… vše o historii a vývoji
brněnského železničního uzlu

[rozbalit menu | sbalit menu]


Nákladní průtah

   [rozbalit všechny galerie | sbalit všechny galerie]

PŮVODNÍ TRASA (přes heršpickou stanici)

– úsek v Horních Heršpicích ... viz Horní Heršpice

– úsek mezi Horními Heršpicemi a Dolním nádražím (do roku 2007)

   [sbalit galerii]


vlak vyjíždí z Heršpic

240.094+065 na jih

pohled z nadjezdu na jih

pohled z nadjezdu na jih

230.039 jede na jih

km 1,5

363.037 jede na jih

230.034 míří na Dolní nádraží

230.081 vjíždí pod nadjezd

reléový domek u bývalého St 1

– změny v letech 2007–2010

   [sbalit galerii]


panorama 1/2008

panorama 8/2008

panorama 12/2008

10/2007

10/2007

10/2008

10/2008

10/2008

10/2009

3/2010

2/2009

11/2009

3/2010

7/2010

1/2008 (pohled ze stožáru)

3/2008

4/2008 (přejezd)

5/2008 (přejezd)

2/2010

5/2008 (přejezd)

10/2009 (přejezd)

11/2009 (přejezd)

12/2009

7/2010 (panorama)

11/2009

3/2008

11/2008

3/2010

3/2010

8/2008 (pohled z nadjezdu)NOVÁ TRASA (mimo heršpickou stanici)

– začátek (okolí nadjezdu D1)

   [sbalit galerii]


nová spojka (uprostřed kolej z Jihu)

rekonstrukce mostu

rekonstrukce mostu

rekonstrukce mostu

rekonstrukce mostu

rekonstrukce mostu

rekonstrukce mostu

rekonstrukce mostu

rekonstrukce mostu

rekonstrukce mostu

rekonstrukce mostu

rekonstrukce mostu

rekonstrukce mostu

pohled ze stožáru

nové staničení od km 10,0

742.605

383.005

RJ na jih

– nový úsek

   [sbalit galerii]

panorama

panorama

panoramapanorama

– úsek souběžný s odstavným nádražím H

   [sbalit galerii]panorama

panorama

panorama

panorama

panoramapanoramapanorama 1/2008

panorama 8/2008

panorama 12/2008

panorama 4/2009

panorama 4/2010

726.532

742.090

742.645

753.741+753.740

nákl. vlak na Dolní n.

nákl. vlak na Dolní n.

Os z Dolního n. (výluka)

Os na Dolní n. (výluka)

263.002

365.003

– napojení do Dolního nádraží

   [sbalit galerii]


panorama
2013

2018

2018

2018

2023

- úsek přes Dolní nádraží ... viz Dolní nádražíÚSEK DOLNÍ NÁDRAŽÍ – ČERNOVICE (dále navazuje židenická spojka)

- most přes Plotní (km 2,7)

   [sbalit galerii]
rozšířený násep

úpravy 2020

úpravy 2020

po úpravě

- most přes Dornych (km 2,9)

   [sbalit galerii]


zhlaví

zhlaví
rozšířený násep

rozšířený násep

rozšířený násep

rozšířený násep

rozšířený násep

pohled ze Široké ulice

Os na Dolní n.
(výluka 2019)

Os na Dolní n.
(výluka 2019)

- most přes náhon (km 3,0)

   [sbalit galerii]


most přes náhon

most přes náhon

rozšíření po výtažné koleji

rozšíření po výtažné koleji

230.026 míjí km 2,9

vjezdová návěstidla v km 3,0

pohled k Černovicím

pohled zpět do stanice

Os na Dolní n.
(výluka 2019)

- most přes Masnou (km 3,3)

   [sbalit galerii]363.014 nad Masnou ulicí

230 nad Masnou ulicí

- most přes Svitavu (km 3,5)

   [sbalit galerii]


předvěst v km 3,4

230.107

most přes Svitavu

most přes Svitavu

383.064

pohled od jihu

pohled od severu

pohled od severu

- most přes Charbulovu (km 3,8)

   [sbalit galerii]


193.372

731 jede na sever přes Charbulovu

MVTV2-027 jede na jih přes Charbulovu

most Charbulova

most Charbulova

most Charbulova

731 a 704.006 nad Charbulovou ulicí

- most přes Olomouckou (km 4,0)

   [sbalit galerii]


most Olomoucká

most Olomoucká

most Olomoucká

230.016 na mostě přes Olomouckou

Os na Dolní n.
(výluka 2019)

Os na Dolní n.
(výluka 2019)

most Olomoucká

most Olomoucká

Licence Creative Commons  Obsah webu podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ – Zachovejte licenci (CC BY-SA 4.0).

Webarchivováno Národní knihovnou ČR.