… vše o historii a vývoji
brněnského železničního uzlu

[rozbalit menu | sbalit menu]


Maloměřice

   [rozbalit všechny galerie | sbalit všechny galerie]

TRAŤOVÉ KOLEJE VE STANICI:

- nová Tišnovka ve stanici:

   [sbalit galerii]


pohled k jihu

maloměřická stanice

pohled k severu

pohled k severnímu zhlaví

pohled k severnímu zhlaví

pohled k jihu

severní zhlaví, pohled k severu

severní zhlaví, pohled k jihu

severní zhlaví, pohled k jihu

- třebovská trať ve stanici:

   [sbalit galerii]


pohled na traťové koleje

pohled k jihu

pohled na kolejiště

pohled k severu

pohled k severu

pohled k severu

pohled k severu

příjezd po koleji 1c

kolej 1c

kolej 1c

pohled na podjezd

- třebovská trať - Hády:

   [sbalit galerii]


560 míjí 680

Os do Brna

681 míjí 560pohled k Brnu

pohled k Brnu

350.004

reko

zhlaví

km skok (161,5 x 161,6)


KOLEJIŠTĚ STANICE:

- celek:

   [sbalit galerii]


pohled na sever

pohled na západ

pohled na západ

pohled na jih

pohled na jih

pohled na jih

pohled k severnímu zhlaví

panorama sever

noční pohled

panorama střed

panorama střed

panorama jih

panorama jih

- vjezdová skupina (staré nádraží):

   [sbalit galerii]


panorama

panorama

704.020 + 731.015

koleje

754.046

koleje

koleje

panorama (lávka, St 2, Sever)

lávka, St 2, Sever

panorama (lávka, Sever, St 2)

severní zhlaví

- směrová odjezdová skupina a staniční skupina (harfa):

   [sbalit galerii]


křižovatková výhybka

směrová odjezdová skupina

směrová odjezdová skupina

harfa

jižní zhlaví harfy

jižní zhlaví harfy

jižní zhlaví harfy

- jižní zhlaví směrové odjezdové skupiny:

   [sbalit galerii]


pohled ze St 1

pohled k severu

vjezd (směr Ma)

vjezd (směr Že)

vjezd

vjezd

jih směrové odjezdové skupiny

jih směrové odjezdové skupiny

jih směrové odjezdové skupiny

jih směrové odjezdové skupiny

návěstidla (2022)

- rozpouštění:

   [sbalit galerii]


harfa

pohled ze St 3

na kopec

na kopec

na kopec

na kopec

na kopec

kolem bývalého St 3

výtažná kolej

výtažná kolej

výtažná kolej

výtažná kolej

výtažná kolej

výtažná kolej

výtažná kolej

výtažná kolej

- svážný pahrbek hlavního spádoviště (u St 2):

   [sbalit galerii]


pahrbky (panorama)

pohled

kolej

kolej

přístřešek

kolej

pahrbek

spouštění

spouštění

nová budova útulku

- kolejové brzdy:

   [sbalit galerii]


St 2

St 2

brzdy

brzdy

brzdy

731.020

brzdy

- svážný pahrbek pro staniční třídění (u St 5):

   [sbalit galerii]


pohled

spouštění

spouštění

koleje

- pomocný svážný pahrbek (u St 1):

   [sbalit galerii]


pahrbek

pahrbek

pahrbek

- obvod traťovky:

   [sbalit galerii]


budova TO

montážní základna

montážní základna

montážní základna

montážní základna

montážní základna

montážní základna

montážní základna

montážní základna

montážní základna

spínací stanice

kvádry

spínací stanice

TO

bývalé stavědlo

- severní vjezd do depa (véčka):

   [sbalit galerii]


pohled

kolem ex St 3

odstup

véčka

véčka

véčka

véčka

- jižní vjezd do stanice:

   [sbalit galerii]


letecký pohled - Maloměřice

pohled k jihu (panorama)

Os vlak do KP + kanál (panorama)

jih vjezdové skupiny (panorama)


