… vše o historii a vývoji
brněnského železničního uzlu

[rozbalit menu | sbalit menu]


Hlavní nádraží

   [rozbalit všechny galerie | sbalit všechny galerie]

Letecké pohledy:

   [rozbalit galerii]


BUDOVY A NÁSTUPIŠTĚ:

- výpravní budova:

   [rozbalit galerii]

- pošta:

   [rozbalit galerii]

- nástupiště (celkové pohledy):

   [rozbalit galerii]

- 1. nástupiště:

   [rozbalit galerii]

- 2. nástupiště:

   [rozbalit galerii]

- rekonstrukce 2. nástupiště (2016):

   [rozbalit galerii]

- 3. nástupiště:

   [rozbalit galerii]

- rekonstrukce 3. nástupiště (2016):

   [rozbalit galerii]

- 4. nástupiště:

   [rozbalit galerii]

- rekonstrukce 4. nástupiště (2017):

   [rozbalit galerii]

- nástupiště 5 a 6 + budovy:

   [rozbalit galerii]

- podchod myší díra:

   [rozbalit galerii]


MOSTY:

- viadukt + mosty Uhelná a Koliště:

   [rozbalit galerii]

- viadukt Křenová:

   [rozbalit galerii]

- rekonstrukce viaduktu Křenová v roce 2013:

   [rozbalit galerii]

- portály bývalého mlýnského náhonu:

   [rozbalit galerii]


ODSTAVNÁ NÁDRAŽÍ:

- státní nádraží (odstavné nádraží S) + okolí St 6:

   [sbalit galerii]


560.025 od Židenic

263.002 od Židenic

242.280 od Židenic

nákladní vlak (230.098)

zhlaví

zhlaví

zhlaví

St 6

St 6

842.033 vyjíždí

560 míjí nové návěstidlo

pohled ze střechy

SLČ

vchod a cedule

spěšniny

spěšniny

spěšniny

spěšniny

spěšniny

spěšniny

spěšniny

spěšniny

spěšniny

Daliborka

Daliborka

Daliborka

Daliborka

Daliborka

skladiště

skladiště

363.118 + 363.014

363.014

skladiště

skladiště

skladiště

skladiště

skladiště

skladiště

skladiště

skladiště

cedule

skladiště

skladiště

2/2005

3/2005

3/2005

3/2005

2010

úpravy (2010)

úpravy (2010)

úpravy (2010)

úpravy (2010)

úpravy (2010)

úpravy (2010)

úpravy (2010)

úpravy (2010)

zkrácení kolejí (2011)

zkrácení kolejí (2011)

využití při opravě mostu Křenová (2013)

využití při opravě mostu Křenová (2013)

stav 2019

pohled z MMB (2014)

pohled z MMB (2018)

- odstavné nádraží F:

   [rozbalit galerii]

- odstavné nádraží A:

   [rozbalit galerii]

- odstavné nádraží B:

   [rozbalit galerii]

- budovy mezi odstavnými nádražími B a F:

   [rozbalit galerii]


NÁKLADNÍ OBVOD:

- odstavné nádraží N + přednádraží (okolí St 4 a 5):

   [rozbalit galerii]

- skladiště Amerika:

   [rozbalit galerii]

- obvod Amerika:

   [rozbalit galerii]

- rotunda:

   [rozbalit galerii]


BÝVALÉ UHELNÉ SKLADY:

- budovy:

   [rozbalit galerii]

- větev 1:

   [rozbalit galerii]

- větve 2 a 3:

   [rozbalit galerii]

- podjezd:

   [rozbalit galerii]


ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ:

- dopravní kancelář:

   [rozbalit galerii]

- bývalé St 1:

   [rozbalit galerii]

- bývalé St 2:

   [rozbalit galerii]

- bývalé St 3:

   [rozbalit galerii]

- bývalé St 4:

   [rozbalit galerii]

- bývalé St 5:

   [rozbalit galerii]

- bývalé St 6:

   [rozbalit galerii]

Licence Creative Commons  Obsah webu podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ – Zachovejte licenci (CC BY-SA 4.0).

Webarchivováno Národní knihovnou ČR.