… vše o historii a vývoji
brněnského železničního uzlu

[rozbalit menu | sbalit menu]


Modřice

   [rozbalit všechny galerie | sbalit všechny galerie]

Most na Benešově ulici a pohledy z mostu:

   [sbalit galerii]


pohled na sever z původního mostu

pohled na jih z původního mostu

vlak od jihu

původní most (pohled od Brna)

původní most (pohled k Brnu)

681.005 z Brna

schodiště a pozůstatky WH 51

pozůstatky WH 51

pohled k Rajhradu (WH byl vlevo)

nový most

nový most

pohled na sever z nového mostu

vlak na jih

vlak na jih

Výpravní budova a rozvodna:

   [sbalit galerii]


výpravní budova (2005)

rozvodna (2007)

reko 2015

pohled z nástupiště

pohled z parkoviště

Kolejiště a nástupiště:

   [sbalit galerii]


3. nástupiště

230 do Brna u 1. nástupiště

560 z Brna u 2. nástupiště

od 1n vlak do Brna, u 2n vlak z Brna

240.124 míjí 3. nástupiště

Mn u 3. nástupiště

podchod


Kusé koleje 8 a 10 (u Kovolitu):

   [sbalit galerii]


výhybka 13

odstavený ubytovací vůz TSS

vůz u rampy

vozy u rampy

vozy u rampy

rampa (2005)

2018

2018

2018

2018

Provoz:

   [sbalit galerii]


severní zhlaví

560 z Brna

odstavené 2x 740.588 (ŽS)

740.608 (ŽS) vyjíždí k Brnu

560 do Brna

240 do Brna

2x 740.719 (UP) na jih

230.100

ÖBB do Vídně

230 Lv do Brna

731.004 a 560

731.004 a 560

cestující z 560 jdou na ranní směnu

vedle přijel nákladní vlak

Licence Creative Commons  Obsah webu podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ – Zachovejte licenci (CC BY-SA 4.0).

Webarchivováno Národní knihovnou ČR.