… vše o historii a vývoji
brněnského železničního uzlu

[rozbalit menu | sbalit menu]


Dolní nádraží

   [rozbalit všechny galerie | sbalit všechny galerie]

STANICE:

- koleje:

   [sbalit galerii]


letecký pohled

pohled z AZ Tower

2 koleje NP podél St 1 (pohled na sever)

2 koleje NP podél St 1 (pohled na jih)

zbytek kusé koleje u St 1

průjezd stanicí

průjezd stanicí

průjezd stanicí

průjezd stanicí

průjezd stanicí

742.075+742.430

750.333+230.051

753.717

230.009 vjíždí od severu

pohled od severu

pohled od severu

bývalé zhlaví

bývalé zhlaví

brána SŽ

areál SŽ

areál SŽ

- výpravní budova + bývalý sklad + okolí:

   [sbalit galerii]


pohled od severu

výpravní budova

výpravní budova

stanoviště vedoucího posunu

po demolici

vlevo bývalá klubovna (2010)

bývalá klubovna (2021)

bývalá klubovna (2021)

u bývalého skladu (2004)

u bývalého skladu (2004)

bývalý sklad (2004)

bývalý sklad (2004)

bývalý sklad (2008)

bývalý sklad (2007)

bývalý sklad (2007)

bývalý sklad (2012)

bývalý sklad (2012)

bývalý sklad (2012)

2018

2019

2019

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

demolice (2023)

demolice (2023)

demolice (2023)

demolice (2023)

demolice (2023)

demolice (2023)

demolice (2023)

demolice (2023)

demolice (2023)

demolice (2023)

demolice (2023)

demolice (2023)

demolice (2023)

demolice (2023)

demolice (2023)

demolice (2023)

demolice (2023)

demolice (2023)

demolice (2023)

demolice (2023)

demolice (2023)

demolice (2023)

demolice (2023)

demolice (2023)

demolice (2023)

demolice (2023)

demolice (2023)

- seřaďovací kolejiště:

   [sbalit galerii]


kolejiště před řekou

kolejiště před řekou

kolejiště před řekou

MUV69 na výtažné koleji

kolejiště před řekou

seřaďovací kolejiště

seřaďovací kolejiště

most v seřaďovacím kolejišti

sdružený útulek

sdružený útulek

u St 1

pohled k jihu

pohled k severu

severní zhlaví

severní zhlaví

severní zhlaví

severní zhlaví

severní zhlaví

odvratné koleje

odvratné koleje

severní zhlaví

severní zhlaví

pohled na kolejiště (1)

pohled na kolejiště (2)

- jižní zhlaví (+ úpravy v roce 2009):

   [sbalit galerii]


pohled z nadjezdu na jih

pohled z nadjezdu do stanice

km 1,6 NP

vlevo 2 koleje NP

10/2009

10/2009

10/2009

10/2009

11/2009

11/2009

11/2009

11/2009

11/2009

11/2009

- úpravy napojení jižního zhlaví odstavného nádraží B (2007 a 2010):

   [sbalit galerii]


pohled z náspu

příprava nové spojky

příprava nové spojky

příprava nové spojky

příprava nové spojky

příprava nové spojky

snesené části kolejí

pohled z náspu

příprava štěrkového lože

příprava štěrkového lože

napojování

napojování

nová výhybka č. 11

nová spojka

nová výhybka č. 48A

úpravy (3/2010)

úpravy (4/2010)

úpravy (4/2010)

úpravy (4/2010)

úpravy (4/2010)

úpravy (4/2010)

úpravy (4/2010)

úpravy (5/2010)

úpravy (5/2010)

úpravy (5/2010)

- úpravy na osobní provoz (2013):

   [sbalit galerii]


panorama

panoramapanorama

- osobní provoz (2017):

   [sbalit galerii]


BÝVALÉ DEPO:

- koleje:

   [sbalit galerii]


letecký pohled

vjezd do depa

vjezd do depa

u severní haly

u severní haly


u dílen

zahrada ?

zahrada ?

zahrada ?

zahrada ?

- budovy, haly, zařízení:

   [sbalit galerii]


haly a vodárna

jídelna ?

administrativní budova depa

administrativní budova depa

administrativní budova depa + stavědlo

stavědlo

k točně

k točně

dílny údržby

dílny údržby

u severní haly

u severní haly

433.001 na kanále

433.001 na kanále

kanál

u střední haly

740.619 (GJW) ve střední hale

střední hala

střední hala

severní hala

severní hala

severní hala

jižní hala

jižní hala

jižní hala

přehlídka KPKV

rozvodna

rozvodna

rozvodna

velká točna

velká točna

velká točna

velká točna

velká točna

velká točna

velká točna

velká točna a vodárna

vodárna a olejárna

velká točna a olejárna

olejárna

nafta

nafta

nafta

nafta

malá točna

malá točna

přesuvna

přesuvna

přesuvna

přesuvna

přesuvna

742.031+742.119 na přesuvně


ÚČELOVÉ KOLEJE:

- rosické koleje:

   [sbalit galerii]


koleje vpravo

rosické koleje (panorama)

rosické koleje (z výšky)

provoz

vegetace

bývalé stanoviště výhybkářů

bývalé stanoviště výhybkářů

útulek posunovačů

bývalý útulek posunovačů

bývalý útulek posunovačů

váha (kolej 4r)

váha (kolej 4r)

u váhy

vykládka uhlí (u koleje 1r)

vykládka uhlí (u koleje 1r)

- bývalá dezinfekční stanice:

   [sbalit galerii]


vjezd

vjezd

areál

ex SEŽEV-REKO

ex SEŽEV-REKO

ex SEŽEV-REKO

ex SEŽEV-REKO

ex SEŽEV-REKO

podjezd

podjezd

podjezd

- bývalý mostní obvod:

   [sbalit galerii]


vlevo Kov., uprostřed NP, vpravo MOvýchodní kolej


severní brána

severní bránapřejezd

panorama

prázdný areál (2008)

prázdný areál (2013)

jižní brána


rušení východní koleje

rušení východní koleje

rušení východní koleje

úprava napojení

úprava napojení


MOSTY:

- mosty přes Svratku:

   [sbalit galerii]


most na nákladním průtahu

most na nákladním průtahu

most na nákladním průtahu

most v seřaďovacím kolejišti

most v seřaďovacím kolejišti

most v seřaďovacím kolejišti

most v seřaďovacím kolejišti

most v seřaďovacím kolejišti

pohled na oba mosty

pohled na oba mosty

- nadjezd přerovské trati:

   [sbalit galerii]


230.054 míří na jih

nadjezd

nadjezd

pohled k Heršpicím

nadjezd

z Brna

do Brna

z Heršpic


ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ:

   [sbalit galerii]


DK - pult RZZ (2013)

DK - pult RZZ (2020)

DK (2020)

stavědlo Depo sever

stavědlo Depo sever

stavědlo Depo sever

St 1

St 1

St 1

St 1

St 1

St 1

St 1 - pohled k jihu

St 1 - pohled k severu

St 1

St 1 - indikační deska

St 1 - pult

St 1 - pult


Licence Creative Commons  Obsah webu podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ – Zachovejte licenci (CC BY-SA 4.0).

Webarchivováno Národní knihovnou ČR.