… vše o historii a vývoji
brněnského železničního uzlu

[rozbalit menu | sbalit menu]


Troubsko

Názvy podle vybraných jízdních řádů:

(1912) Strutz-Parfuss
(1918) Troubsko-Bosonohy
(1937) Troubsko
(1940) Strutz – Troubsko
(1946) Troubsko

Zastávka byla zprovozněna dne 15. 5. 1881. V prostoru zastávky byl železniční přejezd, strážní domek a dřevěná prosklená přístavba hradla. Při pohledu od Brna bylo před přejezdem střelické nástupiště a za přejezdem brněnské nástupiště.

Od roku 1926 bylo intervenováno za postavení vytápěné čekárny pro dělníky dojíždějící do Brna. Čekárna s prodejem jízdenek byla otevřena v roce 1929. V roce 1937 proběhla přestavba nástupišť, završená v roce 1938 instalací elektrického osvětlení.

Protože cestující často nebezpečně přecházeli přes uzavřený přejezd, přemýšlelo se ve 30. letech o stavbě lávky. Uvažovalo se také o zřízení nákladiště s manipulační kolejí (naproti čekárně). Žádný z těchto projektů se však nerealizoval.

V roce 1991 dosloužily mechanické závory a návěstidla – obojí bylo nahrazeno světelnými. Budova čekárny byla změněna na technologický objekt. V roce 1992 bylo u zastávky zřízeno automatické hradlo AH 83. Přejezd však nebyl vybaven závorami a došlo zde k několika dopravním nehodám. Poloha přejezdu v údolnicovém oblouku navíc působila problémy projíždějícím těžším vozidlům.

Bývalý strážní domek byl rekonstruován a v roce 2016 zde byla otevřena hospoda Vechtrovna.

Při rekonstrukci a elektrizaci trati v letech 2020–2021 se brněnské nástupiště přesunulo na druhou stranu přejezdu (souběžně se střelickým nástupištěm). Pro usnadnění průjezdu vozidel byl přejezd vybudován ve zvýšené niveletě a byl vybaven závorami. Dále zde byl vztyčen stožár budoucí základnové stanice BTS pro pokrytí signálem GSM-R. Stávající automatické hradlo bylo nahrazeno automatickým blokem. V roce 2020 byl na brněnském nástupišti vybudován technologický domek pro elektronický zabezpečovací systém. Původní technologický objekt (bývalá čekárna) byl v roce 2022 zbourán.


Použité a doplňující zdroje:
- korespondence ohledně stavby čekárny (Archiv města Brna, fond A 35, fasc. 40, krab. 3)
- informace o lávce a nákladišti (Moravský zemský archiv, fond H 685, ka 1482 + 1647 + 2252)
- Troubsko 1237–1987 (MNV Troubsko, 1987)
- Troubsko – pohled do historie a současnosti (F.R.Z. agency, Brno, 2015)
- Martinů, P. Jak to bylo s Vechtrovnou aneb krátká historie jedné ruiny. Troubský hlasatel, prosinec 2016, s. 13–14.

(6/2024)

Licence Creative Commons  Obsah webu podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ – Zachovejte licenci (CC BY-SA 4.0).

Webarchivováno Národní knihovnou ČR.