SEVER STANICE:

- budovy, lávka, váha:

   [sbalit galerii]


letecký pohled (1)

letecký pohled (2)

provozní budova Sever

provozní budova Sever

provozní budova Sever

provozní budova Sever

provozní budova Sever

provozní budova Sever a bývalé St 2

bývalé St 2

bývalé St 2

bývalé St 3

bývalé St 3

lávka

lávka

lávka

lávka

lávka

váha

váha

- bývalý podchod:

   [sbalit galerii]


východní vstup (panorama)

východní vstup

východní vstup

východní vstup

podchod

podchod

podchod

podchod

podchod

služební vstup

služební vstup

západní vstup

západní vstup

západní vstup

západní vstup

přístupový chodník

protiletecký kryt


JIH STANICE:

- budovy, bývalý podchod, bývalá nástupiště:

   [sbalit galerii]


bývalé St 1

bývalé St 1

bývalé St 1

provozní budova Jih

provozní budova Jih

přístup

2 nástupiště s podchody

pohled

vstup

vstup

chodba

schody

přístřešek

pohled k vstupu

zasypaný vstup (po modernizaci 2015)

- nadjezd VMO:

   [sbalit galerii]


1/2022

1/2022

1/2022

1/2022

panorama (1/2022)

2/2022

3/2022

3/2022

3/2022

3/2022

3/2022

3/2022

panorama (3/2022)

4/2022

4/2022

panorama (5/2022)7/2022

7/2022

7/2022

panorama (7/2022)

8/2022

8/2022

8/2022

11/2022

11/2022

11/2022

11/2022

panorama (11/2022)

11/2022

panorama (12/2022)

panorama (4/2023)

panorama (9/2023)

12/2023


DEPO:

- celkové pohledy:

   [sbalit galerii]panorama

panorama

panorama

panorama

panorama

- severní hranice depa (pod lávkou):

   [sbalit galerii]


pohled od podjezdu (2004)

pohled z lávky (2005)

pohled z lávky (2007)

podjezdy

cedule

2016

2016

2016

2020

2020

2020

2020

spojka 126b

fekální kolej (8/2020)

fekální kolej (8/2020)

fekální kolej (9/2020)

fekální kolej (11/2020)

fekální kolej (12/2020)

- zařízení v severní části depa:

   [sbalit galerii]


vjezdčerpací stanice

čerpací stanice

čerpací stanice

čerpací stanice

čerpací stanice

čerpací stanice + stanoviště VP sever

čerpací stanice + stanoviště VP sever

čerpací stanice + kotelna

čerpací stanice + nafta

nafta

nafta

nafta

nafta

nafta

kotelna

kotelna

kotelna

kotelna

kotelna

kotelna

kotelna

u kotelny

u kotelny

kotelna - interiér

kotelna - interiér

kotelna - interiér

kotelna - interiér

kotelna - interiér

pískovna

pískovna

u pískovny

u pískovny

pískovna

pískovna

pískovna

pískovna

bývalá pískovna

- severní hala:

   [sbalit galerii]


702.555 (Rockwool)

754.046 + 754.043

754.062+026+044

742.043+023+026

754.046+026

754.037

754.041

230.100

754.026 + 363.109příležitostné nástupiště

příležitostné nástupiště

příležitostné nástupiště

příležitostné nástupiště

- přesuvna:

   [sbalit galerii]


2004

2009

2019

2019

2019

2019

2020

- jižní hala:

   [sbalit galerii]

- nová opravárenská hala:

   [sbalit galerii]


6/2019

6/2019

6/2019

6/2019

9/2019

9/2019

10/2019

10/2019

1/2020

2/2020

2/2020

2/2020

5/2020

5/2020

5/2020

5/2020

8/2020

9/2020

9/2020

9/2020

10/2020

11/2020

1/2021

1/2021

12/2022

12/2022

12/2022

12/2022

- koleje u nové haly:

   [sbalit galerii]


