… vše o historii a vývoji
brněnského železničního uzlu

[rozbalit menu | sbalit menu]


Dolní nádraží

   [rozbalit všechny galerie | sbalit všechny galerie]

STANICE:

- koleje:

   [sbalit galerii]


celkový pohled (2018)

celkový pohled (2020)

severní část (2007)

pohled na sever (2008)

pohled na jih (2007)

panorama 2022

2022

2022

2022

pohled z AZ Tower

pohled od severu

bývalé zhlaví

bývalé zhlaví

průjezd stanicí

průjezd stanicí

průjezd stanicí

průjezd stanicí

742.075+742.430

750.333+230.051

753.717

zbytek kusé koleje u St 1

brána SŽ

areál SŽ

areál SŽ

- výpravní a administrativní budova:

   [sbalit galerii]


VB (2004)

VB (2007)

VB (2018)

VB (2018)

VB (2019)

VB (2020)

VB (2020)

VB (2021)

administrativní budova (2007)

administrativní budova (2012)

administrativní budova (2012)

administrativní budova (2021)

administrativní budova (2023)

- zbořené budovy (vedoucí posunu, klubovna, sklad):

   [sbalit galerii]


ved. posunu + sklad + VB + adm. budova

stanoviště vedoucího posunu

po demolici

vlevo bývalá klubovna (2010)

bývalá klubovna (2021)

bývalá klubovna (2021)

u bývalého skladu (2004)

u bývalého skladu (2004)

bývalý sklad (2004)

bývalý sklad (2004)

bývalý sklad (2008)

bývalý sklad (2007)

bývalý sklad (2007)

bývalý sklad (2012)

bývalý sklad (2012)

bývalý sklad (2012)

2018

2019

2019

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

demolice (2023)

demolice (2023)

demolice (2023)

demolice (2023)

demolice (2023)

demolice (2023)

demolice (2023)

demolice (2023)

demolice (2023)

demolice (2023)

demolice (2023)

demolice (2023)

demolice (2023)

demolice (2023)

demolice (2023)

demolice (2023)

demolice (2023)

demolice (2023)

demolice (2023)

demolice (2023)

demolice (2023)

demolice (2023)

demolice (2023)

demolice (2023)

demolice (2023)

demolice (2023)

demolice (2023)

- seřaďovací kolejiště:

   [sbalit galerii]


panorama (2007)

kolejiště před řekou

kolejiště před řekou

MUV69 na výtažné koleji

přístřešek u St 1

pohled od mostu

seřaďovací kolejiště

seřaďovací kolejiště

seřaďovací kolejiště

seřaďovací kolejiště

- jižní zhlaví (+ úpravy v roce 2009 a 2018):

   [sbalit galerii]


pohled z nadjezdu do stanice

km 1,6 NP

vlevo 2 koleje NP

10/2009

10/2009

10/2009

10/2009

11/2009

11/2009

11/2009

11/2009

11/2009

11/2009

9/2018

9/2018

9/2018

12/2018

- úpravy napojení jižního zhlaví odstavného nádraží B (2007 a 2010):

   [sbalit galerii]


pohled z náspu

příprava nové spojky

příprava nové spojky

příprava nové spojky

příprava nové spojky

příprava nové spojky

snesené části kolejí

pohled z náspu

příprava štěrkového lože

příprava štěrkového lože

napojování

napojování

nová výhybka č. 11

nová spojka

nová výhybka č. 48A

úpravy (3/2010)

úpravy (4/2010)

úpravy (4/2010)

úpravy (4/2010)

úpravy (4/2010)

úpravy (4/2010)

úpravy (4/2010)

úpravy (5/2010)

úpravy (5/2010)

úpravy (5/2010)

- úpravy na osobní provoz (2013):

   [sbalit galerii]


panorama

panoramapanorama

- osobní provoz (od roku 2017):

   [sbalit galerii]


2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2018

2018

2018

2019

2020

2020

2022

2022

2022

2022


PŘESTAVBA 2018–2019:

- stavba podchodu:

   [sbalit galerii]


6/2018

7/2018

7/2018

7/2018

7/2018

7/2018

7/2018

7/2018

7/2018

8/2018

8/2018

8/2018

8/2018

9/2018

9/2018

9/2018

9/2018

9/2018

9/2018

9/2018

10/2018

10/2018

10/2018

11/2018

11/2018

11/2018

11/2018

11/2018

11/2018

11/2018

12/2018

12/2018

12/2018

2/2019

2/2019

2/2019

2/2019

2/2019

2/2019

8/2019

- úprava kolejiště a stavba druhého nástupiště:

   [sbalit galerii]


5/2018

5/2018

5/2018

5/2018

5/2018

6/2018

6/2018

6/2018

6/2018

7/2018

7/2018

7/2018

8/2018

8/2018

8/2018

8/2018

8/2018

8/2018

9/2018

9/2018

9/2018

9/2018

9/2018

9/2018

10/2018

10/2018

10/2018

11/2018

11/2018

11/2018

11/2018

11/2018

12/2018

12/2018

12/2018

- zázemí pro cestující:

   [sbalit galerii]BÝVALÉ DEPO:

- budovy, haly, přesuvna:

   [sbalit galerii]


letecký pohled

haly a vodárna

vjezd do depa

u severní haly

severní hala

severní hala

vjezd

jídelna

jídelna

jídelna

rozvodna

rozvodna

rozvodna

dílny údržby

střední hala

střední hala

střední hala

u střední haly

střední hala

střední hala

433.001 na kanále

kanál

jižní hala

jižní hala

u jižní haly

u jižní haly

u jižní haly

u jižní haly

přehlídka KPKV

přesuvna

přesuvna

přesuvna

přesuvna

742.031+742.119 na přesuvně

přesuvna

přesuvna

přesuvna

přesuvna

přesuvna

- velká točna + okolí:

   [sbalit galerii]


velká točna

velká točna

velká točna

velká točna

velká točna

velká točna

velká točna

velká točna a vodárna

vodárna a olejárna

olejárna

olejárna

kusá kolej u vodárny

nafta

nafta

nafta

nafta

nafta

- bývalá malá točna + okolí (zahrada):

   [sbalit galerii]


bývalá točna

bývalá točna

zahrada

zahrada

zahrada

zahrada

sociální zařízení


ÚČELOVÉ KOLEJE:

- rosické koleje:

   [sbalit galerii]


koleje vpravo

rosické koleje (panorama)

rosické koleje (z výšky)

posun

bývalé stanoviště výhybkářů (2012)

bývalé stanoviště výhybkářů (2012)

bývalé stanoviště výhybkářů (2018)

po demolici (2020)

po demolici (2020)

útulek posunovačů (2007)

po zbourání (2012)

po zbourání (2012)

likvidace vozů

panorama (2021)

váha (2007)

váha (2007)

váha (2009)

pozůstatky (2007)

pozůstatky (2021)

vykládka uhlí

vykládka uhlí

- bývalá dezinfekční stanice:

   [sbalit galerii]


vjezd

vjezd

areál

podjezd

podjezd

2012

2012

2012

2012

2021

2021

2023

2023

- bývalý mostní obvod:

   [sbalit galerii]


vlevo Kov., uprostřed NP, vpravo MOvýchodní kolej


severní brána

severní bránapřejezd

panorama

prázdný areál (2008)

prázdný areál (2013)

jižní brána


rušení východní koleje

rušení východní koleje

rušení východní koleje

úprava napojení

úprava napojení


MOSTY:

- mosty přes Svratku:

   [sbalit galerii]


most na nákladním průtahu

most na nákladním průtahu

most na nákladním průtahu

most na nákladním průtahu

most na nákladním průtahu

most na nákladním průtahu

most v seřaďovacím kolejišti

most v seřaďovacím kolejišti

most v seřaďovacím kolejišti

pohled na oba mosty

pohled na oba mosty

pohled na oba mosty

- nadjezd přerovské trati:

   [sbalit galerii]


pohled k severu

pohled k severu

pohled k jihu (2007)

pohled k jihu (2004)

pohled k jihu (2023)

230.054 míří na jih

z Brna

do Brna

z Heršpic


ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ:

   [sbalit galerii]


DK - pult RZZ (2013)

DK - pult RZZ (2020)

DK (2020)

stavědlo Depo sever

stavědlo Depo sever

stavědlo Depo sever

stavědlo Depo sever

po zbourání

St 1

St 1

St 1

St 1

St 1

St 1 - pohled k jihu

St 1 - pohled k severu

St 1

St 1 - indikační deska

St 1 - pult

St 1 - pult


Licence Creative Commons  Obsah webu podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ – Zachovejte licenci (CC BY-SA 4.0).

Webarchivováno Národní knihovnou ČR.