>
        Brno, Nádraží, Koleje... BRŇÁK      O WEBUŽELEZNIČNÍ SÍŤPROVOZ

[rozbalit menu | sbalit menu]


Hlavní nádraží

   [rozbalit všechny galerie | sbalit všechny galerie]

Letecké pohledy:

   [sbalit galerii]


Amerika + V. a VI. nást.

výpr. budova + I.-IV. nást. (západní pohled)

výpr. budova + I.-IV. nást. (východní pohled)

viadukt a most přes Koliště

viadukt a most přes Koliště + odst. n. S


BUDOVY A NÁSTUPIŠTĚ:

- výpravní budova:

   [sbalit galerii]


panorama z Tesca

panorama z Padovce

pohled z Letma

VB a podchod

VB v noci

věž

střecha

pohled z kolejiště

- pošta (+ přesuny v roce 2007):

   [sbalit galerii]


typický obrázek se zálohou 210.014

prázdno

prázdno (panorama)

schovaný montážní vůz

bývalý sklad spěšnin

pošta

bývalý sklad spěšnin

Daliborka

Daliborka

posun (731.007 + 210.008 + 714.004)

manipulace s 731.007

manipulace s 731.007

210.008 opět u pošty

pošta

pošta

Poštovní Nex 52051 Kolbaba do Ostravy

- nástupiště (celkové pohledy):

   [sbalit galerii]


panorama z Tesca

680 k I. nást. (pohled z Tesca)

vlak od II. nást. (pohled z Tesca)

zeď

zeď


754.037

výtahy

výtahy

výtahy

jih + V. a VI. nást. (panorama z teras)

jih + V. a VI. nást. (panorama z Tesca)

I.-IV. nást. (panorama)

panorama

panorama

362

St 5

242.272

363.109

560 + 363.058 + 754.046

- 1. nástupiště:

   [sbalit galerii]


714.028 - posun

výměna cedulí

pošta

pošta

noc

- 2. nástupiště:

   [sbalit galerii]


363.108 od Židenic

242.221

nástupiště

560.001

před reko (6/2016)

před reko (6/2016)

před reko (6/2016)

před reko (6/2016)

před reko (6/2016)

před reko (6/2016)

před reko (6/2016)

před reko (6/2016)

před reko (6/2016)

- rekonstrukce 2. nástupiště (2016):

   [sbalit galerii]


rekonstrukce 2. nást.

rekonstrukce 2. nást.

rekonstrukce 2. nást.

rekonstrukce 2. nást.

rekonstrukce 2. nást.

rekonstrukce 2. nást.

rekonstrukce 2. nást.

rekonstrukce 2. nást.

rekonstrukce 2. nást.

reko

rekonstrukce 2. nást.

rekonstrukce 2. nást.

rekonstrukce 2. nást.

rekonstrukce 2. nást.

rekonstrukce 2. nást.

rekonstrukce 2. nást.

rekonstrukce 2. nást.

rekonstrukce 2. nást.

rekonstrukce 2. nást.

rekonstrukce 2. nást.

rekonstrukce 2. nást.

rekonstrukce 2. nást.

rekonstrukce 2. nást.

rekonstrukce 2. nást.

rekonstrukce 2. nást.

rekonstrukce 2. nást.

rekonstrukce 2. nást.

rekonstrukce 2. nást.

po dokončení

po dokončení

po dokončení

po dokončení

po dokončení

po dokončení

po dokončení

- 3. nástupiště:

   [sbalit galerii]


750.119

242.274 vyjíždí

242.243

před rekonstrukcí (6/2016)

před rekonstrukcí (6/2016)

před rekonstrukcí (6/2016)

před rekonstrukcí (6/2016)

před rekonstrukcí (6/2016)

před rekonstrukcí (6/2016)

před rekonstrukcí (6/2016)

před rekonstrukcí (6/2016)

před rekonstrukcí (6/2016)

před rekonstrukcí (6/2016)