8/2020

11/2020

12/2020

12/2020

12/2020

12/2020

12/2020

12/2020

12/2021

12/2021

12/2022

12/2022

12/2022

12/2022

12/2022

12/2022

12/2022

12/2022

12/2022

12/2022

- váha a soustruh:

   [sbalit galerii]
stanoviště nehodového vlaku

soustruh

soustruh

váha

přeprava špon od soustruhu

přeprava špon od soustruhu

přeprava špon od soustruhu

přeprava špon od soustruhu

přeprava špon od soustruhu

měření kolových tlaků

měření kolových tlaků

měření kolových tlaků

měření kolových tlaků

měření kolových tlaků


vrátek na posun vozidel na váhu

vrátek na posun vozidel na váhu

vrátek na posun vozidel na váhu

- myčka (bývalá dezinfekční stanice) a ČOV:

   [sbalit galerii]- točna a objekty v jejím okolí:

   [sbalit galerii]


točna

točna

točna

točna

točna

točna

točna

točna

točna

odsávací a zbrojicí skříně

fekální kolej

vodní odpor

vodní odpor

- jižní část depa (jižně od točny):

   [sbalit galerii]


stanoviště vedoucího posunu jih

stanoviště vedoucího posunu jih

cedule (2007)

cedule (2019)

návěstidla

návěstidla

- jižní výjezd z depa (tzv. kanál):

   [sbalit galerii]


pohled

pohled

kanál

kanál

kanál

754 jihem z depa do stanice

754 jihem z depa do stanice

2006

brána

2022

2023

- vozové depo, opravna vozů a jeřábová dráha:

   [sbalit galerii]


pohled

OV

OV

pomník

detail

OV

OV

OV

OV

OV

OV

OV

OV

OV

jeřáb

jeřáb

jeřáb a cisterna

2021

2021

2020

2020

2022

2022

- čerpací stanice a vodojemy:

   [sbalit galerii]


čerpací stanice I (Babická)

čerpací stanice I (Babická)

vodojem I (nad Podzimní)

vodojem I (nad Podzimní)

čerpací stanice II (Dolnopolní)

čerpací stanice II (Dolnopolní)

vodojem II (v zahr. kolonii Borky)

vodojem II (v zahr. kolonii Borky)

- administrativní budovy:

   [sbalit galerii]


Hrad

Hrad

Hrad

Hrad

areál elektroúseku (pohled z Hradu)

areál elektroúseku (pohled od silnice)

pohled od nové adm. budovy k Hradu

pohled od nové ke staré adm. budově

stará administrativní budova

nová adm. budova (bývalý elektroúsek)

nová adm. budova (bývalý elektroúsek)

nová adm. budova (bývalý elektroúsek)

nová adm. budova (bývalý elektroúsek)

rozvodna

rozvodna

rozvodna

hangár na parní lokomotivu


ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ:

- St 1:

   [sbalit galerii]


St 1

St 1

St 1

- St 2:

   [sbalit galerii]


St 2 - panorama

St 2 - vpravo

St 2 - vlevo

St 2 - vlevo

St 2 - vlevo

St 2 - vlevo

- St 3:

   [sbalit galerii]


2005

2004

2023

2005

2023

2004

2005

2005

2004

- bývalé St 4:

   [sbalit galerii]


St 4 (2004)

St 4 (2006)

St 4 (2016)

St 4 (2018)

St 4 (2018)

- St 5:

   [sbalit galerii]


St 5 (2004)

St 5 (2021)

St 5 (2021)

St 5 (2021)

St 5 (2021)

St 5 (2022)

- St 6:

   [sbalit galerii]


2006

2006

2006

2006

po reko (2015)

2006

2006

2006

2006

2006

2006

po reko (2023)

- dozorce depa jih:

   [sbalit galerii]


depo jih - ovládací pult

depo jih - ovládací pult

Licence Creative Commons  Obsah webu podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ – Zachovejte licenci (CC BY-SA 4.0).

Webarchivováno Národní knihovnou ČR.