>
        Brno, Nádraží, Koleje... BRŇÁK      O WEBUŽELEZNIČNÍ SÍŤPROVOZ

[rozbalit menu | sbalit menu]


Holásky

Názvy podle vybraných jízdních řádů:

(1918) Holásky
(1940) Holasek – Holásky
(1952) Holásky

V Holáskách zastavovaly osobní vlaky ode dne 9. 7. 1894, řádná zastávka byla zřízena v roce 1910. Jako budova zastávky sloužil strážní domek s dřevěnou přístavbou čekárny. Domek ležel v km 7,376 (některé prameny uvádí polohu 7,345). V 50. letech byla v km 7,300 (tedy blíže Brnu) postavena budova s čekárnou, která (adaptovaná na rodinný dům) stojí dodnes. Nástupiště leželo po obou stranách přejezdu. Závory na přejezdu byly obsluhovány z hradla v Brněnských Ivanovicích.

Poslední osobní vlaky zde zastavovaly dne 29. 5. 1976. K datu 26. 5. 1979 byla zastávka zrušena.

K zajímavosti zastávky patří to, že je vyznačena jen v málo mapách a plánech; například v roce 1921 nebyla ani uvedena v jízdním řádu.


(2/2019)

Licence Creative Commons  Obsah webu podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ – Zachovejte licenci (CC BY-SA 4.0).