- rekonstrukce 3. nástupiště (2016):

   [sbalit galerii]


rekonstrukce 3. nást.

rekonstrukce 3. nást.

rekonstrukce 3. nást.

rekonstrukce 3. nást.

rekonstrukce 3. nást.

rekonstrukce 3. nást.

rekonstrukce 3. nást.

rekonstrukce 3. nást.

rekonstrukce 3. nást.

rekonstrukce 3. nást.

po dokončení (9/2016)

po dokončení (9/2016)

po dokončení (9/2016)

po dokončení (9/2016)

8/2017

- 4. nástupiště:

   [sbalit galerii]


362.118

754.013

242.243

754.012

754.041

před rekonstrukcí (8/2016)

před rekonstrukcí (5/2017)

před rekonstrukcí (5/2017)

před rekonstrukcí (5/2017)

před rekonstrukcí (5/2017)

před rekonstrukcí (5/2017)

před rekonstrukcí (5/2017)

před rekonstrukcí (5/2017)

- rekonstrukce 4. nástupiště (2017):

   [sbalit galerii]


rekonstrukce 4. nást.

rekonstrukce 4. nást.

rekonstrukce 4. nást.

rekonstrukce 4. nást.

rekonstrukce 4. nást.

rekonstrukce 4. nást.

rekonstrukce 4. nást.

rekonstrukce 4. nást.

rekonstrukce 4. nást.

rekonstrukce 4. nást.

rekonstrukce 4. nást.

po dokončení (8/2017)

po dokončení (9/2017)

po dokončení (9/2017)

po dokončení (9/2017)

- nástupiště 5 a 6 + budovy:

   [sbalit galerii]


panorama z teras

panorama z Padovce

u VI. nástupiště

u VI. nástupiště

u VI. nástupiště

843.017

742.321 + 742.251

850.001 + 754.009

754.044 + 750.118

754.074 + 754.026

754.076

výjezd

výjezd

754.022

362.124

854.025

754.046 + 754.021

754.018 + 850.015

noční klid

754.009

754.026 (R 666)

850.030

363.063

754.043

St 5

St 5

STP

SBBH

SBBH

bývalá jídelna

bývalá jídelna


MOSTY:

- viadukt + mosty Uhelná a Koliště:

   [sbalit galerii]


Poříčí

Poříčí

754.009 nad Poříčím

vlečka BVV

pohled ze Spielberku

viadukt

754.018 na viaduktu

842.035 na viaduktu

viadukt

363.110 z Brna

242 do Brna

842.020 z Brna

363.126 na viaduktu

nákladní vlak (230.040)

foto ze břehu

nákladní vlak

754.012 - foto z lávky

714.004 - foto z cesty

most Uhelná - pohled od IV. nástupiště

most Uhelná - pohled z Uhelné ulice

most Uhelná - pohled od Ameriky

most Koliště

- viadukt Křenová (+ rekonstrukce v roce 2013):

   [sbalit galerii]


pohled od Křenové ulice

pohled od Benešovy ulice

pohled z OC Letmo

most, SLČ, spěšniny
panorama
- portály bývalého mlýnského náhonu:

   [sbalit galerii]


2010

2005

2010

2006

2007

2012

2012

2012

2012

2012

2007

2007ODSTAVNÁ NÁDRAŽÍ:

- státní nádraží (odstavné nádraží S) + okolí St 6:

   [sbalit galerii]


560.025 od Židenic

263.002 od Židenic

242.280 od Židenic

nákladní vlak (230.098)

zhlaví

zhlaví

zhlaví

St 6

St 6

842.033 vyjíždí

560 míjí nové návěstidlo

pohled ze střechy

SLČ

vchod a cedule

spěšniny

spěšniny

spěšniny

spěšniny

spěšniny

spěšniny

spěšniny

spěšniny

spěšniny

Daliborka

Daliborka

Daliborka

Daliborka

Daliborka

skladiště

skladiště

363.118 + 363.014

363.014

skladiště

skladiště

skladiště

skladiště

skladiště

skladiště

skladiště

skladiště

cedule

skladiště

skladiště

2/2005

3/2005

3/2005

3/2005

2010

úpravy (2010)

