… vše o historii a vývoji
brněnského železničního uzlu

[rozbalit menu | sbalit menu]


Brněnské Ivanovice

Názvy podle vybraných jízdních řádů:

(1912) Nennowitz
(1918) Vejvanovice
(1921) Vejvanovice na Moravě
(1925) Brněnské Ivanovice
(1940) Nennowitz – Brněnské Ivanovice
(1952) Brněnské Ivanovice

V listopadu 1877 (podle různých zdrojů 1. 11. nebo 18. 11.) byla otevřena zastávka s nákladištěm s názvem Vejvanovice (Nennowitz). Řádná zastávka byla uvedena do provozu dne 1. 4. 1888. Zastavovaly zde však jen dělnické vlaky – ráno, dopoledne a k večeru.

Budova zastávky z cihelného hrázděného zdiva byla přistavěna ke stávajícímu strážnímu domku č. 4 ze strany od Chrlic. Byla v ní čekárna pro cestující a služební místnost s osobní pokladnou. Nástupiště bylo na straně budov strážního domku a zastávky, tj. blíže k tehdejším Nenovicím. V roce 1924 byl změněn název na Brněnské Ivanovice. Ze zastávky se ovládaly mechanické závory na přilehlém přejezdu silnice Brno - Hodonín, na polní cestě směrem k Holáskám a na silnici v Holáskách, a dále také návěstidla hlásky, která rozdělovala úsek mezi stanicemi Brno a Chrlice.

Ještě před přejezdem hodonínské silnice (dnes Kaštanová ulice) odbočovala směrem od Brna vpravo kusá kolej nákladiště, která končila těsně před silnicí. Nákladiště obsluhovaly pouze vlaky jedoucí směrem do Brna. Na chrlickém konci nástupiště pak směrem k Brnu odbočovala krátká kusá kolej využívaná pro překládku ječmene na podzemní dopravník vedoucí do sladovny pivovaru firmy Michael Hayek (je uvedena pouze ve statistice v roce 1884). Od roku 1890 nebyl pivovar v provozu, dále fungovala jen sladovna. Manipulační kolej byla zrušena po roce 1968, kdy byla nakládka převedena do chrlické stanice.

Zastávka byla zrušena dne 30. 5. 1970 v souvislosti s rozšiřováním MHD. Hláska však fungovala i nadále - jízdy vlaků mezi Hlavním nádražím a Chrlicemi se zabezpečovaly telefonicky. V první polovině roku 1978, než byla zahájena dlouhodobá výluka kvůli výměně mostů nad Hněvkovského ulicí (výhybna Komárov, 1978–1982), bylo telefonické dorozumívání nahrazeno réleovým poloautoblokem a ivanovická hláska se tak změnila na hradlo nově se světelnými návěstidly namísto dosavadních mechanických. V 70. letech byly mechanické závory na obsluhovaných přejezdech nahrazeny světelným přejezdovým zařízením bez závor.

V letech 1949–1968 byla po hodonínské silnici vedena trolejbusová trať do Tuřan. Hradlo fungovalo do počátku 90. let. Následně byla budova zastávky zbourána, ale strážní domek stojí dodnes.

V návaznosti na dopravní nehodu nákladního automobilu na přejezdu dne 11. 7. 2014 bylo přistoupeno ke zvýšení jeho bezpečnosti. V červenci 2015 proběhla rekonstrukce přejezdu (km 6,006) a přilehlého úseku - na přejezdu silnice i na souběžném chodníku bylo instalováno nové přejezdové zařízení se závorami, byl zřízen nový reléový domek a rekonstruován železniční svršek i spodek včetně propustku v km 6,172.

Po skončení dlouhodobé výluky na Hlavním nádraží a tohoto mezistaničního úseku bylo k 15. 12. 2019 aktivováno nové TZZ typu AH-ESA-07 s automatickým hradlem Brněnské Ivanovice, jehož světelná oddílová návěstidla jsou umístěna poblíž nadjezdu Vinohradské ulice. Přibližně o rok později (dne 24. 11. 2020) byla na přejezdu nainstalována nová kompozitní břevna s LED svítilnami.


Použité a doplňující zdroje:
- Leštinský, M. Cukrovarská dráha Brno – Přerov a Nezamyslice – Šternberk. Corona, Praha, 2020.
- statistické přehledy vleček

(6/2021)

Licence Creative Commons  Obsah webu podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ – Zachovejte licenci (CC BY-SA 4.0).

Webarchivováno Národní knihovnou ČR.