… vše o historii a vývoji
brněnského železničního uzlu

[rozbalit menu | sbalit menu]


Horní Heršpice

   [rozbalit všechny galerie | sbalit všechny galerie]

STANICE:

- kolejiště a provoz:

   [sbalit galerii]


letecký pohled k severu (2006)

pohled z AZ Tower k jihu (2013)

panorama

depo + přejezd (panorama)

km 140,4

panorama

pohled od 90. koleje

nástupiště - jih

nástupiště - střed

km 0,6

u bývalého domku

stanice

míjení 350

350.020 do Břeclavi

350.002 do Břeclavi

681 do Břeclavi

754 od Střelic

560.027 + 350.020

854.209 od Střelic

560 do Břeclavi

dílenský posun

dílenský posun

dílenský posun

dílenský posun

- zhlaví k Hlavnímu nádraží:

   [sbalit galerii]


odvratná kolej vlečky Ferona

854.001 na zhlaví

843.030 vjíždí do Heršpic

odstavné koleje u St 2

pendolino opouští Heršpice

nová remíza

- nákladní průtah + zhlaví k Dolnímu nádraží:

   [sbalit galerii]


230.069 u začátku průtahu

230.108

230.018

1990

průtah ve stanici

230, Petrov

zbývající kolej NP (11/2007)


km 153,4


km 1,1

spojka č. 92 (2007)

spojka č. 92 (2007)

spojka č. 92 (2007)

spojka č. 92 (2007)

zhlaví (2007)

bývalá spojka (12/2009)

bývalá spojka (12/2009)

bývalá spojka (12/2009)

bývalá spojka (12/2009)

bývalá spojka (3/2010)

bývalá spojka (3/2010)

bývalá spojka (4/2010)

bývalá spojka (5/2010)

bývalá spojka (5/2010)

bývalá spojka (7/2010)

pohled z AZ Tower (2013)

- modřické zhlaví (+ bývalý přejezd a lávka):

   [sbalit galerii]


242.243

nákl. vlak do Brna

modřické zhlaví (panorama)

731.004

363.114

přejezd od Bohunické

pohled z přejezdu

přejezd

přejezd

zrušený přejezd

zrušený přejezd

bývalý přejezd

bývalý přejezd

lávka (panorama)

lávka

lávka

lávka před snesením

lávka před snesením

snášení lávky (1)

snášení lávky (2)

snášení lávky (3)

snášení lávky (4)

snášení lávky (5)

zbytky lávky

zbytky lávky

zbytky lávky

zbytky lávky

po demolici zbytků

- skládka štěrku:

   [sbalit galerii]


z letadla (2007)

2007

2007

2007

odbočení (2007)

2004

2004

2004

2007

2007

2004

2007

2007

2007

2008

2008

2009

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2013

2013

2013

2013

2013

2018

2018

2018

MV79 (SEŽEV-REKO)

MV79 (SEŽEV-REKO)

MV79 (SEŽEV-REKO)

744.502 (BFL)

744.502 (BFL)

úprava (2019)

úprava (2019)

úprava (2019)

po úpravě (2019)

po úpravě (2019)

po úpravě (2019)

- výpravní budova + služební byty:

   [sbalit galerii]


VB + 704.001

VB

VB

850.031 před VB

VB

VB

VB

sklípek za VB

služební byty (2008)

služební byty (2008)

služební byty (2008)

služební byty (2008)

služební byty (2008)

služební byty (2018)

služební byty (2018)

služební byty (2018)

služební byty (2018)

- bývalé domky:

   [sbalit galerii]


St 1 + WH 55

demolice

demolice

demolice

demolice

demolice

bývalý domek u služebních bytů

bývalý domek u služebních bytů

demolice

demolice

- zabezpečovací zařízení:

   [sbalit galerii]


DK

DK

DK

WH 55 + St 1

St 1 během přestavby stanice

St 1 během přestavby stanice

St 1 během přestavby stanice

St 1 během přestavby stanice

St 1 po zbourání

St 2

St 2

St 2

St 2

St 2 + reléový domek

St 2 - pohled k severu

St 2 - pohled k jihu

St 2

St 2

St 2 - pult

reléový domek (zhlaví Dolní)

reléový domek (zhlaví Dolní)

- přestavba stanice (2007-2009):