úpravy (2010)

úpravy (2010)

úpravy (2010)

úpravy (2010)

úpravy (2010)

úpravy (2010)

úpravy (2010)

zkrácení kolejí (2011)

zkrácení kolejí (2011)

využití při opravě mostu Křenová (2013)

využití při opravě mostu Křenová (2013)

stav 2019

pohled z MMB (2014)

pohled z MMB (2018)

- odstavné nádraží F:

   [sbalit galerii]


panorama z M-Paláce

bývalé St 1

363.116 vyjíždí

panorama

výhybka č. 5A na kusou kolej

kusá kolej

nadjezd + odbočení (2007)

zrušené napojení (2008)

souprava s 362.165

kolejiště

výtažná kolej

výtažná kolej

výtažná kolej + hranice TO

odstavené vozy na konci koleje

pokračování v trávě

pokračování v trávě

zkrácená výtažná kolej (2008)

odstraňování kolejí (2008)

odstraňování kolejí (2008)

odstraňování kolejí (2008)

odstraňování kolejí (2008)

odstraňování kolejí (2008)

odstraňování kolejí (2008)

odstraňování kolejí (2008)

odstraňování kolejí (2008)

- odstavné nádraží A:

   [sbalit galerii]


pohled z AZ Tower (1)

pohled z AZ Tower (2)

kom. spojka, TK, odst. A

severní zhlaví se 363.161

230 od Heršpic

242.243 vyjíždí

záloha 714

Spielberk Office Centre

750.243

714.001, km 142.2 břec.

prohlížecí lávka, Petrov

750.115 pod lávkou

754.046 a 754.066

754.045

podjezd od západu

podjezd

podjezd od východu

St A2 (stanoviště A)

St A2 (stanoviště A)

výhybka 4

560.022 jede do Heršpic

pohled od zarážedla

bez vegetace

bez vegetace

bez vegetace

jižní napojení (2008)

jižní napojení (2008)

jižní napojení (2008)

jižní napojení (2008)

jižní napojení (2008)

jižní napojení (2008)

jižní napojení (2008)

jižní napojení (2008)

jižní napojení (2008)

bývalý podjezd

bývalý podjezd

bývalý podjezd

bývalý podjezd

jižní napojení (2008)

jižní napojení (2008)

jižní napojení (2008)

jižní napojení (2008)

- odstavné nádraží B:

   [sbalit galerii]


pohled ze Spielberku

731.015 při posunu

nadjezd a stanoviště B

stanoviště B

nadjezd (2007)

nadjezd (2019)

jižní zhlaví

731.015 na výtažné koleji

731.015 při posunu

bývalý útulek

210.024

794.006

794.002

mycí linka (2007)

mycí linka (2007)

mycí linka (2019)

mycí linka (2019)

severní zhlaví s 363.126

severní zhlaví

vlevo mycí linka

vpravo mycí linka

363.111 vyjíždí

754.037 odpočívá

362.123 a 242.261


NÁKLADNÍ OBVOD:

- odstavné nádraží N + přednádraží (okolí St 4 a 5):

   [sbalit galerii]


panorama ze Spielberku

panorama z teras

panorama z Dol. n.

pohled z Petrova

pohled z Petrova

přednádraží

vjezd

vjezd + bouda

odstavné koleje

pohled k Heršpicím

754.067 z Brna

714.210 na 6. záloze

provoz pod St 4

242.204 míjí rotundu

rampa

autorampa

autorampa

navigace z Nádražní ulice

- skladiště Amerika:

