… vše o historii a vývoji
brněnského železničního uzlu

[rozbalit menu | sbalit menu]


Třebovská trať

   [rozbalit všechny galerie | sbalit všechny galerie]

Letecké pohledy:

   [sbalit galerii]


pražský viadukt (jižní pohled)

pražský viadukt (západní pohled)

od Svitavy po Maloměřice


ÚSEK HLAVNÍ NÁDRAŽÍ - ŽIDENICE:

- most přes Koliště:

   [sbalit galerii]- tzv. Pražský viadukt:

   [sbalit galerii]- rekonstrukce Pražského viaduktu (2016-2017):

   [sbalit galerii]- most přes Špitálku:

   [sbalit galerii]


- úsek mezi mosty přes Špitálku a Svitavu:

   [sbalit galerii]

- rekonstrukce svršku (2017):

   [sbalit galerii]


- rekonstrukce mostu přes Svitavu (2020):

   [sbalit galerii]


jižní pohled

severní pohled

severní pohled

oprava 2. koleje

oprava 2. koleje

oprava 1. koleje

oprava 1. koleje

po dokončení

po dokončení

po dokončení

- úsek od Svitavy po jižní zhlaví Židenic:

   [sbalit galerii]

ÚSEK ŽIDENICE - HÁDY:

- původní trasa (do 60. let 20. století):

   [sbalit galerii]


letecký pohled - Židenice

letecký pohled - Maloměřice

letecký pohled - Obřany

vjezd (zvenku)
- současná trasa (stav před modernizací):

   [sbalit galerii]


letecký pohled

pohled k Židenicím

bývalé Hr Karlova

pohled k Maloměřicím

most M. Kuncové

most M. Kuncové

most M. Kuncové

most M. Kuncové

most M. Kuncové

most M. Kuncové

most M. Kuncové

most Karlova/Svatoplukova

most Karlova/Svatoplukova

most Karlova/Svatoplukova

maloměřická stanice

zastávka pro zaměstnance

zastávka pro zaměstnance

severní zhlaví
MODERNIZACE ÚSEKU ŽIDENICE - HÁDY (2015):

- Židenice:

   [sbalit galerii]


nové TV

nové TV

nové TV

nové TV

nové TV

infotabule

rekonstrukce VB

rekonstrukce VB

výluka traťových kolejí

základ stožáru GSM (?)

oprava propustku židenického náhonu

oprava propustku židenického náhonu

- most přes ulici Markéty Kuncové:

   [sbalit galerii]


příprava

rekonstrukce

rekonstrukce

rekonstrukce

rekonstrukce

rekonstrukce

rekonstrukce

rekonstrukce

rekonstrukce

rekonstrukce

protihluková stěna

protihluková stěna

rekonstrukce

rekonstrukce

rekonstrukce

protihluková stěna

protihluková stěna

protihluková stěna

protihluková stěna

po rekonstrukci (2019)

po rekonstrukci (2019)

po rekonstrukci (2019)

po rekonstrukci (2019)

- most přes Karlovu/Svatoplukovu:

   [sbalit galerii]


rekonstrukce

rekonstrukce

rekonstrukce

rekonstrukce

pozůstatky Hr Karlova

návěstní lávka

návěstní lávka

rekonstrukce

protihluková stěna

návěstní lávka

protihluková stěna

rekonstrukce

návěstní lávka

po rekonstrukci (2019)

po rekonstrukci (2019)

- Maloměřice:

   [sbalit galerii]


nové TV

nové TV

rekonstrukce

rekonstrukce

rekonstrukce

bývalý jižní podchod

rekonstrukce

rekonstrukce

rekonstrukce

rekonstrukce

rekonstrukce

výluka traťových kolejí

rekonstrukce

rekonstrukce

rekonstrukce

rekonstrukce

protihluková stěna

protihluková stěna

protihluková stěna

protihluková stěna

návěstní lávka

protihluková stěna

protihluková stěna

protihluková stěna

návěstní lávka

rekonstrukce

protihluková stěna

rekonstrukce

návěstní lávka

rekonstrukce

protihluková stěna

pohled ze ZET Office (2019)

po rekonstrukci (2019)

po rekonstrukci (2019)

po rekonstrukci (2019)

po rekonstrukci (2019)

- podchod a podjezd:

   [sbalit galerii]


severní podchod

podjezd

podjezd

podjezd

podjezd

podjezd

podjezd

podjezd

podchod

podjezd

podjezd

podjezd

- Hády:

   [sbalit galerii]


oprava propustku

oprava propustku

oprava propustku

protihluková stěna

protihluková stěna

protihluková stěna

rekonstrukce

rekonstrukce

protihluková stěna

infotabule

návěstní lávka

návěstní lávka

návěstní lávka

protihluková stěna

Licence Creative Commons  Obsah webu podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ – Zachovejte licenci (CC BY-SA 4.0).

Webarchivováno Národní knihovnou ČR.