   [sbalit galerii]nové TV

nové TV

nové TV

jižní zhlaví (11/2007)

jižní zhlaví (11/2007)

jižní zhlaví (11/2007)

jižní zhlaví (12/2008)

jižní zhlaví (8/2009)

trhání kolejí

trhání kolejí

trhání kolejí

trhání kolejí

trhání kolejí

trhání kolejí


dočasná spojka

dočasná spojka

dočasná spojka

dočasná spojka

dočasná spojka

bez seřaz. kolejí a NP

bez seřaz. kolejí a NP

bez seřaz. kolejí a NP

bez seřaz. kolejí a NP

bez seřaz. kolejí a NP

trať + myčka (9/2012)

- silniční podjezd:

   [sbalit galerii]


10/2007

11/2007

11/2007

5/2008

7/2008

3/2008

5/2008

5/2008

8/2008

9/2008

11/2008

10/2008

11/2008

4/2009

2/2009

5/2009

4/2009

5/2009

7/2009

8/2009

8/2009

9/2009

6/2009

8/2009

8/2009

9/2009

otevření

otevření

otevření

otevření

otevření

otevření

otevření

provoz

provoz

provoz


DEPO:

- hala EKV a okolí:

   [sbalit galerii]


panorama

ulice Výpravní (panorama)

depo (panorama)

pamětní deska
dočasná spojka (7/2009)

dočasná spojka (7/2009)

dočasná spojka (7/2009)

dočasná spojka (10/2009)

dočasná spojka (11/2009)

původní stav (3/2010)

původní stav (4/2010)

- točna a okolí:

   [sbalit galerii]


panorama

točna

točna

točna

točna

točna

u točny

u točny

úpravy 2020

úpravy 2020

úpravy 2020

úpravy 2020

úpravy 2020

- jižní část kolejiště + opravna vozů:

   [sbalit galerii]
2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

- motorová hala (tzv. remíza):

   [sbalit galerii]


odbočení spojovací koleje

spojovací kolej

spojovací kolej

spojovací kolej

spojovací kolej

spojovací kolej

spojovací kolej

vjezd do remízy

vjezd do remízy

remíza

remíza

remíza

remízaremíza

remíza

interiér

interiér

interiér

interiér

interiér

interiér


ODSTAVNÉ NÁDRAŽÍ H:

- celkové pohledy:

   [sbalit galerii]


panorama 1/2008

panorama 8/2008

panorama 12/2008

panorama 4/2009

panorama 4/2010

- provozní budova:

   [sbalit galerii]


stavba (12/2007)

stavba (12/2007)

stavba (2/2008)

stavba (3/2008)

stavba (5/2008)

stavba (7/2008)

stavba (8/2008)

stavba (10/2008)dopravní kancelář

dopravní kancelář

dopravní kancelář

- podjezdy:

   [sbalit galerii]

panorama

panorama


panorama

panorama

panorama- služební podchod:

   [sbalit galerii]


stavba (10/2008)

stavba (11/2008)

stavba (2/2009)

stavba (2/2009)

stavba (3/2009)

stavba (5/2009)

stavba (6/2009)

stavba (7/2009)

stavba (7/2009)

stavba (7/2009)

stavba (7/2009)

stavba (7/2009)

stavba (8/2009)

stavba (8/2009)

stavba (8/2009)

stavba (9/2009)


- myčka a napojení na odstavné nádraží F:

   [sbalit galerii]


10/2008

stavba (12/2008)

stavba (2/2009)

stavba (3/2009)

stavba (4/2009)

stavba (4/2009)

stavba (5/2009)

stavba (5/2009)

stavba (7/2009)

stavba (7/2009)

výtažná kolej (9/2009)


výtažná kolej (10/2009)


potahové zařízení

potahové zařízení

potahové zařízení

potahové zařízenívýtažná kolej (2/2010)


napojení do F (3/2010)

napojení do F (4/2010)

napojení do F (5/2010)


výtažná kolej (6/2010)

vpravo výtažná kolej (6/2010)

konec výtažné koleje (6/2010)

provoz na výtažné koleji

kolejiště

odsun z myčky

Licence Creative Commons  Obsah webu podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ – Zachovejte licenci (CC BY-SA 4.0).

Webarchivováno Národní knihovnou ČR.