   [sbalit galerii]


z Tesca

z VI. nástupiště

754.076 u Ameriky

pohled od St 4

boční pohled (2012)

budova (2006)

budova (2007)

pokladna (2007)

čelo budovy (2007)

budova (2018)

rampa (2018)

rampa (2018)

rampa a ochr. kce (2018)

ochr. kce (2007)

ochr. kce (2013)

okno

chodba

východ

- obvod Amerika:

   [sbalit galerii]


most (2004)

most (2006)

most (2012)

most (2012)

most (2004)

most (2007)

most (2014)

most (2018)

most (2018)

most (2018)

spoj. kolej (2004)

spoj. kolej (2004)

spoj. kolej (2018)

spoj. kolej (2018)

vjezd (2004)

vjezd (2006)

vjezd (2012)

vjezd (2012)

vjezd (2014)

vjezd (2018)

vjezd (2018)

vjezd (2018)

po snesení 3. koleje (2002)

kolej u rampy (2012)

kolej u rampy (2014)

kolej u rampy (2014)

kolej u rampy (2014)

areál (2006) - panorama

areál (2004)

areál (2008) - panorama

areál (2013)

areál (2018)

obsluha (2007)

obsluha (2007)

obsluha (2007)

most zvrchu

cedule

boční rampa

boční rampa

vstup na rampu

- rotunda:

   [sbalit galerii]


rotunda a budova MO

budova MO

rotunda

rotunda

rotunda

rotunda

rotunda

uhelné koleje

uhelné koleje

výměna střechy

výměna střechy

nová střecha


BÝVALÉ UHELNÉ SKLADY:

- budovy:

   [sbalit galerii]


váha (2006)

váha (2007)

váha (2008)

váha (2012)

váha (2012)

váha (2012)

váha (2013)

váha (2014)

váha (2018)

budovy

budova

budovy

budovy

bývalý MO (Křídlovická)

bývalý MO (Křídlovická)

bývalý MO (Křídlovická)

bývalý MO (Křídlovická)

bývalý MO (Křídlovická)

bývalý MO (Křídlovická)

bývalý MO (Křídlovická)

bývalý MO (Křídlovická)

bývalý MO (Křídlovická)

vjezd

- větev 1:

   [sbalit galerii]


větev 1

větev 1

větev 1

u Křídlovické ulice

větev 1

fasáda

- větve 2 a 3:

   [sbalit galerii]


větve 2 a 3

větev 2

větev 2

větev 2

větev 2

fasáda

větev 3

větev 3

větev 3

vchod

větev 2

větev 2

větev 2

větev 3

větev 3

větev 3

větev 3

větev 2

větve 2 a 3

větev 2

větve 2 a 3

větve 2 a 3

větev 2

větve 2 a 3

větve 2 a 3

- podjezd:

   [sbalit galerii]


podjezd

podjezd

podjezd

714.210 nad podjezdem

z Uhelné ulice (2006)

z Uhelné ulice (2006)

z Uhelné ulice (2012)

z Uhelné ulice (2012)


ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ:

   [sbalit galerii]


DK - SZZ (2007)

DK - SZZ (2007)

DK - SZZ (2007)

DK - SZZ (2016)

DK - SZZ (2016)

pohled ze Spielberku

St 2

St 2

St 2 - pult

St 2 - výhled k Hl. n.

St 2 - výhled na odst. n. B

St 3

St 3

St 3

St 3 - pult

St 4

St 4

St 4

St 4

přístup z ulice Uhelné

St 4 - schody

St 4 - výhled k jihu

St 4 - SZZ

St 4 - SZZ

St 4 - SZZ

St 4 - SZZ

St 5

St 5

St 5

St 5

St 5 - výhled k jihu

St 5 - výhled k severu

St 5 - SZZ

St 5 - SZZ

St 6

St 6

St 6 - SZZ

St 6 - SZZ

Licence Creative Commons  Obsah webu podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ – Zachovejte licenci (CC BY-SA 4.0).