbalit galerii]


BÝVALÉ UHELNÉ SKLADY:

- budovy:

   [rozbalit galerii]

- větev 1:

   [rozbalit galerii]

- větve 2 a 3:

   [rozbalit galerii]

- podjezd:

   [rozbalit galerii]


ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ:

- dopravní kancelář:

   [rozbalit galerii]

- bývalé St 1:

   [rozbalit galerii]

- bývalé St 2:

   [rozbalit galerii]

- bývalé St 3:

   [rozbalit galerii]

- bývalé St 4:

   [rozbalit galerii]

- bývalé St 5:

   [rozbalit galerii]

- bývalé St 6:

   [rozbalit galerii]

Licence Creative Commons  Obsah webu podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ – Zachovejte licenci (CC BY-SA 4.0).

Webarchivováno Národní knihovnou ČR.