… vše o historii a vývoji
brněnského železničního uzlu

[rozbalit menu | sbalit menu]


Vlečky z Maloměřic

úvod | Cementárna | Teplárna

Označení vlečky ve vybraných dobových dokumentech:

(1923) Leo Czech, akc. spol., vápenka a cementárna
(1935) Leo Czech a spol., cementárna v Maloměřicích
(1947) Moravskoslezské cementárny a vápenice, n.p., Brno
(1957) Maloměřická cementárna a vápenice, n.p., Brno-Maloměřice
(1993) Cementárny a vápenky Mokrá a.s., závod Maloměřice
(2001) Českomoravský cement, a.s., Beroun
(2010) Tomáš Novotný - Cementárna Maloměřice

Továrna na portlandský cement Leo Czecha byla postavena roku 1907, zároveň byla zřízena vlečka. Ve čtyřech rotačních pecích se zde vypaloval slínek mokrým způsobem. K výrobě cementu se používal vápenec z hádeckých lomů, který sem byl dopravován lanovkou.

K modernizaci na suchý způsob výroby cementu došlo v letech 1923-1924. Cementárna byla modernizována a rozšířena o sila, drtící a mlecí zařízení a sušící buben. Od roku 1927 se změnila doprava materiálu z Hádů: materiál se již u lomu drtil, míchal s vodou a do cementárny se dopravoval podzemním potrubím. Následně se roku 1929 rozšířilo vlečkové kolejiště. V roce 1930 se ročně vyváželo 14 000 vagónů cementu a podnik se řadil k největším v republice. V roce 1969 se již uváděla hodnota 36 000 vozů ročně - v té době se po železnici expedovalo 50 % produktů závodu.

V roce 1976 byla modernizována rotační pec, další modernizace proběhla v roce 1989. Pecní hala byla stržena roku 1992. V roce 1998 byla výroba cementu ukončena, areál dále slouží jako skladovací prostory a zvažuje se jeho revitalizace. V letech 2002-2003 proběhla demolice objektu sila. V současnosti využívá areál více různých firem.

Vlečka původně odbočovala z třebovské trati blízko zastávky Obřany. Po zrušení tohoto úseku odbočovala spojovací kolej z nové trati. Později se místo odbočení posunulo ještě cca o 300 metrů blíže stanici do dnešní polohy.

Kolejiště v areálu bylo tvořeno devíti kolejemi, kolej 1 je v současnosti snesená. Nacházely se zde výsypky, několik kolejových vah a nakládacích míst a remíza pro dvě lokomotivy.

Licence Creative Commons  Obsah webu podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ – Zachovejte licenci (CC BY-SA 4.0).

Webarchivováno Národní knihovnou ČR.