… vše o historii a vývoji
brněnského železničního uzlu

[rozbalit menu | sbalit menu]


Modřice

Názvy podle vybraných jízdních řádů:

(1912) Mödritz
(1919) Modřice
(1940) Mödritz – Modřice
(1952) Modřice

Modřice byly zprovozněny jako zastávka pro osobní dopravu dne 1. 6. 1853 a to v místě bývalého strážního domku č. 51 u dnešního mostu Benešovy ulice na jižním zhlaví stanice. Po rozšíření na stanici je zde od 20. 10. 1868 provozována i nákladní doprava. V roce 1912 byla budova rozšířena do dnešních rozměrů.

V roce 1926 byly zahájeny práce na zdvoukolejnění trati, do roku 1936 byl zdvoukolejněn úsek z Vranovic do Brna-Horních Heršpic.

V souvislosti s elektrizací tratě byla v letech 1966–1967 vybudována u severního zhlaví napájecí stanice a opravna trakčního vedení. Na jižním zhlaví byla zřízena čekací kolej 3a pro elektrické lokomotivy, dále byla upravena výška silničního nadjezdu. Elektrizace úseku Židenice - Modřice byla dokončena 19. 5. 1967.

V roce 1972 byla zřízena u kusé koleje č. 8 boční rampa pro vykládku a nakládku pro podnik Kovolit.

Koncem roku 1984 byl zprovozněn autoblok mezi Vranovicemi a Horními Heršpicemi a reléové zabezpečovací zařízení v Modřicích.

Při modernizaci trati v rámci I. koridoru byla stanice celkově rekonstruována (1998–1999).

Od května 2011 do září 2012 byl rekonstruován most (silniční nadjezd Benešovy ulice) na jižním zhlaví stanice.


Organizace provozu + zabezpečovací zařízení:

Ve stanici jsou vybudována tři vyvýšená nástupiště: jedno ostrovní (u kolejí 1 a 3) a dvě jednostranná (u kolejí 2 a 4). Jsou spojena podchodem, dále jsou k dispozici výtahy.

Stanice je vybavena RZZ typu SZZ ETB s počítačovým ovládáním z Jednotného obslužného pracoviště ESA 11. Při jízdách od/do stanice Brno jih jsou modřická odjezdová návěstidla zároveň vjezdová Brna jihu a naopak.

Hlavní klíče pro obsluhu vlečky Ferona, držené v elektromagnetickém zámku, lze vyjmout jen po předchozím udělení souhlasu ze strany vlečkaře. Při jízdách na vlečku PASO výpravčí obsluhou SZZ ETB uvolní klíč z elektromagnetického zámku výkolejky.

Pomocná stavědla PSt 1 a PSt 2 jsou cestového systému, tzn. obsluhující zaměstnanec neovládá jednotlivé výhybky, ale pomocí tlačítek volí kolej, na kterou chce posunovat.

V úseku Hrušovany u Brna - Modřice a Modřice - Horní Heršpice je trojznakový obousměrný autoblok UAB 3-74. Kolejové obvody automatického bloku v úseku Modřice - Horní Heršpice slouží současně pro ovládání přejezdu ulice Moravanské.

Licence Creative Commons  Obsah webu podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ – Zachovejte licenci (CC BY-SA 4.0).

Webarchivováno Národní knihovnou ČR.