… vše o historii a vývoji
brněnského železničního uzlu

[rozbalit menu | sbalit menu]


Starý Lískovec

Názvy podle vybraných jízdních řádů:

(1912) Leskau-Wostopowitz
(1918) Lískovec-Vostopovice
(1925) Lískovec-Ostopovice
(1937) Lískovec u Brna
(1940) Leskau bei Brünn – Lískovec u Brna
(1946) Lískovec u Brna
(1952) Brno-Lískovec
(2021) Brno-Starý Lískovec

Dne 15. 5. 1881 byla na střelické trati otevřena zastávka Lískovec-Vostopovice (Leskau-Wostopowitz).

Nástupiště zastávky byla po stranách trati, a to:

  • pro směr Střelice tak, že přejezd dnešní ulice Martina Ševčíka byl přibližně uprostřed nástupiště, které ve směru od Brna začínalo na dnes zaniklém přejezdu polní cesty od lískovecké školy do prostoru dnešních budov ovocnářského družstva
  • pro směr Brno nástupiště začínalo u dnešního strážního domku a přes přejezd ulice Martina Ševčíka se táhlo k Ostopovicím (dnes zčásti zasypáno náspem dálnice)

V roce 1914 bylo u strážního domku poprvé doloženo hradlo. V poválečné době se z hradla ovládaly závory na třech přejezdech - dnešní ulice Podsedky, přímo u hradla (ulice Martina Ševčíka) a pak na silnici do Ostopovic (dnes ulice Točná). Zastávka byla vedena jako obsazená.

V roce 1939 bylo zřízeno elektrické osvětlení nástupišť.

S platností nového jízdního řádu od 31. 5. 1970 byla zastávka zrušena. Nástupiště z větší části zanikla při zemních pracích souvisejících se stavbou dálničního náspu a mostu. V roce 1980 byla mechanická návěstidla hradla nahrazena světelnými. Hradlo bylo zrušeno v roce 1992 a návěstidla byla odstraněna. Zároveň byly na přejezdech Podsedky a Martina Ševčíka odstraněny mechanické závory a nahrazeny výstražníky. Na frekventovaném přejezdu Točná byly již v 60. letech instalovány automatické závory, které pak byly odmontovány v souvislosti se zánikem přejezdu a zprovozněním nového podjezdu pod tratí na přelomu 70. a 80. let (z důvodu přerušení Točné ulice dálnicí).

Přístavba hradla před strážním domkem byla odstraněna, vlastní strážní domek je dodnes obydlen. Rozlehlá čekárna na bývalém nástupišti směr Brno ustoupila v 80. letech garážím, zčásti zůstala zachována její dlážděná podlaha.

V letech 2020-2021 proběhla dlouho očekávaná rekonstrukce a elektrizace tratě do Střelic. Její součástí bylo vybudování staronové zastávky, která leží blíže k Brnu. Tvoří ji ostrovní nástupiště, kterému se vyhýbá kolej směrem do Brna. Nástupiště je zpřístupněno podchodem ze strany od Starého Lískovce. Zatím však nedošlo k plánované stavbě navazujícího terminálu IDS v blízkosti zastávky.

Při pracích na rekonstrukci koleje směr Brno zmizely v druhém pololetí roku 2020 památky na hradlo a zastávku - zapomenuté drátovody k přejezdu Točná a předvěsti poblíž tohoto přejezdu i dlažba bývalé čekárny.

Provoz na zastávce byl zahájen dne 12. 12. 2021.


(2/2022)

Licence Creative Commons  Obsah webu podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ – Zachovejte licenci (CC BY-SA 4.0).

Webarchivováno Národní knihovnou ČR.